Valeo zapowiedziało osiągnięcie neutralności węglowej do 2050r

, 5 lutego 2021, 13:52

Valeo zobowiązało się do osiągnięcia neutralności węglowej do 2050 r. Aż 45% tego celu firma zamierza zrealizować do 2030 roku, w stosunku do danych z 2019 roku. Dotyczy to emisji w całym łańcuchu wartości – włączając w to emisje po stronie dostawców, generowane przez własną działalność operacyjną Valeo i związane z produktami końcowymi firmy.

Do 2050 r. Valeo osiągnie neutralność węglową we wszystkich swoich działaniach operacyjnych, w ramach pełnego łańcucha dostaw na całym świecie. Będzie także w 100% neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla (włączając w to emisje związane z produktami końcowymi) w Europie.

Valeo jest również sygnatariuszem kampanii „Business Ambition for 1.5°C”, łączącej firmy, które zobowiązały się do osiągnięcia neutralności węglowej do 2050 r., korzystając ze ścisłych ram inicjatywy Science Based Targets.

Przemysł motoryzacyjny intensywnie inwestuje w walkę z globalnym ociepleniem. W Valeo redukcja emisji CO2 jest centralnym elementem naszej strategii już od 2010 roku, a sprzedaż technologii, które pomagają zmniejszyć emisję CO2, wzrosła 20-krotnie do około 10 miliardów euro w 2021 roku. Zamierzamy kontynuować nasze wysiłki, mające na celu osiągnięcie neutralności węglowej do 2050 r. i niemal połowy tego celu do 2030 r. – mówi Jacques Aschenbroich, prezes i dyrektor generalny Valeo.

Na drodze do neutralności węglowej rok 2030 jest ważnym i zbliżającym się szybko kamieniem milowym. Do tego czasu Valeo zobowiązuje się do zmniejszenia:

  • emisji związanych z działalnością operacyjną o 75%*, z 1,1 mln do 0,3 mln ton metrycznych CO2 (zakresy 1 i 2);
  • emisji związanych z łańcuchem dostaw o 15%*, z 9,5 mln do 8,1 mln ton metrycznych CO2 (zakres 3 –  upstream);
  • emisji związanych z końcowym wykorzystaniem produktów (zakres 3 – downstream) o 15%*, z 39 mln do 33,1 mln ton metrycznych CO2. Oczekuje się, że redukcja ta wzrośnie do 50%, biorąc pod uwagę emisje, których uniknięto dzięki technologiom elektryfikacji, a więc emisje CO2 mogą spaść z 39 mln do 19,5 mln ton metrycznych.

Do 2030 r. Valeo zainwestuje ponad 400 mln euro w redukcję emisji związanych z działalnością operacyjną (zakresy 1 i 2). Środki te zostaną przeznaczone na unowocześnienie obiektów należących do Grupy Valeo, tak aby do 2030 r. aż 100 obecnie najbardziej emisyjnych z nich, stało się obiektami o wysokiej efektywności energetycznej. Modernizacja obejmie rozwój ekologicznych budynków, powszechne wykorzystanie oświetlenia LED oraz integrację systemów odzysku ciepła.

Udział energii niskoemisyjnej w ogólnym zużyciu energii przez Grupę wzrośnie z 5,5% w 2019 r. do 80% w 2030 r., a już do 50% w 2025 r. Szereg obiektów prowadzi już pilotaż alternatywnych źródeł energii odnawialnej, w tym trzy zakłady w Chennai (Indie), gdzie 90% zużywanej energii stanowi wiatrowa oraz zakłady w Sanand (Indie) i Bad Rodach (Niemcy), gdzie własne instalacje do wytwarzania energii słonecznej pokrywają odpowiednio 30% i 20% zapotrzebowania.

Valeo wyznaczyło również te same cele w zakresie redukcji emisji CO2 swoim dostawcom i zwiększą oni wykorzystanie rozwiązań niskoemisyjnych. Jednocześnie firma będzie poszerzać swoje portfolio technologii przyczyniających się do mobilności niskoemisyjnej, w szczególności rozwiązań w zakresie elektryfikacji pojazdów. W ciągu ostatnich dziesięciu lat Valeo zainwestowało ponad 10 miliardów euro w technologie zmniejszające emisję CO2.

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!