RAPORT – Polski rynek części zamiennych 2006/2007

, 21 lutego 2007, 0:00

Raport ma postać prezentacji PowerPoint, składa się ze 121 slajdów. Zawiera 108 tabel oraz 95 wykresów wraz z ich opisem.
W opracowaniu zawartych została znaczna ilość „krzyżówek”, czyli opinii warsztatów różnej wielkości, kierujących się różnymi kryteriami, OES oraz AM.

SPIS TREŚCI RAPORTU:

 1 Wstęp
1.1 Koncepcja badania
1.2 Zastrzeżenia
1.3 Zastosowane określenia
2 Informacje ogólne o firmach
2.1 Klasyfikacja według rodzaju firmy
2.2 Specjalizacje firm
2.3 Liczba stanowisk naprawczych w warsztacie
2.4 Wielkość zatrudnienia
2.5 Komputeryzacja warsztatów i sklepów
2.6 Komputeryzacja, a specjalizacja firmy
2.7 Wykorzystanie Internetu
2.8 Wykorzystanie Internetu, a specjalizacja firmy
2.9 Średni koszt roboczogodziny – warsztat AM
2.10 Średni koszt roboczogodziny, a specjalizacja warsztatu AM
2.11 Ilość klientów w sklepie i warsztacie AM
3 Wyposażenie warsztatów
3.1 Wyposażenie warsztatów AM i OES
3.2 Planowane zakupy wyposażenia warsztatów
3.3 Kryteria wyboru urządzenia warsztatowego
4 Sieci warsztatowe
4.1 Przynależność do sieci warsztatowej
4.2 Przynależność do sieci warsztatowej- dystrybutora lub producenta
4.3 Przynależność do sieci warsztatowej dystrybutora
4.4 Ocena zaangażowania dystrybutorów oraz udzielanego przez nich wsparcia dla warsztatów sieciowych
5 Magazyny i obroty
5.1 Średnie miesięczne obroty netto na częściach samochodowych
5.2 Wartość towaru
5.3 Zmiany wartości magazynu
5.4 Obroty ze sprzedaży usług- warsztat AM
5.5 Obroty ze sprzedaży części- warsztat AM
6 Rabaty i płatności
6.1 Usługi oferowane przez warsztaty
6.2 Płatności ratalne w warsztatach
6.3 Rabaty udzielane w warsztatach
6.4 Usługi oferowane przez sklep
6.5 Rabaty w sklepach
7 Dystrybucja
7.1 Znajomość dystrybutorów
7.2 Główny dostawca
7.3 Ocena głównego dostawcy
7.4 Drugi i trzeci dostawca
7.5 Ocena drugiego i trzeciego dostawcy
7.6 Czas oczekiwania na dostawę- główny dostawca
7.7 Czas oczekiwania na dostawę- drugi i trzeci dostawca
7.8 Ilość dostaw
7.9 Forma składania zamówień
8 Usługi
8.1 Najczęściej wykonywane naprawy
8.2 Najbardziej opłacalne naprawy
8.3 Najlepsze i najczęściej montowane/ sprzedawane marki poszczególnych segmentów
8.4 Udział % w całkowitej sprzedaży/ montażu polecanych marek dla najważniejszych grup produktów
8.5 Zachowania warsztatów
8.6 Naprawy samochodów różnego pochodzenia
9 Kryteria wyboru części
9.1 Kryteria wyboru marki części- pierwsze wskazanie
9.2 Kryteria wyboru marki części- trzy wskazania łącznie
9.3 Kryteria wyboru marki części- warsztat AM
9.4 Kryteria wyboru marki części- sklep
10 Częstotliwość reklamacji , awarii, , a grupy produktowe
11 Giełda, części używane
11.1 Części regenerowane fabrycznie
11.2 Części używane
11.3 Części używane- warsztat AM, sklep
11.4 Części używane, a specjalizacja
11.5 Części ze szrotów i giełd
11.6 Części ze szrotów i giełd – warsztat AM i sklep
11.7 Udziały w zakupach części używanych kupionych na szrotach lub giełdach
11.8 Udziały w zakupach części nowych kupionych na giełdach
12 Utylizacja
12.1 Utylizacja filtrów
12.2 Utylizacja akumulatorów
12.3 Utylizacja olejów
12.4 Utylizacja opon
12.5 Utylizacja płynu hamulcowego
12.6 Utylizacja płynu do chłodnicy
13 Zachowania klienta
13.1 Wizyty w celu naprawy lub zapobiegania awarii
13.2 Postawa klienta
13.3 Postawa klienta, a rodzaj naprawy
14 Plany i prognozy
14.1 Plany dotyczące rozbudowy firmy
14.2 Plany dotyczące poszerzenia oferty warsztatu
14.3 Prognozy- warsztat AM
14.4 Prognozy – sklep
14.5 Prognozy- mechanika
14.6 Prognozy – blacharka
15 Szkolenia
16 Wydawnictwa branżowe
17 Kontakt

 Poniżej publikujemy drobny fragment raportu – Polski rynek części zamiennych 2006/2007

W lutym 2007 roku firma MotoFocus.pl zakończyła badanie polskiego rynku części zamiennych. Było to największe, jak do tej pory, badanie typu „face to face” i jako jedyne dotyczyło bardzo szeroko rozumianego rynku, w tym wszystkich grup towarowych.

Wyniki badań dla wielu mogą być zaskoczeniem. Pomimo stale wzrastającej wielkości parku samochodowego zdecydowana większość respondentów nie planuje inwestycji w firmę. Zdecydowanie najrzadziej plany dotyczące rozwoju firmy mieli właściciele sklepów motoryzacyjnych.

Spośród przebadanych grup największą chęć inwestycji wykazywali właściciele 32,8% warsztatów. Plany rozwoju dotyczą przede wszystkim poszerzenia oferty już istniejących warsztatów, a nie otwarcia nowych (tab. 1, wyk. 1 ).
Obecnie na polskim rynku dominują pod względem liczebności warsztaty najmniejsze, zatrudniające do 3 osób. Badania wykazują, że coraz większy udział oraz znaczenie będą miały większe i lepiej wyposażone warsztaty.

Tabela 1 Rozbudowa firm

Plany dotyczące rozbudowy firmy (w najbliższym roku)

Udziały (%)

Tak

Nie

Nowe stanowisko napraw w warsztacie

32,8

67,2

Nowe stanowisko sprzedaży w sklepie

8,3

91,7

Nowy magazyn

11,0

89,0

Nowy warsztat

13,6

86,4

Nowy sklep

3,7

96,3

 

Wykres 1 Rozbudowa firm

W Polsce pod względem liczebności zdecydowanie przeważają warsztaty niezależne, niezrzeszone w żadnej sieci. Spośród mniej licznej grupy warsztatów należących do sieci, zdecydowanie więcej (74%) należy do sieci dystrybutorskich niż producentów części zamiennych. Najbardziej znane sieci warsztatów dystrybutorskich to AD Serwis, Auto Crew, EuroWarsztat, Leader Service, OK. Serwis, Partner Elit, Perfect Service oraz Q-Service. Sieci producenckie reprezentują między innymi warsztaty ATE, Bosch, Hella, Valeo.

Tabela 2 Sieci warsztatowe

Przynależność do sieci warsztatowej

Udziały (%)

Dystrybutora

73,9

Producenta

26,1

Razem

100

 

Wykres 2 Sieci warsztatowe

W przypadku analizy rynku sklepów motoryzacyjnych nasuwa się wniosek, że znaczna ich część otwarta jest na potrzeby klienta i udziela rabaty. Prawie 30% sklepów stosuje karty stałego klienta. Zdecydowanie mniej stosuje płatności ratalne, a tylko 14% wyposażonych jest w terminale płatnicze.

Tabela 3 Usługi w sklepach motoryzacyjnych

Usługi oferowane przez sklepy motoryzacyjne

Udziały (%)

Przyjmujemy zapłaty kartą płatniczą

14,2

Stosujemy płatności ratalne

15,8

Oferujemy karty stałego klienta

29,3

Udzielamy rabaty

82,7

 

Wykres 3 Usługi w sklepach motoryzacyjnych