O tym powinny pamiętać warsztaty w najbliższych tygodniach!

7 lutego 2024, 10:45

Początek roku to gorący czas w obszarze prawa ochrony środowiska oraz gospodarowania odpadami w warsztacie samochodowym. Poniżej przedstawiamy przegląd raportów, które firmy muszą przedstawić w lutym i marcu.

Właściciele i pracownicy warsztatów na co dzień mierzą się nie tylko z wyzwaniami z obszaru diagnostyki, mechaniki i elektroniki motoryzacyjnej, ale także z szerokim zakresem zadań związanych z funkcjonowaniem firmy. Jednym z nich jest zarządzanie kwestiami środowiskowymi w warsztacie, w tym obowiązkami sprawozdawczymi wobec instytucji państwowych.

Raport o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (tzw. raport KOBIZE)

Wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza może być m.in. wynikiem procesów technologicznych stosowanych w warsztacie (np. lakierowanie lub spawanie), użycia kotłowni, a także jazdy autami służbowymi.

W sprawozdaniu o emisjach należy przedstawić ich wielkość oraz dane dotyczące surowców i paliw towarzyszących, których wykorzystanie spowodowało emisje. Dodatkowo uwzględnione powinny zostać w nim informacje o środkach mających ograniczyć ilość gazów i pyłów wprowadzanych do atmosfery. Raport KOBIZE należy złożyć do 29 lutego 2024 roku.

Sprawozdanie dotyczące emisji F-GAZÓW i SZWO

W przypadku warsztatów samochodowych raport dotyczy przede wszystkim serwisów, które mają w swojej ofercie usługi związane z układem klimatyzacji. Muszą one podać w nim dane dotyczące zużytego oraz odzyskanego w ciągu roku czynnika klimatyzacji (który w zależności od rodzaju należy do substancji zubożających warstwę ozonową (SZWO) lub fluorowanych gazów cieplarnianych (F-GAZY). Złożyć sprawozdanie mają obowiązek także podmioty przywożące i wywożące te substancje z kraju. Termin na złożenie sprawozdania o emisjach mija 29 lutego 2024 roku.

Dokonanie opłaty rocznej za wpis do BDO

Firmy będące jedynie wytwórcami odpadów – do tej grupy zazwyczaj należą warsztaty – nie muszą uiszczać opłaty rocznej BDO. Podlegają jej natomiast przedsiębiorcy, którzy:

  • wprowadzają sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz autoryzowani przedstawiciele,
  • wprowadzają na rynek baterie lub akumulatory,
  • wprowadzają pojazdy,
  • wprowadzają produkty w opakowaniach na rynek krajowy,
  • wprowadzają na terytorium kraju opony,
  • wprowadzają na terytorium kraju oleje smarowe.

Wysokość opłaty wynosi 100 zł w przypadku mikroprzedsiębiorców oraz 300 zł dla pozostałych. Uiścić ją należy do 29 lutego 2024 roku.

Sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami

Dokument wypełniają podmioty, których działalność polega na gospodarowaniu odpadami oraz przedsiębiorcy, będący ich wytwórcami, zobowiązani do prowadzenia ich ewidencji.
Roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach należy złożyć do marszałka województwa właściwego dla prowadzenia działalności, jednak wypełnia się je używając modułu sprawozdawczego w systemie BDO. Formularz uzupełnia się na podstawie stanów magazynowych, Kart Przekazania Odpadu lub Kart Ewidencji Odpadów.
Warsztaty powinny w rocznym sprawozdaniu zawrzeć informacje dotyczące masy i rodzajów odpadów, sposobie ich gospodarowania oraz dane o posiadanych, ewentualnych instalacjach i korzystaniu z nich. Sprawozdanie dotyczące 2023 roku należy złożyć do 15 marca 2024 roku.

Informacja o zakresie korzystania ze środowiska oraz opłata środowiskowa

Przedsiębiorcy, których działalność ma wpływ na środowisko muszą co roku przedstawić zakres tego wpływu oraz uiścić tzw. opłatę środowiskową. Co ważne, za korzystanie ze środowiska przyjmowane jest już samo użytkowanie samochodu służbowego.
Zbiorcza informacja dotycząca korzystania ze środowiska zawiera wszystkie wcześniej zebrane dane dotyczące odpadów, użytkowania instalacji czy emisji gazów i pyłów. To ważny dokument stanowiący podstawę do naliczenia opłaty za korzystanie ze środowiska, którą firmy obliczają samodzielnie na podstawie stawek podanych w rozporządzeniu ministra.

Przedsiębiorcy muszą złożyć informację o korzystaniu ze środowiska do 31 marca 2024 roku do urzędu marszałkowskiego właściwego dla miejsca korzystania ze środowiska. Do tego samego dnia trzeba uiścić wyliczoną opłatę. Pamiętajmy, że w tym roku 31 marca wypada w niedzielę!

Jak ułatwić sobie administrowanie gospodarką odpadów w warsztacie?

Wsparcie w załatwianiu formalności związanymi z gospodarką odpadami w warsztacie zapewnia Bio Service. Do dyspozycji właścicieli serwisów są eksperci w obszarze prawa środowiskowego, którzy gotowi są do udzielenia konsultacji oraz do wypełnienia potrzebnych wniosków lub sporządzenia obowiązkowych raportów. Usługę można zamówić po zarejestrowaniu konta na stronie www.bio-service.pl. Eksperci Bio Service mogą przygotować dla warsztatu wszystkie wymienione sprawozdania.

Opisane wyżej obowiązki zostaną przedstawione podczas bezpłatnego szkolenia online, które zorganizuje firma Inter Cars w czwartek, 8 lutego o godz. 14.00. Zapisać się na szkolenie można na stronie szkolenia.intercars.com.pl.

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy, które są wyłącznie prywatną opinią ich autorów. Jeśli uważasz, że któryś z kometarzy jest obraźliwy, zgłoś to pod adres redakcja@motofocus.pl.

Ernestina, 9 lutego 2024, 16:39 0 -1

"Hi,
I just want to share with you a great website which provides an account for SEO, affiliate marketing, dropshipping, ecommerce at a cheap price. Here it is: https://groupbuyserver.com
Example:
Ahrefs account for just $30 (this tool is for seo business)
Semrush account for just $10.
Adspy account for just $20 (this tool is for dropshipping/ecommerce business)
Helium10 for just $10.
STM forum for just $15.
And about more than 30+ internet marketing tools at Affordable Price.
This website is a group buy service. You can visit this link https://groupbuyserver.com
Thank you!"

Odpowiedz