RAPORT – Gdzie warto inwestować?

, 8 listopada 2006, 0:00

Pierwsza piętnastka największych pod względem obrotów dystrybutorów części zamiennych do samochodów stworzyła w Polsce blisko 410 punktów sprzedaży. Inwestowanie w dystrybucję części zamiennych do samochodów jest korzystnym przedsięwzięciem, jednakże wymaga znacznych nakładów finansowych. Dlatego też każdy przedsiębiorca powinien korzystać ze szczegółowych analiz dotyczących potencjału rynku.
Pierwsze trzy największe organizacje dystrybucji części zamiennych do samochodów osobowych w Polsce tzn. Inter Cars, AD Polska i Fota łącznie zbudowały 58% wszystkich hurtowych punktów sprzedaży.

Mapa: Liczba samochodów osobowych i dostawczych na 1.000 mieszkańców.

]1L[

Największy potencjał rynku motoryzacyjnego w Polsce skupiony jest w województwie mazowiecki, gdzie na 1.000 mieszkańców przypada aż 440 samochodów osobowych i dostawczych.
Na podstawie przygotowanego raportu z łatwością można odnaleźć „białe plamy” na polskim rynku dystrybucji części samochodowych oraz usług serwisowych.
„Wszystkie analizy przygotowano z uwzględnieniem podziału administracyjnego Polski na województwa oraz w rozbiciu na powiaty całego kraju” – podkreśla Alfred Franke.

W skali Polski najwięcej punktów dystrybutorskich zlokalizowanych jest w województwie mazowieckim (74) oraz śląskim (54). Najsłabiej nasyconym pod względem liczby filii dystrybutorów jest województwo opolskie i świętokrzyskie (po 11 punktów).

Warto zwrócić uwagę, że w zakresie usług serwisowych największą konkurencję mogą odczuwać firmy w woj. zachodniopomorskim gdzie na jeden warsztat przypada nie całe 505 samochodów.

Poniżej znajduje się spis treści raportu, a więcej informacji dotyczących analizy udzieli: Alfred Franke +48 0-22 489 72 21 lub e-mail: alfred@motofocus.pl

Spis treści:
1. Wstęp
1.1 Zastrzeżenia
1.2 Użyte określenia
1.3 Dane źródłowe
1.4 Metody prezentacji
2. Dystrybucja w Polsce
2.1 Dystrybutorzy według województw
2.2 Dystrybutorzy według powiatów
2.3 Wielkość parku samochodowego według województw
2.4 Wielkość parku samochodowego według powiatów
2.5 Wielkość parku samochodowego, a liczba ludności według województw
2.6 Wielkość parku samochodowego, a liczba ludności według powiatów
2.7 Dystrybutorzy, a wielkość parku samochodowego według województw
2.8 Dystrybutorzy, a wielkość parku samochodowego według powiatów
2.9 Dystrybutorzy, a ludność według województw
2.10 Dystrybutorzy, a ludność według powiatów
2.11 Dystrybucja, a liczba warsztatów według województw
2.12 Dystrybucja, a liczba warsztatów według powiatów
2.13 Dystrybucja, a liczba sklepów motoryzacyjnych według województw
2.14 Dystrybucja, a liczba sklepów motoryzacyjnych według powiatów
2.15 Podsumowanie rynku dystrybucji
3. Rynek warsztatów w Polsce
3.1 Rynek warsztatów w Polsce według województw
3.2 Rynek warsztatów w Polsce według powiatów
3.3 Warsztaty, a wielkość parku samochodowego według województw
3.4 Warsztaty, a wielkość parku samochodowego według powiatów
3.5 Warsztaty, a ludność według województw
3.6 Warsztaty, a ludność według powiatów
3.7 Warsztaty, a sklepy motoryzacyjne według województw
3.8 Warsztaty, a sklepy motoryzacyjne według powiatów
4. Sklepy motoryzacyjne
4.1 Sklepy motoryzacyjne według województw
4.2 Sklepy motoryzacyjne według powiatów
4.3 Sklepy motoryzacyjne, a wielkość parku samochodowego według województw
4.4 Sklepy motoryzacyjne, a wielkość parku samochodowego według powiatów
4.5 Sklepy motoryzacyjne, a ludność według województw
4.6 Sklepy motoryzacyjne, a ludność według powiatów
5. Uwagi