Konferencja Stacje Kontroli Pojazdów 2022 już za nami

14 czerwca 2022, 13:57

Po dwóch latach pandemicznego opóźnienia, konferencja organizowana przez Polską Izbę Stacji Kontroli Pojazdów finalnie doszła do skutku. Czas przerwy nie spowodował jednak, że podstawowe problemy środowiska SKP straciły na aktualności. Nawet hasło konferencji „Nowa dekada – nierozwiązane problemy” zostało pozostawione bez zmian. Przyjrzyjmy się, jakie tematy były poruszane podczas konferencji w Zakopanem.

Hotel Mercure Kasprowy w Zakopanem już po raz dziesiąty przyjął w dniach 25-27 maja uczestników konferencji, wśród których byli właściciele stacji kontroli pojazdów, diagności, przedstawiciele KPRM Cyfryzacja, Inspekcji Transportu Drogowego, Transportowego Dozoru Technicznego, Instytutu Transportu Samochodowego, samorządów terytorialnych oraz organizacji samorządowych.

Na spotkanie z uczestnikami konferencji przybyli m.in.: minister Alvin Gajadhur – Główny Inspektor Transportu Drogowego, Anna Siennicka – naczelnik Wydziału Departamentu Systemów Państwowych w KPRM Cyfryzacja oraz, w formule online, Renata Rychter – dyrektor Departamentu Transportu Drogowego w Ministerstwie Infrastruktury.

Blisko 300 osób przybyłych na konferencję mogło wysłuchać wystąpień na temat aktualnego stanu prawnego w systemie badań technicznych pojazdów, nowoczesnego wyposażenia SKP oraz propozycji rozwinięcia działalności dodatkowej przy tych stacjach.

Pierwszy dzień konferencji rozpoczęła sesja techniczna z prezentacjami przygotowanymi przez partnerów konferencji oraz zespół PISKP. Piotr Brzostek z firmy Ehrle przedstawił możliwości dywersyfikacji dochodów SKP poprzez wprowadzenie usługi mycia samochodów. Z kolei Józef Westphal z firmy UNIMETAL przedstawił nowy sposób na modernizację SKP, którym jest wymiana linii diagnostycznej na wersję QUANTUM lub ALPHA. Tomasz Kordaś z firmy Columbus Energy pokazał rozwiązania instalacji fotowoltaicznych, które mogą być stosowane w stacjach kontroli pojazdów. Columbus ma w swojej ofercie również stacje ładowania samochodów elektrycznych. O możliwości wprowadzenia usług dodatkowych w SKP mówił Piotr Korczyński z firmy Sosnowski. Przedstawił inwestycje w usługi dodatkowe o wysokim stopniu zwrotu, które w dobie drastycznego obniżenia rentowności stacji pozwalają pozyskiwać nowe źródła dochodów. Do takich Piotr Korczyński zaliczył myjnię, ozonator samoobsługowy, dynamiczną wymianę oleju w automatycznych skrzynkach biegów czy kalibrację kamer i radarów. W tym zakresie firma Sosnowski oferuje odpowiednie wyposażenie, które również zostało zaprezentowane. Bieżącą problematykę badań technicznych omówił Karol Rytel z PISKP. Szczególną uwagę zwrócił na badania pojazdów po szkodzie istotnej oraz po zmianach konstrukcyjnych.

Drugi dzień konferencji rozpoczął się od wystąpienia Marcina Barankiewicza, który dokonał jej otwarcia oraz uczcił minutą ciszy pamięć zmarłego w listopadzie 2020 r. prezesa Leszka Turka. W swoim wystąpieniu Marcin Barankiewicz przedstawił działania Izby na rzecz waloryzacji opłat za badania techniczne. Przy tej okazji przywołano dane liczbowe, pokazujące warunki w jakich przyszło działać stacjom kontroli pojazdów, w tym wzrost kosztów i spadającą liczbę czynnych diagnostów.

Przedstawiono również wyniki ankiety przeprowadzonej wśród diagnostów i właścicieli stacji, które dobitnie pokazały zgłaszane problemy związane z ich prowadzeniem. Po wystąpieniu odbyła się dyskusja o problemach i przyszłości badań technicznych, w której wzięli udział: Marcin Barankiewicz (PISKP), Andrzej Bogdanowicz (OZPSKP), Paweł Tuzinek (ZDS), Waldemar Witek (OSDS).

O tym, jak dokonać cyfryzacji procesów w SKP opowiedział Aleksander Ćwiszewski z firmy UNIMETAL. Zebrani mogli poznać zalety aplikacji mobilnych dla UNILINE czy też systemu Multiline, który umożliwia badanie wielu pojazdów jednocześnie na jednej linii oraz integrowanie wielu linii diagnostycznych w jedno centrum badań technicznych. Na konferencji nie mogło zabraknąć wystąpienia dr. inż. Alvina Gajadhura z ITD z referatem na temat wpływu stanu technicznego pojazdów na bezpieczeństwo na polskich drogach. Zostały przedstawione wyniki kontroli stanu technicznego pojazdów, przeprowadzonych z wykorzystaniem Mobilnych Jednostek Diagnostycznych w latach 2011-2021. Podczas wykonanych w tym okresie 11 905 kontroli zatrzymano 4948 dowodów rejestracyjnych, najwięcej w województwie mazowieckim. W ciągu ostatnich lat liczba zatrzymanych dowodów utrzymuje się na tym samym poziomie.

Piotr Korczyński z firmy Sosnowski w swoim drugim wystąpieniu skoncentrował się na pokazaniu kierunku rozwoju badań technicznych w Europie. Wprowadzane dyrektywą europejską 2014/45/UE normy hamulcowe ISO 21069-1 i ISO 21069-2 zmieniają wymagany zakres pomiarowy w zależności od nacisku osi w pojazdach ciężarowych. Na ostatnim etapie zatwierdzania jest norma bezpieczeństwa urządzeń rolkowych prEN 17003, która wprowadza wymagania zapewniające bezpieczeństwo użytkowania rolek. Piotr Korczyński omówił również pokrótce najnowsze urządzenia do badania spalin w dieslach – liczniki cząstek stałych.

Z dużym zainteresowaniem wysłuchano wystąpienia Sławomira Sikory z Transportowego Dozoru Technicznego. Była to okazja, aby dowiedzieć się, że w rejestrze TDT (stan na dzień 20 maja 2022 r.) zarejestrowanych jest 5403 stacji, w tym 2436 okręgowych i 2967 podstawowych, oraz, że liczba protokołów z kontroli SKP, w których stwierdzono nieprawidłowości, wyniosła 40% spośród wszystkich sprawdzonych przez TDT. Główne nieprawidłowości dotyczyły prowadzonej dokumentacji. Z kolei w zakresie wyposażenia stwierdzano najczęściej brak ważnej legalizacji przyrządu do pomiaru ciśnienia powietrza w ogumieniu i niezgodności dotyczące urządzeń. W ciągu ostatnich trzech lat (2019-2021) spadła liczba osób, które przystąpiły do egzaminu na diagnostę, w stosunku do „covidowego” 2020 r., nawet o 2000. Zdawalność egzaminu również spadła z 16 do 13%.

Znany już z poprzednich konferencji Miłosz Galiński z Centralnego Ośrodka Informatyki zaprezentował aktualny stan systemu CEP 2.0, zmiany przygotowane w tym roku oraz plany rozwojowe na przyszłość. W CEP 2.0 zaczęto gromadzić przekazywane przez dyrektora TDT dane o diagnostach, obejmujące m.in. numer ewidencyjny, dane osobowe oraz informacje o zawieszeniu/cofnięciu uprawnienia. Docelowo każdy diagnosta otrzyma własny imienny certyfikat dostępowy do systemu CEPiK. Na podstawie certyfikatu i danych diagnosty system będzie weryfikował uprawnienia diagnosty do przeprowadzenia badania technicznego danego pojazdu. Wniosek o certyfikat pojawi się na stronie www.cepik.gov.pl.

Niezwykłe emocje towarzyszyły wystąpieniu Renaty Rychter – dyrektora Departamentu Transportu Drogowego w Ministerstwie Infrastruktury. Oczekiwano, że z ust przedstawiciela ministerstwa, przemawiającego z ekranu za pośrednictwem łącza, padnie deklaracja szybkiego wprowadzenia nowych opłat za badania. Tak się jednak nie stało. Okazało się, że dla rządu najważniejszy jest obecnie etap zakończenia prac nad wdrażaniem nowej ustawy. Projekt poszedł do zatwierdzenia przez Radę Ministrów i może wejść w życie 1 września, a realnie – 1 stycznia przyszłego roku. Do tego czasu nie należy oczekiwać zmian w opłatach. Ministerstwo jest jednak otwarte na dyskusję, czy ceny mają być uwolnione czy też nadal urzędowe. Zaplanowana przerwa, jaka nastąpiła po tym wystąpieniu, pozwoliła nieco uspokoić nerwowe reakcje zebranych osób na te wiadomości.

Po przerwie swoje wystąpienie poświęcone odpowiedzialności prawnej diagnostów miał Rafał Szczerbicki z kancelarii SKP-LEX, radca prawny w PISKP. Przedstawił przypadki, kiedy występuje odpowiedzialność karna diagnosty oraz kiedy następuje cofnięcie uprawnień diagnosty w postępowaniu administracyjnym. Omówił również katalog rażącego naruszenia przez diagnostę obowiązków, zawarty w projektowanym art. 83j PORD.

W kolejnym referacie Krzysztof Czerech (SRTSiRD) i Karol Rytel (PISKP) zgłosili propozycję zasad BHP, jakie powinny obowiązywać podczas kontroli stanu technicznego pojazdów hybrydowych i elektrycznych w SKP.

Ostatnią, oficjalną częścią konferencji było forum dyskusyjne, po którym nastąpiło podsumowanie dokonane przez prezesa Marcina Barankiewicza. Na koniec nie mogło zabraknąć wieczornej, uroczystej kolacji, z udziałem zespołu wokalno-muzycznego.

W ostatnim dniu spotkania w Zakopanem obradowało Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów, które zatwierdziło sprawozdanie Rady i Zarządu z działalności w 2021 r., sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2021 oraz udzieliło absolutorium z wykonania obowiązków obydwu organom.

źródło tekstu: Polska Izba Stacji Kontroli Pojazdów – (PISKP)

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy, które są wyłącznie prywatną opinią ich autorów. Jeśli uważasz, że któryś z kometarzy jest obraźliwy, zgłoś to pod adres redakcja@motofocus.pl.

Anonim, 18 czerwca 2022, 10:44 2 0

Blisko 300 osób wysłuchało wystąpień na temat - co by tu jeszcze spi....dolić i w jakie niepotrzebne graty należy wyposażyć SKP.
Czy choć jeden z tych występujących ma jakiekolwiek pojecie jak wyglądają przeglądy w Czechach, na Węgrzech, w Niemcach, Holandii, czy w Anglii?, i jak są wyposażone?
Pogonić to całe towarzystwo wzajemnej adoracji i zastąpić fachowcami, Tylko z kąt ich wziąść?, trzeba by ich importować.
No i na koniec wyżerka, to jest najważniejsze.

Odpowiedz

Mechanik, 19 czerwca 2022, 20:42 1 0

"No i na koniec wyżerka, to jest najważniejsze" + "wypitka"

Odpowiedz