Podsumowanie roku 2023 w grupie przemysłowej Boryszew

18 kwietnia 2024, 13:21

Grupa Boryszew, która jest jedną z największych prywatnych grup przemysłowych w Polsce, podsumowała rok 2023. Pomimo ciężkiej sytuacji w polskiej i światowej gospodarce Grupa utrzymuje się na powierzchni i wypracowuje zysk w ujęciu rocznym.

Jak Grupa Boryszew ocenia wyniki 2023 roku?

Segment Motoryzacja w 2023 roku zanotował wzrost przychodów o 4,7%, do poziomu
1 748,9 mln zł korzystnie wpływając na wyniki Grupy w całym raportowanym okresie. EBITDA za ten sam okres wyniosła 120,9 mln zł. Wartość nowych kontraktów podpisanych w roku 2023 wynosi 814,6 mln EUR.

Przychody w Segmencie Metale za 12 miesięcy 2023 roku kształtują się na poziomie
3,36 mld złotych (-21,6% r/r), a wynik EBITDA na 216,4 mln złotych (-36,4% r/r). Po wysokim w 2022 roku popycie na wyroby metalowe, ogólna koniunktura na rynkach i wstrzymane inwestycje infrastrukturalne znalazły odbicie w wynikach tego Segmentu. Obszar stali kompensują jednak inne surowce, szczególnie aluminium ze wzrostem udziału eksportu do 62%, tj. o 16 p.p. r/r.

 – To był dobry rok, mimo trudnej koniunktury na rynkach, wynik EBITDA utrzymaliśmy na solidnym poziome. Dowiedliśmy, że mimo wyzwań, dzięki dywersyfikacji i konsekwencji
w realizacji strategii utrzymujemy dobrą rentowność. CAPEX w kwocie 204 mln złotych przeznaczony został w głównej mierze na automatyzację zakładów Grupy Maflow oraz inwestycje w NPA Skawina i Hucie Bankowej. Nie powiedzieliśmy ostatniego słowa w pracy nad zwiększaniem wartości Grupy – rok 2024 otwieramy nową strategią z wydłużonym horyzontem do 2028. Zarząd podtrzymuje także politykę i intencje w dziedzinie dywidendy. – powiedział Wojciech Kowalczyk, Prezes Zarządu Boryszew S.A.

Znacząco zmniejszyliśmy kapitał obrotowy do poziomu 753 mln złotych na koniec 2023
(-23% r/r), co pozwoliło nam zamknąć rok z jednym z najniższych wskaźników długu netto
do EBITDA na poziomie 1,3 – powiedział Radosław Szorc, CFO Boryszew S.A.

Po czterech kwartałach 2023 roku Segment Motoryzacja stanowi 30,7% przychodów Grupy, natomiast Segment Metale odpowiada za 59,0%, resztę przychodów stanowią Segment Chemia oraz Pozostałe 10,3%.

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!