Dlaczego hamulce piszczą podczas hamowania?

, 26 sierpnia 2019, 12:09

Hałas emitowany przez hamulce może wynikać z różnych przyczyn związanych ze wszystkimi elementami układu hamulcowego lub bezpośrednio wynikać ze sposobu montażu. Nadmierna korozja, zablokowane lub wygięte prowadnice zacisków, częściowo zatarte zaciski hamulcowe, nagromadzony brud lub pył hamulcowy, nadmiernie odchylenia w grubości tarczy hamulcowej, czy zużyte tarcze hamulcowe – każdy z wymienionych elementów przyczynia się do powstania wibracji pomiędzy tarczą a klockiem hamulcowym powodując hałas.

 

Najczęstszą przyczyną powstania hałasu jest oddziaływanie elementów układu hamulcowego na siebie, może się jednak zdarzyć, że pisk będzie słyszalny również w sytuacji, gdy ruch podczas hamowania spowoduje przesunięcie się innej części, zwykle w elementach układu kierowniczego, silnika lub zawieszeniu skrzyni biegów.

Istnieją różne rodzaje hałasu emitowanego przez hamulce. Wszystkie określa się za pomocą częstotliwości wibracji. Powszechne rodzaje hałasu emitowanego przez hamulce można podsumować następująco:

  • Wibracje hamulców: wibracje o niskiej częstotliwości – poniżej 300Hz. Przyczyną powstania może być nieprawidłowy montaż tarczy hamulcowej na piaście, uszkodzenie tarczy, zbyt wysokie odchylenia w grubości tarczy lub jej zużycie.
  • Pisk: wibracje o średniej częstotliwości – 300Hz do 5kHz. Przyczyną powstania może być kleista powierzchnia tłoka zacisku hamulcowego lub prowadnic zacisków, nieprawidłowy montaż klocków hamulcowych, mocno zużyte tarcze hamulcowe, a także nacięcia na materiale ciernym klocków.
  • Skrzypienie: wibracje o wysokiej częstotliwości – powyżej 5kHz. Zwykle spowodowane są wibracjami materiału ciernego klocka w trakcie pracy na tarczy.
  • Ultradźwięki: wibracje o bardzo wysokiej częstotliwości – ponad 12 kHz (wartość przekracza poziom słyszalny dla człowieka).

Poza rodzajami wskazanymi powyżej, hałas może brzmieć również jak zgrzytanie, które zwykle spowodowane jest pełnym zużyciem materiału ciernego (klocki i tarcze trą bezpośrednio metalem o metal), jak również skrobanie, które może oznaczać obecność ciała obcego znajdującego się pomiędzy powierzchnią klocka a tarczy hamulcowej.

Dlaczego wyczuwalne są drgania na kole kierownicy podczas hamowania?

Główną przyczynę stanowią odchylenia w grubości tarczy. W celu uzyskania efektywnych parametrów hamowania tarcza powinna mieć stałą grubość – innymi słowy obie powierzchnie tarcia, strona zewnętrzna i wewnętrzna, powinny być idealnie równoległe względem siebie.

W trakcie hamowania, gdy tarcza jest nierówna, klocki hamulcowe dociskają cieńsze obszary tarczy na zmianę z grubszymi. W efekcie powoduje to skok klocka hamulcowego, którego siła jest przenoszona po tłoku zacisku, następnie za pośrednictwem płynu hamulcowego na pedał hamulca lub na koło kierownicy. Zjawisko to nazywa się biciem tarcz hamulcowych.

Jeżeli powierzchnia tarczy staje się nierówna dopiero po pewnym czasie od montażu – już w trakcie użytkowania – przyczyn bicia należy szukać wśród pozostałych elementów układu. Przykładowo problem może leżeć w dużym zużyciu łożysk kół. Inną możliwą przyczyną jest nieodpowiednie zamocowanie kół. Dokręcanie koła bez zachowania właściwej kolejności i momentu dokręcania śrub może powodować nierównomierne przyleganie części mocującej tarczy hamulcowej do piasty. Podobnie w przypadku zastosowania niewłaściwego momentu dokręcenia śruby pozycjonującej.

Jak można zaradzić drganiom i hałasom podczas hamowania?

Wibracje hamulców można praktycznie wyeliminować, postępując zgodnie z kilkoma prostymi zasadami:

Przed zamocowaniem tarczy należy najpierw sprawdzić jej grubość. Za pomocą mikrometra zmierz grubość tarcz hamulcowych – 10 mm od zewnętrznej krawędzi na ośmiu równoodległych punktach obwodu tarczy – nigdy nie określaj wartości pomiaru na podstawie wyłącznie jednego punktu. Porównaj wyniki ze specyfikacją. Jeżeli wyniki nie pokrywają się z poziomem tolerancji producenta, tarcze nie nadają się do dalszej eksploatacji i należy je wymienić. Ogólne maksymalne dopuszczalne odchylenie w grubości tarczy wynosi około 0,01mm.

Upewnij się, że zarówno część mocowania piasty jak i tarczy zostały dokładnie wyczyszczone i nie ma na nich rdzy lub innych zabrudzeń czy smaru. Użyj ściereczki oraz odpowiedniego rozpuszczalnika, aby wyczyścić tarczę. Piastę wyczyść miękką szczoteczką drucianą lub miękkim papierem ściernym.

Po zamocowaniu tarczy użyj czujnika zegarowego, by sprawdzić bicie boczne tarczy. Czujnik zegarowy należy bezpiecznie zamocować na nieruchomym elemencie, jak np. wahacz. Ustaw sondę pomiarową czujnika zegarowego na około 10 mm od zewnętrznej krawędzi tarczy, ustaw wartość na zero i obróć ręcznie o 360°, zapisując zmiany w biciu bocznym. Mimo, iż tolerancje będą się różnić w zależności od marki lub modelu pojazdu, wartości rzędu 0,05 do 0,10 mm stanowią dobry punkt odniesienia dla maksymalnej granicy bicia.

Upewnij się, że jarzmo hamulca jest czyste, a prowadnice są pozbawione rdzy i poruszają się swobodnie.

Dokręć wszystkie mocowania koła według poprawnego schematu i przy zachowaniu odpowiednich wartości momentu obrotowego.

Zawsze postępuj zgodnie z instrukcjami producenta!

W ostatnich latach wzrosło zapotrzebowanie na wyższą wydajność i mniejszą masę nowoczesnych samochodów, doprowadzając tym samym do zmian materiałowych oraz wprowadzenia dodatkowych procesów przeciwdziałających wibracjom w układzie hamulcowym.

W przeciwieństwie do innych producentów części zamiennych, każdy rodzaj klocków hamulcowych Delphi Technologies wyprodukowany jest zgodnie z technologią OE. Klocki hamulcowe Delphi Technologies są fazowane i wyposażane w nakładki tłumiące. W zależności od modelu pojazdu stosowane są,  zgodnie z parametrami OE, wielowarstwowe nakładki wykonane z materiałów o zróżnicowanej skali tłumienia. Materiały są starannie dobierane i doczepiane mechanicznie, przypinane oraz/lub przyklejane na gorąco w celu uzyskania zwiększonych właściwości tłumienia hałasu.

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!