Pilotażowe testy opon podłączonych do Internetu

, 12 marca 2021, 9:11

Yokohama, Alps Alpine i Zenrin prowadzą pilotażowe testy integracji danych uzyskanych z podłączonych do Internetu opon z danymi mapowymi. Partnerzy projektu rozpoczęli ponadto analizę możliwości wprowadzenia nowych opon na rynek.

Yokohama Rubber, Alps Alpine i Zenrin, prowadzą prace badawczo-rozwojowe nad inteligentnymi oponami podłączonymi do IoT (Internet rzeczy). W tym celu wykorzystywany jest pojazd testowy wyposażony w oponę z czujnikiem SensorTire umożliwiającym pozyskanie szerokiego spektrum danych o nawierzchni dróg. W oparciu o integrację informacji o natężeniu ruchu i szczegółowych map, firmy badają potencjał biznesowy wprowadzenia usług podnoszących bezpieczeństwo i komfort życia w społeczeństwie CASE.

Kontekst pilotażu

Yokohama Rubber i Alps Alpine, mając na uwadze zapotrzebowanie na ogumienie dostosowane do standardu CASE (połączony ze światem, autonomiczny, współdzielony z innymi użytkownikami, elektryczny) i stanowiące część IoT (Internet rzeczy), od 2019 r. prowadzą prace badawczo-rozwojowe nad potencjałem wprowadzenia rozwiązań polegających na cyfrowym przetwarzaniu i zarządzaniu danymi uzyskanymi z czujników opon.

Czujniki są w stanie mierzyć zużycie bieżnika, warunki panujące na nawierzchni drogi i ciśnienie w oponach. Partnerzy uważają, że opracowanie systemów i aplikacji służących do przekazywania użytkownikom oraz pojazdom autonomicznym danych uzyskanych z ogumienia będzie miało istotne znaczenie w reagowaniu na zmiany w zakresie zapotrzebowania na mobilność.

Firma Zenrin zadeklarowała zaangażowanie w tworzenie biblioteki danych rzeczywistych i, stosując oryginalną metodologię badań, zebrała różnorodne dane z 1741 miast, miasteczek i wsi w Japonii. Przetwarzanie tych danych następuje w oparciu o bazę kartograficzną. Firma zbadała potencjał rozwoju nowej dziedziny działalności poprzez powiązanie danych kartograficznych z różnorodnymi danymi dynamicznymi, takimi jak Big Data będącymi w posiadaniu koncernów.

Perspektywy na przyszłość

Analiza danych uzyskanych w wyniku testów będzie prowadzić do opracowania przyszłych rozwiązań, w tym narzędzi wspomagających bezpieczną jazdę i kontrolę pojazdów autonomicznych. Będzie to na przykład nawigacja omijająca drogi o dużym nachyleniu i ostrych zakrętach po wykryciu poważnego zużycia bieżnika lub niewystarczającego ciśnienia w oponach oraz dostarczanie informacji o takich zagrożeniach, jak zamarznięta nawierzchnia czy wyboje.

Struktura prac rozwojowych

Alps Alpine:

 • Opracowanie czujników loT
 • Udostępnienie platformy systemowej

Zenrin:

 • Dostarczanie danych mapowych

Yokohama:

 • Opracowanie i wdrożenie opon loT
 • Producenci samochodów
 • Firmy logistyczne
 • Rynek wtórny pojazdów

Podział ról

Yokohama Rubber:

 • Opracowanie technologii wykrywania zużycia bieżnika i stanu nawierzchni drogi
 • Opracowanie i produkcja opon wyposażonych w czujniki
 • Zaproponowanie nowej wartości dodanej dla opony IoT

Alps Alpine:

 • Opracowanie technologii wykrywania zużycia bieżnika i stanu nawierzchni drogi
 • Opracowanie i produkcja czujników do wykrywania zużycia bieżnika i stanu nawierzchni drogi
 • Udostępnienie platformy systemowej do przesyłania danych do chmury

Zenrin:

 • Dostarczanie szczegółowych map i informacji o ruchu
 • Uwzględnienie danych uzyskanych za pomocą opony IoT w mapowaniu i analizie danych
 • Zaproponowanie nowej wartości dodanej dla opony IoT i danych mapowych

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!