Przemysł, handel i usługi w motoryzacji – RAPORT po II kwartale 2023 r.

2 sierpnia 2023, 22:03

W ciągu ostatnich miesięcy łańcuchy dostaw wróciły do stabilizacji, a przedsiębiorstwa w pewnym stopniu dostosowały się do trwającej wojny na Ukrainie. Rynek wciąż boryka się jednak z wieloma wyzwaniami, takimi jak choćby wysoka inflacja czy rosnące koszty prowadzenia działalności. Ziarnem niepokoju są także nowe unijne regulacje, dotyczące rynku motoryzacyjnego. Aktualną sytuację branży przedstawia najnowszy raport przygotowany przez MotoFocus.pl we współpracy z Santander Bank Polska i Polską Agencją Inwestycji i Handlu.

Rynek motoryzacyjny A.D. 2023

Skutki wymienionych wyżej problemów i wyzwań jeszcze długo wpływać będą na europejską gospodarkę i krajową motoryzację. Pod koniec I kw. 2023 r. zakaz dotyczący sprzedaży nowych pojazdów z silnikami spalinowymi po 2035 roku stał się faktem. Zielone portfolio aktów prawnych coraz bardziej oddziałuje na motoryzację, zmuszając do realizacji ambitnych celów z wykorzystaniem wąskiej ścieżki możliwości. Już niedługo branża motoryzacyjna będzie musiała stawić czoła mechanizmowi dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2 (CBAM – Carbon Border Adjustment Mechanism). Co więcej, protekcjonistyczne przepisy celne UE, np. dotyczące stali, mocno zwiększają koszty prowadzenia działalności w branży automotive. Obecnie ważą się również losy regulacji sektorowych dla motoryzacji dotyczących dostępu do danych, które mogą zamknąć lub otworzyć branżę na szybki rozwój w gospodarce opartej na danych oraz tworzenie nowych technologii i pól działalności biznesowej. Negocjatorzy z Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i Rady UE osiągnęli w czerwcu porozumienie w sprawie aktu o danych – Data Act (więcej informacji).

– Unia Europejska postawiła na elektromobilność. Producenci części motoryzacyjnych dywersyfikują swoją ofertę i inwestują w nowe rozwiązania na rzecz mobilności neutralnej dla klimatu. Pozostają obawy, że inwestycjom tym nie będzie towarzyszyć równy wysiłek publiczny mający zapewnić pełne wdrożenie odpowiedniej infrastruktury we właściwym czasie. Jak wynika z danych przedstawionych w 13. edycji CLEPA Pulse Check, badania przeprowadzonego w tym roku na zlecenie CLEPA przez firmę McKinsey, niemal wszyscy producenci części z branży motoryzacyjnej (98 proc.) obawiają się, że ich wysiłki i inwestycje w mobilność neutralną dla klimatu zostaną zniweczone przez niewystarczającą infrastrukturę do ładowania i tankowania. Zapewnienie wystarczającej liczby publicznych punktów ładowania pojazdów elektrycznych i stacji tankowania pojazdów napędzanych wodorem jest niezbędnym warunkiem umożliwiającym przekształcenie obecnych wysiłków przemysłu w udaną transformację dla Europy i naszego klimatu. Obecna sytuacja rynkowa jeszcze bardziej niż kiedykolwiek zmusza firmy do wytężonych prac badawczo-rozwojowych, dywersyfikacji produkcji i nowych inwestycji. Jednocześnie firmy wyrażają dużą niepewność co do wpływu decyzji politycznych na ich funkcjonowanie nawet w dużo krótszej perspektywie niż po 2035 roku. Powodzenie transformacji i przeprowadzenie jej z jak najmniejszym negatywnym wpływem na społeczeństwo i gospodarkę zależy także, a wręcz w dużej mierze, na działaniu władz publicznych – europejskich oraz krajowych – mówi Tomasz Bęben, Prezes Stowarzyszenia Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych (SDCM).

Przemysł motoryzacyjny – producenci części

Sytuacja producentów części zamiennych w połowie 2023 r. przedstawia się dość optymistycznie. Porównując II kwartał 2023 r. z tym samym okresem roku ubiegłego, wzrosty w ujęciu ilościowym zanotowało prawie ¾ firm uczestniczących w badaniu. Co więcej, wzrosty powyżej 10% dotyczyły prawie jednej czwartej ankietowanych. Prognozy wzrostów produkcji sprzedanej zebrane przy okazji naszego poprzedniego barometru z poprzedniego kwartału się spełniły. Co ciekawe jest to kolejny kwartał, gdzie rok do roku producenci notują wzrosty.

Podstawowym problemem, z którym mierzą się firmy w Polsce jest wzrost kosztów działalności. Odczuło go ponad 95% ankietowanych firm produkujących części. Na domiar złego wzrosty powyżej 10% dotyczyły ponad połowy firm. To już kolejny kwartał wzrostu kosztów produkcji, a w najbliższej przyszłości nie widać perspektyw na zmianę sytuacji.

Niewiele ponad jedna trzecia firm w I połowie 2023 r. zanotowała wzrost rentowności. Koresponduje to z przewidywaniami dotyczącymi całego 2023 r. poczynionymi podczas przygotowywania barometru MotoFocus.pl oraz Santander Bank Polska za IV kw. 2022 r., wtedy wzrost rentowności prognozowało 34,3% respondentów. Po wybuchu pandemii COVID-19 rentowność producentów części motoryzacyjnych znacząco spadła i utrzymuje się na niebezpiecznie niskich poziomach.

Branża motoryzacyjna stanowi jedną z kluczowych gałęzi polskiej gospodarki. Polska jest 9. na świecie eksporterem części motoryzacyjnych. Wyniki badania potwierdzają ten stan. Jedynie nieliczne firmy nie prowadzą działalności eksportowej lub jest ona marginalna. Dla ponad połowy zaś ma ona kluczowe znaczenie w strukturze sprzedaży. W maju 2023 r. Polska odnotowała największą od stycznia 2023 r. nadwyżkę w handlu towarami i największą od roku nadwyżkę w międzynarodowej wymianie usług. To nie tylko efekt załamania wartości importu, ale też wzrostu eksportu. Eksport ten według analityków NBP napędzała branża motoryzacyjna. Coraz większą rolę odgrywają tutaj m.in. produkowane w Polsce baterie do pojazdów elektrycznych. Polska – jak wskazuje Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych – jest drugim co do wielkości producentem baterii na świecie, a akumulatory znad Wisły stanowią 2,4 proc. całego polskiego eksportu (dane z 2022 r.

Dystrybutorzy części motoryzacyjnych

Wśród badanych dystrybutorów części motoryzacyjnych ponad 80% stanowiły podmioty wyspecjalizowane w sprzedaży części do samochodów osobowych, pozostałe niespełna 20% – obsługujące przede wszystkim segment pojazdów ciężarowych.

Dystrybutorzy części w II kwartale 2023 r. kontynuowali dobrą passę. Prawie dwie trzecie ankietowanych osiągnęło wzrost powyżej 10%. Spadki (i to nie większe niż 10%) zanotowało mniej niż 10%. Należy zauważyć, że zanotowane wzrosty były znacząco wyższe od prognoz z poprzedniego kwartału (wtedy tylko 66,7% ankietowanych spodziewało się wzrostów).

Tym razem dystrybutorzy są już nieco bardziej optymistyczni w prognozowaniu przyszłości. Znacząca większość spodziewa się wzrostów i to ponad dziesięcioprocentowych. Na uwagę zasługuje również brak firm, które prognozują spadek wartości sprzedaży.

Ceny części samochodowych, czyli koszyk inflacyjny

Z badania koszyka inflacyjnego części motoryzacyjnych przygotowanego przez Motorro wynika, że wzrost cen dystrybutorów w I kwartale 2023 r. w ujęciu rok do roku wyniósł 6,49%. Wartość koszyka zawierającego ceny transakcji hurtowych z warsztatami pochodzących od niemal wszystkich importerów/dystrybutorów wynosiła 400 783 zł netto w pierwszym kwartale 2022 roku, a rok później ten sam koszyk wart był już 426 807 zł netto. Ten nieduży w relacji do inflacji w Polsce wzrost tylko w niewielkim stopniu można tłumaczyć niepełnym przerzuceniem kosztów na odbiorców, ponieważ rentowność dystrybutorów w tym czasie co prawda spadła, ale nieznacznie. Zatem głównym powodem był niewielki wzrostu cen zakupu towarów, który z kolei w dużym stopniu wyjaśniają niewielkie dynamiki wielu kosztów produkcji po stronie producentów części. Dla przypomnienia, w I kwartale 2022 r. ceny choćby niektórych surowców wystrzeliły w górę po wybuchu wojny w Ukrainie, a w kolejnych kwartałach ulegały spadkom.

Warsztaty motoryzacyjne

Polskie warsztaty samochodowe nie mogą narzekać na brak klientów. Nasze badanie wskazuje, że w czerwcu do większości warsztatów przyjeżdżało nieco więcej klientów niż w maju. Może to mieć oczywiście związek z sezonem przedwakacyjnych napraw i przeglądów pojazdów.

Wzorem poprzednich lat zapytaliśmy warsztaty o zmianę liczby klientów oraz zmianę przychodów w ujęciu rok do roku. Ponad połowa ankietowanych w obydwu wypadkach odnotowała wzrosty, a około jedna czwarta spadki.

– Ostatnie miesiące przyniosły wzrost liczby klientów w warsztatach, co pozytywnie wpłynęło na przychody. Niestety wysoka inflacja, niosąca ze sobą wzrost kosztów, nadal nie daje spać spokojnie właścicielom warsztatów. Po raz kolejny warsztaty stoją przed decyzją o rekalkulacji i podniesieniu cen swoich usług. Jest to konieczne z uwagi na potrzebę utrzymania rentowności oraz podejmowania aktywności ukierunkowanych na rozwój firm konieczny z uwagi na coraz większe zaawansowanie techniczne pojazdów, ale też coraz bardziej wymagających klientów. – mówi Alfred Franke, Prezes Grupy MotoFocus.pl.

Większość warsztatów notuje wzrosty przychodów, jednak rosną także koszty działalności, które pomniejszają osiągane zyski. Większość warsztatów deklaruje zatem plan podniesienia cen usług.

Oprócz odnotowanego wzrostu przychodów i ilości klientów rosną także koszty, które skutecznie pomniejszają osiągane zyski. Zdecydowana większość warsztatów planuje więc w najbliższym czasie podnieść ceny usług, a prawie trzy czwarte zamierza je podnieść o ponad 5%.

 

Stabilna sytuacja biznesowa zachęca warsztaty do inwestowania w rozwój. Prawie trzy czwarte ankietowanych planuje inwestycje. Największa grupa wskazuje na sprzęt, urządzenia i narzędzia jako główny cel inwestycji, a niewiele mniejsza zamierza zmodernizować lub rozbudować obiekt, po części właśnie na potrzeby ulokowania tam nowego sprzętu.

 

Pełną treść raportu można pobrać tutaj

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!