O nowych regulacjach w stolicy polskich Tatr – relacja z konferencji PISKP

2 czerwca 2017, 8:39

Choć Zakopane nie rozpieszczało w tym roku piękną pogodą, atmosfera podczas XIII konferencji szkoleniowej Stacje Kontroli Pojazdów – 2017  była gorąca. Głównym przedmiotem zainteresowania uczestników były informacje dotyczące nowego kształtu prawa regulującego kontrolę techniczną pojazdów w Polsce, a także kwestie związane z projektem CEP 2.0.

Oficjalne obrady głównego dnia konferencji otworzył dr inż. Leszek Turek Prezes Zarządu PISKP i powitał uczestników konferencji, zaproszonych gości, przedstawicieli partnerów konferencji, starostw powiatowych, urzędów, przedsiębiorców oraz diagnostów. Wśród zaproszonych gości obecni byli: Główny Inspektor Transportu Drogowego generał Alvin Gajadhur, Dyrektor Gabinetu Głównego Inspektora Transportu Drogowego Urszula Nowinowska, Krzysztof Nowak Naczelnik Wydziału Inspekcji Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Bydgoszczy. Swoją obecnością konferencję zaszczycili: Jerzy Król – Naczelnik Wydziału Warunków Technicznych Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Dorota Cabańska – Dyrektor Departamentu Utrzymania i Rozwoju Systemów w Ministerstwie Cyfryzacji wraz z Zuzanną Kukawską i Eweliną Kosecką z Biura Programu CEPiK 2.0. oraz Miłoszem Galińskim Głównym Analitykiem z Centralnego Ośrodka Informatyki. Zaproszenie do udziału w konferencji przyjęli także Inspektor Armand Konieczny – Naczelnik Wydziału Nadzoru i Profilaktyki Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, Dyrektor Marcin Ślęzak i Dyrektor ds. Rozwoju Ewa Dębicka z Instytutu Transportu Samochodowego, Prezes Jakub Faryś i Dyrektor Michał Wekiera z Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego, Alfred Franke Prezes Stowarzyszenia Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych, Grzegorz Kubalski Dyrektor Związku Powiatów Polskich oraz Franciszek Kowaluk Wiceprezes Polskiej Izby Transportu Samochodowego i Spedycji.

Partnerami XIII konferencji „Stacje Kontroli Pojazdów – 2017″ były firmy MAHA Polska Sp. z o.o., UNIMETAL Sp. z o.o., SOSNOWSKI Sp. z o.o. Sp. k. oraz BENEFIA Ubezpieczenia Sp. z o.o. Pierwszymi wygłoszonymi podczas konferencji referatami były wystąpienia partnerskie. Filip Sołtys przedstawiciel firmy MAHA zaprezentował urządzenia do diagnostyki samochodowej pod kątem zmian prawnych dotyczących systemu badań technicznych pojazdów. Szczegółowo omówił m.in. funkcjonalności linii diagnostycznej Eurosystem i kompatybilne z nią urządzenia. Referat firmy Sosnowski dotyczył wyników przeprowadzonych przez firmę badań przesiewowych, z których wynika, że 6 na 10 pojazdów stwarza potencjalne zagrożenie na drodze z powodu źle ustawionej geometrii. Piotr Korczyński z firmy Sosnowski zaprezentował urządzenia do ustawienia kół w SKP. O urządzeniach gotowych na nową dyrektywę mówił Aleksander Ćwiszewski reprezentant firmy Unimetal, przedstawiając urządzenia z serii UNILINE QUANTUM 3. Zwrócił uwagę na funkcjonalności, dzięki którym następuje minimalizacja przestoju, możliwość diagnozy online, zachowania danych kalibracyjnych w pamięci sterownika i rozpoznawanie tablic za pomocą OCR. Przedstawiciele spółki Benefia Marek Kotwica i Zbigniew Niewierowski zaprezentowali aplikację umożliwiającą sprzedaż ubezpieczeń komunikacyjnych OC/AC w SKP. Zwrócono szczególną uwagę na wygodę, szybkość i łatwość zautomatyzowanego procesu sprzedaży polisy.

O bieżących problemach związanych z praktycznym funkcjonowaniem SKP, ze szczególnym naciskiem na kwestie związane ze zmianami konstrukcyjnymi, mówił Karol Rytel Starszy specjalista ds. technicznych PISKP w referacie zamykającym pierwszy dzień konferencji.

Główne obrady rozpoczął referat Jerzego Króla (MIiB). Naczelnik Wydziału Warunków Technicznych zapowiedział, że powstaną nowe Centra Badań Technicznych TDT, które zajmą się dopuszczeniem do ruchu pojazdów po znacznych zmianach konstrukcyjnych. Badanie ADR będzie jedynym wspólnym zakresem badań planowanych centrów TDT oraz stacji okręgowych. Według deklaracji centra TDT mają mieć inne kompetencje niż stacje przedsiębiorców. Nowością będzie możliwość badania ciągników i ich przyczep poza SKP, zarówno podstawową, jak i okręgową. Zapowiedział wprowadzenie nowych wymagań dla przedsiębiorców prowadzących SKP, m.in. nie będą oni mogli być karani za przestępstwa skarbowe. Przedsiębiorca ma uzyskiwać poświadczenie bezterminowo, chyba że wprowadzi zmiany w wyposażeniu stacji. Nowe przepisy określą kwestie nadzoru TDT nad SKP. Naczelnik zapowiedział wprowadzenie kontroli losowo wybranych wyników badań z ostatnich trzech miesięcy, analizy wyników badań z rolek, dymomierza i analizatora spalin, jak również analizę statystyk z wykonanych badań i liczbę skarg.

Generał Alvin Gajadhur Główny Inspektor Transportu Drogowego podał i podsumował wyniki kontroli stanu technicznego ponad 1600 pojazdów wykonywanych przez Inspekcję Transportu Drogowego w roku 2016 we wszystkich województwach. Omówił wybrane przykłady akcji kontrolnych z ubiegłego roku.

Przedstawiciel KGP Inspektor Armand Konieczny w swoim wystąpieniu omówił przyczyny wypadków w roku 2016 ze szczególnym uwzględnieniem tych spowodowanych niesprawnością techniczną. Zwrócił uwagę na to, że zwiększająca się liczba pojazdów i brak skutecznego nadzoru nad ich stanem technicznym prowadzi do pogorszenia bezpieczeństwa. Zaprezentował m.in. liczbę ofiar śmiertelnych wypadków w Polsce na przestrzeni ostatnich 25 lat na tle liczby zarejestrowanych pojazdów.

Przedstawiciele Ministerstwa Cyfryzacji omówili status prac w programie CEPiK 2.0. Podano informacje o podłączeniu SKP do sytemu CEPiK 2.0 oraz o certyfikatach dostępowych. Omówiono wprowadzenie poprawek i uzupełnień do przepisów dotyczących CEPiK pod kątem przygotowania nowelizacji ustawy – „Prawo o ruchu drogowym” oraz aktów wykonawczych.

Najważniejsze aspekty raportu NIK dotyczące SKP omówił Dyrektor Biura PISKP mecenas Marcin Barankiewicz, przedstawiając szczegółowo cel kontroli, wskazując skontrolowane starostwa i analizując ustalenia i wyniki.

Część merytoryczną konferencji zamknęła prowadzona przez dr. inż. Leszka Turka Prezesa Zarządu PISKP ponad dwugodzinna dyskusja, podczas której uczestnicy zadawali pytania przedstawicielom ministerstw.

Przez cały czas trwania konferencji czynne były punkty wystawowe producentów i importerów wyposażenia dla SKP. Swoją ofertę zaprezentowali: BKF, Ex-Lab, HAIK, Italcom, Precyzja-Service, Precyzja-Technik, TEXA Poland, WashTec Polska, WERTHER International POLSKA, WSOP. W punktach wystawców można było porozmawiać i obejrzeć najnowsze rozwiązania techniczne zastosowane w urządzeniach służących do przeprowadzania badań technicznych, poczynając od dymomierzy i analizatorów spalin, po szafę diagnostyczną i urządzenia do geometrii.

W dniu wyjazdu uczestników konferencji odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów, podczas którego dr inż. Leszek Turek – Prezes Zarządu PISKP przedstawił sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2016 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Izby w roku 2016. Przewodnicząca Rady Izby Jolanta Źródłowska przedstawiła sprawozdanie Rady Izby z działalności w roku 2016. Oba sprawozdania zostały zatwierdzone. Podjęto uchwałę w sprawie uzupełnienia składu Rady Izby IV kadencji – do dotychczasowych członków dołączył Tomasz Trzaska. W skład uzupełnionej Komisji Rewizyjnej wszedł Sylwester Paluch. Ostatnim punktem Zwyczajnego Walnego zgromadzenia było przedstawienie Planu Działania Izby oraz Planu Gospodarczo-Finansowego na rok 2017 przez Prezesa Zarządu PISKP dr. inż. Leszka Turka.

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy, które są wyłącznie prywatną opinią ich autorów. Jeśli uważasz, że któryś z kometarzy jest obraźliwy, zgłoś to pod adres redakcja@motofocus.pl.

lewarek, 5 czerwca 2017, 9:40 2 -2

Zlikwidować w ogóle badania techniczne dla pojazdów do 3.5T. Ile wypadków było spowodowane złym stanem pojazdów a ile z tego złego stanu to były braki w oświetleniu? Niech w końcu człowiek będzie za siebie odpowiedzialny a nie ciągła kontrola niewolników w tym wulg..

Odpowiedz

racjonalny, 8 czerwca 2017, 10:56 0 0

@lewarek - nie wiesz, co piszesz. Błądzić jest rzeczą ludzką, ale tkwić w tym błędzie to już głupota.

Odpowiedz

Zatroskany, 5 czerwca 2017, 10:48 0 -1

Po wycofaniu z SKP przyrządu LUZ-1 bezpieczeństwo ruchu drogowego gwałtownie się pogorszyło. Na całe szczęście nie zaniechano jeszcze pomiaru przejrzystości szyb i hałasu.

Odpowiedz