Kasy fiskalne online – Rzecznik Przedsiębiorców ma uwagi

, 24 maja 2019, 9:20

W związku z wprowadzonymi niedawno zmianami w ustawie o VAT i prawie o miarach, warsztaty naprawcze oraz wulkanizacyjne będą musiały wdrożyć nowe kasy fiskalne od 1 stycznia 2020 r. Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców zabiega o to, by nowe przepisy były wprowadzane w jak najmniej uciążliwy dla firm sposób.

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców w ostatnich dniach przesłał do Ministerstwa Finansów dwa wnioski. Pierwszy dotyczy ulgi za zakup kas, a drugi niejasnego sformułowania ustawy, dotyczącego wydawania paragonów.

Nowelizacja ustawy o VAT zakłada możliwość skorzystania z refundacji części kosztów zakupu kasy fiskalnej online. Obecnie wspomniana ulga funkcjonuje wyłącznie przy instalacji pierwszego urządzenia rejestrującego w danej firmie. Natomiast zmiany w przepisach sprawiły, że także przedsiębiorca zobligowany do wcześniejszej wymiany „starej” kasy będzie mógł odzyskać do 90% wartości modelu nowego typu, jednak nie więcej niż 700 zł. Rzecznik Przedsiębiorców zwrócił uwagę Ministerstwa, że na początkowym etapie rynkowej bytności, ceny tego typu kas będą wysokie. Zaproponował zatem podwyższenie limitu kwotowego refundacji do 1 000 zł.

W kolejnym wniosku, Rzecznik zaproponował także zmianę dotychczasowego brzmienia ustawy w punkcie, w którym mowa o wydawaniu paragonów. Obecnie widniejące tam sformułowanie jest niejasne:

par. 6 ust. 1, pkt 1: podatnicy, prowadząc ewidencję, wystawiają i wydają nabywcy, bez jego żądania, paragon fiskalny, najpóźniej z chwilą przyjęcia należności, bez względu na formę płatności należności.

Przestrzeganie wyżej wymienionego punktu w praktyce oznaczałoby konieczność wystawienia paragonu przed uzyskaniem zapłaty, co jak wiemy może być kłopotliwe w skutkach dla przedsiębiorców. Rzecznik zaproponował zmianę treści punktu ustawy na następujący tekst:

podatnicy, prowadząc ewidencję niezwłocznie wydają nabywcy bez jego żądania, paragon fiskalny, przystępując do jego wystawienia niezwłocznie po przyjęciu należności, bez względu na formę płatności należności.

Na obecnym etapie postępowania nie wiemy, czy wnioski do Ministerstwa zostaną rozpatrzone pozytywnie. W prace przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców angażują się stowarzyszenia z wielu branż, m.in. SDCM. Gdy zdobędziemy informację na temat którejkolwiek z opisanych wyżej spraw, niezwłocznie przekażemy ją Czytelnikom.

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!