RAPORT – Rynek samochodów wystawionych do sprzedaży

, 11 października 2006, 0:00

Czym będziemy jeździć?

Analizując park samochodowy Polski dużo uwagi poświęca się segmentowi samochodów nowych. Uwzględniając jednak dane statystyczne mówiące, że rocznie w Polsce sprzedaje się około 240 tys. nowych samochodów, a w tym samym czasie park samochodowy powiększa się o 845 tys. używanych samochodów, należy więcej uwagi poświęcić wtórnemu rynkowi samochodów.

Blisko 56% samochodów wystawionych do sprzedaży to pojazdy starsze niż 10 lat, a najstarsze z nich to Mercedesy – wynika z raportu firmy MotoFocus.pl specjalizującej się w badaniach rynku motoryzacyjnego.
Komisy pękają w szwach od ilości zgromadzonych w nich samochodów, największy udział (blisko 38%) z nich stanowią samochody w wieku 10 do 14 lat.

Wykres nr 1 Rozkład wiekowy samochodów wystawionych do sprzedaży w Polsce.
Podstawą analizy jest blisko 220.000 ofert sprzedaży używanych samochodów z całej Polski.

]1[

Najpowszechniej oferowaną marką samochodu jest Volkswagen i stanowi blisko 14,4% wszystkich ofert, zaraz za tą marką znajduje się Opel, którego udział procentowy wynosi 14,2%. Zaledwie te dwie marki stanowią, aż jedną czwartą wszystkich oferowanych samochodów. Porównując rozkład procentowy samochodów wystawionych do sprzedaży pozornie dziwić może niski udział pojazdów marki Fiat. Jednakże należy zauważyć, że największy import używanych samochodów pochodzi z rynku zdominowanego przez niemieckie marki samochodów.

Wykres nr 2 Rozkład wiekowy wśród czterech najczęściej oferowanych marek samochodów. Podstawą analizy jest blisko 220.000 ofert sprzedaży używanych samochodów z całej Polski.

]2[

Z czterech najczęściej oferowanych marek wyraźnie widać, że samochody marki Renault są zdecydowanie młodsze od pozostałych. Ten trend z jeszcze większym nasileniem obserwujemy porównując wszystkie francuskie marki samochodów (w wieku 0-4 lat stanowią 21,3%) z niemieckimi (w wieku 0-4 lat stanowią 9,3%) – podsumował Alfred Franke.

Wśród wszystkich najbardziej popularnych modeli samochodów dominuje Volkswagen Golf z udziałem 6,3%, a pierwsza dwudziestka modeli stanowi 44,2% co świadczy o dużej różnorodności. Takie rozdrobnienie od lat charakterystyczne jest dla polskiego rynku.
Z ciekawostek należy wyróżnić, że w poszczególnych markach samochodów największy udział w grupie powyżej 15 lat posiada Mercedes aż 35,5% oraz BMW 33,6%. Ten duży udział tak renomowanych marek najprawdopodobniej podyktowany jest trwałością tych marek samochodów – zauważa Alfred Franke.

 

Raport
Rynek samochodów wystawionych do sprzedaży

Szczegółowy spis treści raportu przedstawiamy poniżej.

Spis treści

1. Wstęp
2. Najpopularniejsze marki samochodów
3. Najpopularniejsze modele samochodów
4. Struktura wiekowa parku samochodowego
5. Struktura wiekowa parku samochodowego według marek
6. Podsumowanie

Jeżeli jesteś zainteresowany zakupem raportu, proszę napisz do nas: alfred@motofocus.pl Jeżeli przed zamówieniem pilnie potrzebujesz uzyskać więcej informacji, proszę zadzwoń pod następujący numer telefonu: (0-22) 489 72 21 do 23