Serwis i dezynfekcja klimatyzacji – jak rozprawić się ze szkodliwymi patogenami?

28 czerwca 2022, 15:59

Jednym z najważniejszych systemów warunkujących komfort korzystania z pojazdów jest instalacja wentylacyjno – klimatyzacyjna. Wymaga ona okresowego serwisu i dezynfekcji. Niestety, niektórzy z użytkowników, zwłaszcza starszych pojazdów, zaniedbują ten obowiązek. Jest to podstawowy błąd, gdyż zmienne warunki środowiskowe powodują zmianę parametrów powietrza w instalacji. W efekcie w instalacji powstaje mikrośrodowisko mogące sprzyjać rozwojowi mikroorganizmów, również tych patogennych.

Bakterie w układzie klimatyzacji

W pomieszczeniach wykorzystywanych do pracy czy zamieszkania, instalacja wentylacyjna i klimatyzacyjna musi być okresowo czyszczona i konserwowana. Zaniedbanie tego obowiązku skutkuje m. in wystąpieniem tzw syndromu BRI (Building Related Illness) – Syndromu Chorego Budynku. Jeśli ten obowiązek zostanie zaniedbany, u użytkowników pomieszczeń pojawiają się problemy zdrowotne. Występowanie dolegliwości związane jest z obecnością w powietrzu związków chemicznych i mikroorganizmów w tym zarodników grzybów, aerozoli mikroorganizmów oraz szkodliwych związków wytwarzanych przez patogeny. Analogiczne zjawisko występuje w nieserwisowanych instalacjach klimatyzacyjnych w pojazdach. W efekcie zaniedbanie prawidłowego i systematycznego serwisowania instalacji wiąże się z dużym ryzykiem dla zdrowia użytkowników.

Nieserwisowana klimatyzacja stanowi źródło chorobotwórczych bakterii z rodzaju Escherichia Coli, Psedomonas aeruginosa (Ropa błękitna), Klebsiella pneumoniae, w tym i szczepów antybiotykoodpornych NDM-1, Streptococcus pneumoniae (dwoinka zapalenia płuc), Staphylococcus aureus (gronkowiec złocisty) czy Legionella pneumophila. Oprócz bakterii, instalacje klimatyzacyjne są siedliskiem niebezpiecznych grzybów, wytwarzających zarówno spory (przetrwalniki) jak i aflatoksyny – mutagenne związki indukujące procesy nowotworowe w organizmie człowieka.

Najskuteczniejszym działaniem zapobiegającym inhalacji potencjalnie niebezpiecznego materiału biologicznego jest w przede wszystkim profilaktyka, w tym utrzymywanie urządzeń klimatyzacyjnych w czystości, dezynfekcja wymienników ciepła oraz odstojników i skraplaczy. W przypadku zaniedbania tych czynności klimatyzacja będzie stanowić źródło negatywnego oddziaływania na nasze zdrowie.

Preparaty do dezynfekcji klimatyzacji

Wyzwaniem przed którym stoją producenci preparatów dezynfekcyjnych dedykowanych do systemów wentylacyjnych jest z jednej strony ich skuteczność, z drugiej wydłużony czas działania przy braku negatywnych skutków oddziaływania takiego preparatu na samo urządzenie oraz użytkownika. Pogodzenie tych właściwości przy zastosowaniu klasycznych związków chemicznych jest niemożliwe, gdyż lista potencjalnych chemicznych substancji aktywnych mogących mieć zastosowanie do preparatów wykorzystywanych do dezynfekcji klimatyzacji a bezpiecznych dla człowieka, obejmuje raptem 5 pozycji: alkohol etylowy, alkohol izopropylowy, nadtlenek wodoru, czwartorzędowe sole amoniowe i w ograniczonym zakresie chlor i tlenek chloru. Powszechnie do dezynfekcji jest również wykorzystywany ozon aczkolwiek jego skuteczność jest ograniczona.

Między innymi z tego powodu konieczne jest innowacyjne podejście do kwestii niszczenia i zabezpieczania powierzchni pracujących w instalacjach klimatyzacyjnych i wentylacyjnych pojazdów, poprzez zastosowanie preparatu o długim czasie działania, który permanentnie zabezpieczy powierzchnie wymiennika ciepła i miejsc wykraplania wody w korelacji z jego bezpieczeństwem stosowania dla użytkownika. Zastosowanie klasycznych systemów opartych wyłącznie na alkoholach czy nadtlenkach nie wchodzi w grę z uwagi na ich bardzo krótki czas efektywnego działania, po których następuje powtórna kolonizacja zdezynfekowanej powierzchni. Z kolei wykorzystanie czwartorzędowych soli amoniowych naraża użytkownika na wdychanie potencjalnie nieobojętnych dla zdrowia substancji. Bardzo ważny jest również sposób podawania preparatu do instalacji wentylacyjnej / klimatyzacyjnej tak, aby maksymalnie wykorzystać właściwości biobójcze preparatu przy maksymalnie ograniczonym zużyciu.

Preparat CLIMA-TE

Efektem prac badawczych firmy Decont jest innowacyjny i oryginalny w swojej formulacji preparat CLIMA-TE wraz z dedykowanym dla niego systemem zamgławiającym. Preparat podawany jest za pomocą sprężonego powietrza, którego instalacja znajduje się praktycznie w każdym warsztacie samochodowym. Rozpylenie preparatu odbywa się na urządzeniu w formie pistoletowej, a sam preparat opuszcza dysze zamgławiacza w formie suchej mgły. Rezultatem tego jest wytworzenie cienkiej, trwałej warstwy kompleksu, w którego skład wchodzi szereg związków aktywnych wobec patogenów, w tym srebro.  Zaletą tej metody jest również wydajność, gdyż na permanentną dezynfekcję i zabezpieczenie instalacji klimatyzacyjnej w samochodzie osobowym zużywane jest nie więcej niż 100 ml preparatu.

preparat CLIMA TE

Preparat CLIMA-TE cechuje się unikalną formulacją, dzięki czemu wykazuje dwufazowe działanie. Bezpośrednio po nałożeniu wykazuje działanie biobójcze na mikroorganizmy z którymi się styka. W drugiej fazie, po odparowaniu rozpuszczalnika, zawarte w preparacie związki zabezpieczają powierzchnię przed rozwojem na niej mikroorganizmów których zarodniki mogłyby potencjalnie ją kolonizować. Permanentne działanie substancji aktywnych na czynniki biologiczne prowadzi w konsekwencji do osłabienia ich skuteczności po kilku miesiącach od zastosowania. Dlatego też preparat został wzbogacony o srebro, które niezależnie od czasu, wykazuje działanie destrukcyjne na mikroorganizmy zarówno grzybowe jak i bakterie czy pierwotniaki. W rezultacie, po prawidłowym zastosowaniu preparatu, uzyskujemy co najmniej kilkumiesięczne oddziaływanie na patogeny mogące potencjalnie kolonizować chronioną powierzchnię. Sam proces dezynfekcji i zabezpieczania instalacji klimatyzacyjnej trwa nie dłużej niż 10 – 15 min. Jest przy tym na tyle prosty iż wystarczy krótkie przeszkolenie w posługiwaniu się systemem zamgławiającym. Proces dezynfekcji można wykonać w trakcie innych czynności serwisowych samochodu, gdyż nie wymaga ingerencji w mechanikę pojazdu.

Pistolet zamgławiacz
Pistolet zamgławiacz do aplikacji preparatu CLIMA TE

CLIMA-TE jest zarejestrowany jako preparat biobójczy, posiada atest PZH oraz wszelkie niezbędne certyfikaty.

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!