Zarząd Inter Cars został powiększony o nowego członka. Czeka na niego ważne zadanie.

11 grudnia 2023, 13:43

Rada Nadzorcza Spółki Inter Cars postanowiła, że w skład zarządu spółki będzie wchodzić pięć osób. Postanowienie to jest powiązanie z wyborem nowego członka zarządu.

Nowe miejsce w zarządzie dla ważnego pracownika

Nowy członek zarządu Inter Cars obejmuje stanowisko Dyrektora Zarządzającego ds. Logistyki i IT. Opublikowano informację o powiększeniu zarządu spółki:

Zarząd Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 8 grudnia 2023 r. Rada Nadzorcza Spółki postanowiła powołać z dniem 1 stycznia 2024 roku nowego członka Zarządu Spółki: pana Wojciecha Aleksandrowicza, na okres bieżącej wspólnej czteroletniej kadencji Zarządu Spółki, która rozpoczęła się w dniu 31 maja 2022 roku. Ponadto, Rada Nadzorcza Spółki postanowiła, że w skład Zarządu Spółki będzie wchodzić pięć osób.
W przedsiębiorstwie Spółki pan Wojciech Aleksandrowicz będzie pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego ds. Logistyki i IT.

Powołany do zarządu Wojciech Aleksandrowicz związany jest z Inter Cars od wielu lat:

Absolwent Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Przemysłu. Ukończył również studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku zarządzanie logistyczne.
Pan Wojciech Aleksandrowicz związany jest z grupą kapitałową Spółki od 2004 roku. W latach 2004-2013 zatrudniony w Spółce na stanowisku zastępcy dyrektora logistyki.
Od 2012 pełnił funkcję członka zarządu, zaś od 2013 roku pełni funkcję prezesa zarządu, spółki ILS sp. z o.o. z siedzibą w Swobodni, powstałej z wydzielenia działu logistyki Inter Cars S.A.
Od 2020 roku zajmuje w Spółce stanowisko dyrektora zarządzającego ds. logistyki i IT, a w 2021 roku został powołany do pełnienia funkcji prokurenta Spółki.
Od 2009 roku jest również udziałowcem i członkiem zarządu w firmie rodzinnej: Przedsiębiorstwo „Żegluga Augustowska” w Augustowie sp. z o.o.
W latach 1999-2004 pan Wojciech Aleksandrowicz związany był ze spółką ACP Pharma S.A., gdzie pełnił funkcję dyrektora zespołu logistycznego oraz głównego logistyka. Wcześniej w latach 1997-1999 współpracował ze spółką Julius Blum Polska sp. z o.o. jako przedstawiciel handlowy.

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!