Milionowe dofinansowania dla firm za działania proklimatyczne. Jak je zdobyć?

7 lipca 2020, 11:20

Ponad 13 milionów złotych znalazło się w puli ministerialnego programu, promującego firmy działające w ramach gospodarki o obiegu zamkniętym. O dofinansowanie mogą starać się przedsiębiorstwa z branży motoryzacyjnej – np. zajmujące się regeneracją części.

Ministerstwo Klimatu wraz z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zachęcają firmy do zgłaszania swojego akcesu do programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” w ramach działania pilotażowego „Wzmocnienie realizacji gospodarki o obiegu zamkniętym”. Dofinansowania otrzymają firmy, których projekty będą przyczyniały się do łagodzenia skutków zmian klimatycznych poprzez realizacje działań związanych z gospodarką o obiegu zamkniętym.

Kto może skorzystać z projektu?

Program Ministerstwa Klimatu jest nastawiony na wsparcie wszystkich przedsięwzięć związanych z szeroko rozumianą Gospodarką o obiegu zamkniętym. Mogą zatem przystąpić do niego także firmy z branży motoryzacyjnej, które mają w planach realizację odpowiednich projektów. Premiowane będą szczególnie projekty związane ze zmniejszaniem produkcji odpadów, ograniczaniem zużycia surowców oraz ich powtórnym wykorzystaniem. Otwiera to szansę dla firm, chcących wprowadzić prośrodowiskowe zmiany w technologii produkcji lub zajmujących się regeneracją części motoryzacyjnych.

W ramach projektu możliwe jest podejmowanie działań służących między innymi oszczędności energii, wody i surowców oraz zwiększeniu efektywności ich wykorzystania na każdym z etapów cyklu życia produktu – od pozyskania surowca, przez projektowanie, produkcję oraz konsumpcję do zagospodarowania odpadów, w szczególności poprzez ponowne ich wykorzystanie.

Ministerstwo podkreśla, że w ramach programu w szczególny sposób promowane będą działania o charakterze innowacyjnym i łatwym do replikowania. Dodatkowo wspierane będą działania edukacyjne tj. kampanie mające na celu podnoszenie świadomości obywateli oraz budowanie wiedzy w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym, które powinny towarzyszyć wspomnianym powyżej działaniom.

Jak ubiegać się o dofinansowanie?

Firmy zainteresowane dofinansowaniem w ramach programu powinny wypełnić koncepcję projektową, a następnie złożyć ją do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie. Szczegóły znajdują się na stronie: http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-norweskie/nabory/art,34,wzmocnienie-realizacji-gospodarki-o-obiegu-zamknietym.html

Poziom dopuszczalnego wnioskowanego dofinansowania każdego projektu wynosi do 85% kosztów kwalifikowalnych. Minimalna kwota dofinansowania to 1 313 640 zł, a maksymalna 4 378 800 zł. Dofinansowanie zostanie przyznane, jeżeli projekt przejdzie pomyślnie wszystkie etapy oceny, dokonywanej przez ekspertów powołanych przez NFOŚiGW i Ministerstwo Klimatu. Koncepcje projektowe można składać od 22 lipca do 22 września 2020 r.

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!