Polimeryzacja w przypadku czynnika chłodniczego R1234yf

12 czerwca 2023, 9:49

Polimeryzacja czynnika chłodniczego R1234yf może spowodować całkowite zniszczenie urządzenia do serwisowania klimatyzacji. W pewnych sytuacjach podczas napełniania urządzeń do serwisowania klimatyzacji czynnikiem chłodniczym R1234yf może dojść do polimeryzacji. Rezultatem jest powstanie substancji o silikonowej konsystencji, która nieodwracalnie uszkadza urządzenie do serwisowania klimatyzacji.

Możliwe przyczyny polimeryzacji

Choć przyczyny nie zostały jeszcze w pełni zbadane, badania laboratoryjne wykazały, że wilgoć i wysokie temperatury prowadzą do polimeryzacji R1234yf. Dla przykładu: do butli, za pośrednictwem nieszczelnego zaworu ciśnieniowego, może przedostać się wilgoć. Z kolei wysokie temperatury mogą wystąpić, gdy butle są narażone na bezpośrednie działanie promieni słonecznych podczas transportu lub przechowywania.

Środki zaradcze

Czynnik chłodniczy R1234yf wolno pozyskiwać wyłącznie z zaufanych źródeł. Należy przechowywać go w odpowiednich warunkach. Podczas napełniania urządzenia serwisowego zalecane jest powolne otwieranie zaworu butli, ponieważ nagły wzrost ciśnienia może również prowadzić do polimeryzacji. Należy unikać silnego zanieczyszczenia urządzenia, zwłaszcza w postaci pyłu metalowego. Nie wolno montować węży, uszczelek itp. wykonanych z materiałów zawierających nadtlenek (takich jak kauczuk). Do uszczelniania należy używać wyłącznie zatwierdzonej taśmy uszczelniającej z PTFE. Jeśli wystąpiła polimeryzacja, należy powstrzymać się od przeprowadzania własnych prób naprawy. Zamiast tego należy poinformować o sytuacji dział obsługi klienta MAHLE lub dostawcę czynnika chłodniczego.

Ważne!

O tym należy pamiętać w związku z R1234yf:

  • Nie stosować węży, uszczelek itp. z materiałów zawierających nadtlenek
  • Używać tylko odpowiednich zaworów odbiorczych i zatwierdzonej taśmy uszczelniającej z PTFE
  • Unikać metalicznych pyłów ściernych (np. magnezu), a także silnych zanieczyszczeń na urządzeniu
  • Do napełniania stosować tylko czynniki chłodnicze pochodzące z wiarygodnych źródeł
  • W razie potrzeby sprawdzić czystość czynnika chłodniczego za pomocą odpowiedniego urządzenia analitycznego (zalecane)
  • Regularnie kontrolować systemy i połączenia pod kątem wycieków
  • Powoli otwierać zawory butli z czynnikiem chłodniczym
  • Nie podejmować prób samodzielnej naprawy; zamiast tego zachować urządzenie i butle na potrzeby ewentualnego badania

Źródło: Mahle Technical Messenger 05/2023

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!