Prawidłowy montaż oringów na filtrze oleju [Film]

23 maja 2023, 10:10

Podczas wymiany filtra oleju należy zwrócić uwagę na prawidłowy montaż oringów. Firma Mahle przygotowała instruktaż na przykładzie filtra oleju OX 1141D, który jest dostarczany w zestawie ze wszystkimi niezbędnymi pierścieniami uszczelniającymi. Jeśli jednak nie zostaną one zamontowane we właściwej pozycji, może to doprowadzić do nieprawidłowego smarowania i poważnego uszkodzenia silnika.

Zachowaj zgodność z pozycjami montażowymi

Sworzeń wkładu filtra oleju ma trzy wgłębienia. Dostarczone oringi można wkładać tylko do przednich i tylnych rowków uszczelniających. Należy również pamiętać, że oringi mają różne średnice, a w odpowiedni rowek należy włożyć odpowiedni pierścień uszczelniający. Jeśli środkowe wgłębienie zostanie omyłkowo potraktowane jako rowek uszczelniający i wyposażone w jeden z oringów, może to prowadzić do znacznych uszkodzeń.

Montaż oringów na filtrze paliwa
fot. 2 Nieprawidłowo zamontowane oringi
Montaż oringów na filtrze paliwa
fot. 1 Nieprawidłowo zamontowane oringi

Montaż oringów na filtrze paliwa
fot. 3 Oringi zamontowane w sposób prawidłowy

Uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym montażem

Jeśli dojdzie do pomylenia oringów albo zamontowania jednego z nich w środkowym wgłębieniu, może to doprowadzić do nieszczelności we wnętrzu filtra oleju. W takim wypadku korpus filtra oleju będzie pusty po każdym wyłączeniu silnika. Podczas następnego procesu rozruchu może to spowodować opóźniony wzrost ciśnienia oleju do niedostatecznego poziomu, a tym samym poważne uszkodzenie silnika.

Jeśli oringi są zamontowane na sucho, mogą wyślizgnąć się z rowka lub ulec uszkodzeniu w wyniku zwiększonego tarcia. Także zbyt mocno zamocowana uszczelka pokrywy korpusu filtra może spowodować uszkodzenie i wycieki.

Ważne!

Przed montażem wszystkie uszczelki na wkładzie filtra oleju i korpusie muszą zostać zwilżone czystym olejem, aby uniknąć uszkodzenia i wycieków w wyniku montażu na sucho. Pokrywę korpusu filtra wolno dokręcać tylko momentem określonym przez producenta.

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!