Pirelli podsumowuje rok 2019 i przedstawia plan na lata 2020-2022

, 25 lutego 2020, 3:00

Marka Pirelli potwierdza kluczową rolę segmentu marek samochodów premium z silną koncentracją na opony większe niż 19 cali oraz specjalistyczne. W segmencie standardowym nastąpi koncentracja na oponach 17-calowych, a także redukcja mniejszych rozmiarów.

Plan przemysłowy na lata 2020-2022

Pirelli wcieli w życie nowy plan oparty na trzech założeniach: konkurencyjności kosztów, rozbudowy sieci sprzedaży oraz innowacji technologicznych. Marka ma również w planach w ciągu 3 lat zredukować koszty z 510 mln euro brutto inflacji, jak również wdrożyć inwestycje w planowanym okresie na kwotę 900 mln euro (w porównaniu do 1,3 mld zainwestowanych na przełomie ostatnich 3 lat), z większą koncentracją na nowe technologie.

Co ważne, Pirelli chce generować przychód na poziomie ponad 1,5 mld euro w okresie najbliższych 3 lat, co umożliwi selektywne rozszerzanie bazy klientów zainteresowanych oryginalnym wyposażeniem oraz posiadaczy SUV/CUV, zwiększenie znaczenia homologacji oraz przyspieszenie procesu wdrażania innowacji w ramach oferowanego portfolio produktów dzięki dwudziestu nowym propozycjom. W uzyskaniu wyższego przychodu ogromne znaczenie będzie mieć również ulepszenie przewidywania potrzeb konsumenckich dzięki nowej platformie analizy danych. W latach 2020-2022 kadra menadżerska zyska nowy program LTI wspierający w osiągnięciu celów założonych w tym okresie. Natomiast do 2025 roku Pirelli chce pozyskiwać 100% energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych oraz osiągnąć neutralny status pod względem emisji dwutlenku węgla do 2030 roku.

Cele do 2022 roku

Marka Pirelli zakłada przychody za 2022 w wysokości 5,8 mld euro ze średnim 3% rocznym wzrostem. Ponadto, firma dąży do wzrostu regulowanej marży operacyjnej, uwzględniającą zysk operacyjny (EBIT), na poziomie 18-19% w okresie do 2022 roku. Jednym z głównych celów na najbliższe lata są inwestycje w wysokości około 900 mln euro, a także przychód w wysokości około 1,5 mld euro przez następne 3 lata. Ważną pozycję stanowi również polityka dywidendowa potwierdzona wypłatą również 40% skonsolidowanego zysku netto. Pirelli ma na celu również uplasowanie się na pozycji finansowej netto na poziomie -3,3 mld euro w 2020 roku i -2,5 mld euro w 2022 roku.

Wstępne wyniki 2019

Podsumowanie ubiegłego roku wykazało przychody na poziomie 5,323 mld euro, a tym samym wzrost o 2,5% w porównaniu z rokiem 2018. Cel na 2019 rok z przychodem równym bądź większym niż 5,3 mld został osiągnięty. Skorygowany EBIT ukształtował się na poziomie 917,3 mln euro z marżą operacyjną w wysokości 17,2%, która przekroczyła cel na 2019 rok opiewający na 17%-17,5%. Przepływy pieniężne netto przed dywidendami i wpływ na MSSF 16 wyniosły 332,9 mln euro (docelowo 330/350 mln euro w 2019 roku). Przepływy pieniężne przed dywidendami po wpływie MSSF 16 wyniosły 344,1 mln euro.

Sytuacja finansowa netto osiągnęła poziom 3,024 mld euro (3,577 mld euro, w tym dług leasingowy w wysokości 483,1 mln euro w wyniku wdrożenia MSSF 16) i zmniejszyła się w porównaniu ze stanem na dzień 31 grudnia 2018 r z 3,180 mld euro. Stosunek pozycji finansowej netto do skorygowanej wartości Ebitda (przed kosztami początkowymi) wynosi 2,42x (cel 2,42x / 2,36x), w tym wpływ na MSSF 16 na poziomie 2,59x (cel 2,59x / 2,53x).

Na badania i rozwój w 2019 roku Pirelli przeznaczyła 232,5 mln euro (4,4% sprzedaży), z czego 215,7 mln euro na działalność o wysokiej wartości (6,1% przychodów segmentu).

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!