RAPORT – sprzedaż części samochodowych w 2002 roku

1 marca 2003, 0:00

W poniższym materiale zawarte są informacje o wielkości rynku części samochodowych, procesie konsolidacji firm dystrybucyjnych w Polsce oraz o wynikach sprzedaży jakie osiągnęły w 2002 roku takie firmy (organizacje) jak: Inter Cars, AD Polska, Fota, Grupa Auto Polska, Auto Art, Confex AB, Hart, Japancars i wiele innych.Wzrost wielkości rynku części samochodowych można szacować na poziomie 10 do kilkunastu procent w ostatnim roku.

Proces konsolidacji wśród przedsiębiorstw sprzedających części zamienne na rynku wtórnym.
Dużą szansą dla wielu firm są działania konsolidacyjne Inter Carsu.
W 2002 roku firma ta, skupiła pod swoim szyldem około 10 swoich najlepszych klientów tworząc z nich sprawnie zorganizowane filie. Klienci Ci nadal prowadzą własną działalność gospodarczą lecz obecnie jako agenci Inter Cars. Mówiąc o konsolidacji branży nie można pominąć działania innego lidera rynkowego jakim jest firma Fota. Stworzyła ona olbrzymią sieć pod nazwą Grupa Fota konsolidując pod tym szyldem blisko 110 firm. Członkowie grupy współpracują z założycielem zachowując niezwykłą lojalność. W przypadku wielu firm dystrybucyjnych taki poziom lojalności klienta wydaje się nie do osiągnięcia.
W procesie konsolidacji wielką szansę stwarzają również istniejące różnego rodzaju grupy zakupowe.
Tu proces konsolidacji stał się już faktem, niech przykładem będzie przyłączenie do Grupy Auto Polska firmy Rodon.
Polski rynek wtórny i jego wartość.

Na wartość rynku motoryzacyjnego składa się rynek części do samochodów osobowych i ciężarowych, zarówno zachodnich jak i wschodnich.
Raport dotyczy firm, które koncentrują się na dystrybucji części do samochodów osobowych i dostawczych. Większość informacji dotyczy tego segmentu ponieważ jest on najbardziej przyszłościowym fragmentem rynku.
Wartość tego rynku dla samochodów zachodnich i japońskich w roku 2002 wzrosła o około 10% w stosunku do roku 2001 i wynosi około 630 milionów Euro.

W raporcie uwzględnione są, największe firmy, które wywodzą się z segmentu części do samochodów osobowych i dostawczych natomiast pominięte zostały firmy, które specjalizują się tylko w częściach do samochodów ciężarowych, oraz te, które ograniczają się do 2-3 grup towarowych i takie, które pozostały wyłącznie w segmencie części do samochodów wschodnich. Również pominięta została firma Polcar, ze względu na odmienną specyfikę jej działalności (większość jej obrotów stanowią towary z grupy powypadkowych ). Firma ta pod względem obrotów znalazłaby się w grupie firm uwzględnionych w raporcie.

Szacunkowe wyniki 2002 największych firm dystrybucyjnych.
Na uwagę zasługują wyniki wielu, jednakże ze względu na ilość informacji raport ogranicza się do najciekawszych przypadków. Firma Inter Cars zanotowała największy obrót 319 mln zł przy imponującym przyroście sprzedaży sięgającym 82 mln zł. Na uwagę zasługuje fakt wielkości przyrostu sprzedaży . Przyrost obrotu jaki zanotowała firma Inter Cars w roku 2002 jest większy niż roczny obrót niejednej firmy uwzględnionej w tym raporcie.
Zapewne tak duży przyrost sprzedaży osiągnięto dzięki niezwykle szybko rosnącej liczbie dobrze zorganizowanych filii w Polsce i na Ukrainie oraz zacieśnianiu współpracy z siecią Q Service i AutoCrew. Wdrożenie nowoczesnego systemu logistycznego usprawniło i zwiększyło wydajność Centrum Logistycznego w Cząstkowie. Pozwoliło to na zwiększenie częstotliwości dostaw do filii warszawskich (obecnie cztery razy dziennie).
Dzięki temu każdy warsztat może w ciągu dwóch godzin otrzymać dowolną część z ponad 160 tys. numerów referencyjnych.
Ciekawostką jest to, że Centralny Magazyn Inter Carsu wydaje miesięcznie ponad milion sztuk części.

AD Polska uzyskała znaczny wzrost całkowitej sprzedaży mimo dużego spadku sprzedaży w segmencie samochodów wschodnich. Do dobrego wyniku przyczyniło się poszerzenie asortymentu do samochodów zachodnich oraz gwałtowny rozwój nowego ich partnera- firmy Polmot.
AD Polska sukcesywnie rozbudowuje sieć warsztatów pod wspólną nazwą AD Serwis. Rozwój tej sieci nie jest tak spektakularnie szybki jak w przypadku innych firm. Natomiast jakość sieci jest na najwyższym poziomie co zapewne ma znaczący wpływ na wyniki grupy.
Podany obrót AD Polska 252 mln zł uwzględnia również obrót uzyskiwany w wyniku produkcji własnej. Jednakże obrót pochodzący z produkcji jest na stosunkowo niskim poziomie-około 3 mln zł rocznie.

Firma Fota, osiągnięty wzrost w sprzedaży części samochodowych (około 50%), zawdzięcza bardzo dynamicznej rozbudowie sieci Grupa Fota. Na uwagę zasługuje fakt , że wielokrotnie członkowie tej grupy umiejscowieni są w małych miastach ( poza bezpośrednim działaniem filii). Dzięki temu Fota unika wewnętrznej konkurencji. Obroty firmy można szacować na poziomie 200 mln. zł. Ważnym czynnikiem wpływającym na wzrost obrotu jest dynamiczna rozbudowa sieci warsztatów Lider Serwis, których aktualna liczba wynosi blisko 450. Nowatorskie rozwiązania logistyczne wdrożone w firmie Fota umożliwiły tak duży wzrost sprzedaży. Mówiąc o tej firmie należy wspomnieć o jej bardzo agresywnej polityce rynkowej . Prowadzi ona do przejmowania klientów innych firm.
Najlepszym przykładem może być tu firma Motofart z Zielonej Góry. Wcześniej firma ta była dobrym klientem konkurencyjnego dystrybutora, a dziś jest filią firmy Fota.
Interesujący wynik osiągnęła Grupa Auto Polska. W latach 2000 i 2001 następowały pewne zmiany w strukturze grupy, co znacznie wpływało na skumulowany obrót.

Na dobry wynik roku 2001 składały się obroty stałych członków jak i firm Solo, Garstecka oraz Servipol , które aktualnie nie należą już do GAP.
Dlatego wynik 2002 roku na poziomie 96 mln zł należy uznać za wielki sukces. Liderami w tej Grupie są firmy Auto Partner , Bhmd i Edpol. Procentowy wzrost obrotu tych trzech największych firm grupy można szacować na ponad 30%. Ważnym krokiem umożliwiającym wzrost obrotów GAP jest stałe wdrażanie nowych grup towarowych, głównie części eksploatacyjnych. Mówiąc o osiągnięciach tej grupy w roku 2002 nie można pominąć faktu znacznego powiększenia powierzchni magazynowych tych firm (rozbudowa magazynów).
Do tego dobrego wyniku roku przyczyniła się zmiana w strukturze członków.
Do GAP w 2002 roku dołączyła firma Rodon.

Firma Auto-Art , kiedyś największa firma w Polsce, patrząc perspektywicznie podjęła decyzję zlikwidowania mało rentownych działów oraz wycofała nie dochodowe grupy towarowe. Firma ta ponownie zanotowała spadek sprzedaży ze względu na kurczący się rynek samochodów wschodnich (Fiat 126 , Polonez i FSO) , które stanowiły znaczną część jej obrotu. Mimo tych niekorzystnych zdarzeń uzyskali oni duże wzrosty w sprzedaży części do samochodów zachodnich. Całkowity obrót firmy w 2002 roku wyniósł około 85 mln. zł.
Auto Art. w minionym roku rozbudował sieć warsztatów Moto Complex, których aktualna liczba wynosi 85.
Firma ta wprowadziła z dużym powodzeniem do sprzedaży produkty pod marką sieci warsztatowej (Moto Complex) takie jak wycieraczki, płyny czy akumulatory. Jednakże te pozytywne działania nie zdołały zrekompensować spadków sprzedaży.
Firma Confex po dwóch trudnych latach, w których zanotowano znaczny spadek marży, utrzymującą się dużą fluktuację kadr oraz kilka nieszczęśliwych zbiegów okoliczności (patrz np. firma Marko), w grudniu 2002 roku wymieniła Zarząd. Confex zakończył 2002 rok obrotem około 85 mln. zł.
Obserwując uważnie pierwsze decyzje nowego Prezesa Pana Roberta Ołeniaka wydaje się, że jest on osobą, która może podjąć próbę odbudowania utraconej pozycji firmy.

Inter Team w ostatnim roku zanotował znaczne wzrosty sprzedaży zbliżając się do wyniku 67 mln zł. Na dobry wynik tej firmy wpływ miała sprawna logistyka, poszerzony asortyment , liczne promocje jak i agresywna polityka rynkowa. Zapewne do dobrych wyników sprzedaży przyczynił się również zmodyfikowany system zamówień w formie elektronicznej.
Firma Japancars zajmowała się, jak dotychczas, sprzedażą części do samochodów japońskich i jest niekwestionowanym liderem w tym segmencie.
Ostatni rok potwierdził siłę tej firmy, która uzyskała obrót na poziomie
76 mln zł.

Firma Hart w roku 2002 nie zanotowała wzrostu obrotów.
Jednak na uwagę zasługuje informacja iż głównym wyzwaniem stawianym przed pracownikami firmy było podniesienie marży. Firma Hart mimo bardzo silnej konkurencji na rynku zdołała w sposób znaczny podnieść swoją marżę i tym samym zrealizowała plan.
Dobre wyniki osiągnęły firmy takie jak Elit, Grupa Auto Euro, Motoprofil,
Euro Moto Fan. W głównej mierze przyczyniło się do tego poszerzanie asortymentu , zwiększenie dostępności produktów jak i częstotliwości dostaw do klientów oraz wdrożenie ciekawych koncepcji jak np. "Hanibal" w przypadku firmy Motoprofil.
Raport nie obejmuje firmy Auto ABC, która przez ostatni rok uruchomiła 4 filie w Polsce i poprzez swoją aktywną działalność została dostrzeżona przez wielu konkurentów. Jeżeli zachowane zostanie tempo rozwoju tej firmy zapewne za rok dołączy do grona firm uwzględnionych w raporcie.
Sumarycznie wszystkie wymienione firmy w 2002 roku w stosunku do 2001 roku zanotowały wzrost około 27 % , co przy skali działania i trudnej sytuacji rynkowej należy uznać za bardzo dobry wynik.

(Dalszy ciąg raportu w kolejnym numerze).

Alfred Franke

Opublikowane przez: Redakcja
publikacje i materiały własne

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!