Nowa propozycja szkoleń

8 czerwca 2004, 0:00

Cech Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie zaprasza na nowe jednodniowe szkolenie (praktyczne warsztaty dla serwisów motoryzacyjnych) na temat: “Obsługa likwidacji szkód komunikacyjnych w świetle nowych przepisów regulujących rynek ubezpieczeń w Polsce”.
Szkolenie to odbędzie się w dniu: 22 06 2004 oraz 1 07 2004 roku.
Koszt szkolenia wynosi:
100 PLN od osoby (dla członków Cechu Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie),
200 PLN od osoby (dla pozostałych firm).
Koszt szkolenia obejmuje: 7 godzin wykładów, materiały szkoleniowe ze wzorami pism, lunch, przerwy kawowe. Uczestnik szkolenia otrzymuje “Zaświadczenie o Ukończeniu Szkolenia”.
Zakres szkolenia:
1. Przygotowanie merytoryczne pracownika serwisu mające na celu odpowiednie ukierunkowanie działań Klienta w kontaktach z towarzystwem ubezpieczeń.
Przyjęcie samochodu do naprawy – zakres wywiadu, który należy przeprowadzić z Klientem:
– z jakiego ubezpieczenia ma zostać zlikwidowana szkoda (OC, AC) i który z ubezpieczycieli jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania,
– uzyskanie informacji na temat okoliczności zaistnienia wypadku pod kątem ustalenia odpowiedzialności za powstałą szkodę (oświadczenie sprawcy wypadku, sporządzenie notatki służbowej przez Policję, ukaranie sprawcy mandatem, skierowanie wniosku o ukaranie do Sądu Grodzkiego).
– ustalenie prawa własności uszkodzonego pojazdu (szczególnie ważne w przypadku pojazdów zakupionych na kredyt oraz będących przedmiotem umowy leasingu).
Instruowanie Klienta o sposobie postępowania przed ubezpieczycielem w konkretnym przypadku w oparciu o zebrany wywiad:
– konieczność prowadzenia wszelkiej korespondencji z ubezpieczycielem w formie pisemnej,
– prawo osoby zainteresowanej wglądem do akt szkody prowadzonych przez zakład ubezpieczeń w świetle nowych przepisów w przypadku szkody z tytułu AC i OC,
– przegląd techniczny w oparciu o art. 17 Ustawy o działalności ubezpieczeniowej z 22 maja 2003 r. jako narzędzie sprawdzenia stanu technicznego pojazdu, którego naprawa przekracza 2000 zł
2. Główne zasady aktów prawnych regulujących zawieranie i wykonywanie umów ubezpieczeniowych:
pakiet ustaw ubezpieczeniowych z 22 maja 2003 roku
Kodeks cywilny
3. Analiza porównawcza ogólnych warunków ubezpieczeń autocasco wybranych towarzystw ubezpieczeniowych w świetle nowych zasad kształtowania założeń warunków ogólnych.
W trakcie wykładu szczególny nacisk położony zostanie na informację o zakresie kompetencji i zasadach funkcjonowania instytucji państwowych, których zadaniem jest ochrona interesów ubezpieczonych i uprawnionych z umów ubezpieczenia, takich jak KNUiFE i Rzecznik Ubezpieczonych.
Wyeksponowane zostaną prawne różnice pomiędzy ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, a ubezpieczeniem autocasco oraz praktyczne konsekwencje tych różnic, zwłaszcza w zakresie praw i obowiązków osoby uprawnionej do świadczeń z tytułu ubezpieczenia.
Szczególna uwaga poświęcona zostanie orzecznictwu Sądu Najwyższego oraz sądów apelacyjnych w sprawach dotyczących odpowiedzialności zakładów ubezpieczeń z tytułu ubezpieczeń komunikacyjnych.
4. Rozliczanie szkód komunikacyjnych metodą szkody całkowitej, jako efekt kalkulacji opłacalności naprawy w przypadku szkody z tytułu OC i AC
Stawka za rbg, jako narzędzie generowania zysku w działalności warsztatu naprawczego.
Warsztaty poprowadzi znany ekspert do spraw techniki motoryzacyjnej i ubezpieczeń komunikacyjnych – autor książki “Vademecum ubezpieczeń komunikacyjnych” – Pan Andrzej Makowski.
Więcej informacji oraz zgłoszenia:
tel. (0 22) 635-04-64 lub 0 608 502 875
e-mail: cech@motoryzacja.home.pl ,
więcej informacji: www.motoryzacja.home.pl

Opublikowane przez: Redakcja

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!