Raport – Wyciąg z raportu o tłumikach – bezpłatnie

, 8 lutego 2006, 0:00

Załączony Wyciąg z Raportu „Rynek tłumików” przedstawia wskaźniki wymiany tłumików w różnych krajach, daje odpowiedzi na liczne pytania dotyczące opinii o różnych markach tłumików, występujących reklamacjach, żywotności tłumików, kryteriach wyboru, a także o lojalności wobec marki i ilościach klientów.
Co prawda nie jest to ostatni raport w tej grupie towarowej przygotowany przez MotoFocus.pl, ponieważ dane pochodzą z 2002 r., jednakże daje pewien pogląd na ten rynek. 21 stron Wyciągu z Raportu zawiera wiele tabel wraz z komentarzami dotyczącymi najistotniejszych parametrów.
Aby zobaczyć Wyciąg z Raportu „Rynek tłumików w Polsce 2002” kliknij więcej oraz ściągnij poniżej załączony plik.