Branża motoryzacyjna po pierwszym kwartale roku 2023 – RAPORT

6 czerwca 2023, 16:34

Przedstawiamy najświeższe dane dotyczące przemysłu, handlu oraz usług w motoryzacji, czyli najnowszą edycję raportu, przygotowywanego przez MotoFocus.pl we współpracy z Santander Bank Polska. Raport dotyczy sytuacji na rynku produkcji i dystrybucji części motoryzacyjnych oraz napraw pojazdów po pierwszym kwartale r. Zawiera zarówno podsumowania jak i prognozy.

Przemysł i dystrybucja części w rok po wybuchu wojny

W 2022 r. przed wybuchem wojny prognozowano gospodarce UE długotrwały, solidny wzrost. Natomiast w momencie, gdy Unia podnosiła się gospodarczo po pandemii, rosyjska inwazja na Ukrainę przyniosła nowe wyzwania, windując jeszcze mocniej ceny towarów i ponownie zakłócając dostawy. Konflikt wzmógł istniejące już wcześniej czynniki hamujące wzrost gospodarczy, które wedle oczekiwań ekspertów powinny na tamten moment już wygasać.

Minął rok od zmiany sytuacji geopolitycznej u naszego sąsiada. Wydaje się, że zarówno społeczeństwo, jak i przedsiębiorcy starają się jak najlepiej odnaleźć w ciągle zmiennej sytuacji. Producenci przystosowali swoje łańcuchy dostaw tak, by wyłączenie rynków objętych konfliktem jak najmniej zaburzało ich działalności.

– Do znanych już nam problemów i wyzwań unijni prawodawcy dorzucili kolejny kamyczek w postaci przyjęcia 100% norm redukcji emisji CO2 dla samochodów osobowych i dostawczych po 2035 r., co przekłada się de facto na koniec silnika spalinowego. O ile Komisja Europejska pozostawiła sobie furtkę w postaci zapisów dot. e-paliw, to na ten moment możemy tę deklarację traktować jedynie jako obietnicę polityczną, a efekty ewentualnych zmian będzie można ocenić dopiero w momencie, gdy taka propozycja ujrzy światło dzienne. Niezależnie od tego branża już powinna przygotowywać się na zmiany w zakresie napędów pojazdów – przepisy te determinują tak naprawdę przyszłość wielu producentów komponentów przeznaczonych do pojazdów ICE. – powiedział Tomasz Bęben, prezes Stowarzyszenia Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych.

Producenci części motoryzacyjnych

Podsumowując ubiegły rok badani producenci części dość optymistycznie prognozowali zmiany wielkości produkcji na2023 r. Jednocześnie blisko jedna piąta przewidywała spadki. Przewidywania z początku bieżącego roku w dużym stopniu spełniły się w pierwszym kwartale roku.

W pierwszych trzech miesiącach roku,w porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym, wzrost produkcji sprzedanej zanotowało aż 77,2% ankietowanych. To pozytywne informacje, zwłaszcza że blisko jedna trzecia ankietowanych odnotowała wzrosty powyżej 10%. Spadki zanotowało blisko 20% respondentów, niemniej należy zauważyć, że spadki wyższe niż 10% zanotował tylko co dwudziesty z nich. Wyniki te jednocześnie nie są zaskakujące, ponieważ idą w parze z wyraźnym ożywieniem produkcji pojazdów w Europie.

Dynamikę przychodów i wzrost rentowności producentów wspierał wzrost cen produktów. Prawie 4/5 badanych potwierdziło wzrost średnich cen produktów w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Tak duży udział wskazań na wzrosty może świadczyć o tym, że wielu producentom, w szczególności skupionym na dostawach na linie produkcyjne, udało się renegocjować ceny z koncernami samochodowymi. Presja na wzrost cen od ubiegłego roku była bardzo duża z uwagi na rosnące koszty i pogarszającą się rentowność producentów części.

W ostatnich miesiącach intensywnie wzrastały koszty produkcji części. Wzrost średniej ich stawki zanotowało prawie 90% producentów. Ponad połowa badanych zadeklarowała, że przyrost wynosił ponad 10%. Powodem wzrostów była wysoka inflacja, w tym w wysokie koszty energii. Trzeba wziąć pod uwagę, że pomimo różnych rządowych programów pomocowych przemysł motoryzacyjny nie został uznany za branżę energochłonną, stąd przedsiębiorcy nie mogli liczyć na zamrożenie cen energii.

Pomimo dość wymagającej sytuacji gospodarczej, prognozy producentów części odnośnie wyników na kolejny kwartał 2023 r. dość optymistyczne, bo ponad 70% z nich przewiduje wzrost wielkości sprzedaży. Producenci wydają się przewidywać kontynuację wysokich wolumenów produkcji pojazdów i realizację dostaw z wciąż dużego portfela zamówień producentów samochodów.

W związku z finalną decyzją prawodawców z Brukseli odnośnie wprowadzenia 100% norm redukcji emisji CO2 dla pojazdów osobowych i dostawczych po 2035 r. postanowiliśmy sprawdzić także, jaką część asortymentu ankietowanych stanowią części, które znajdą zastosowanie w pojazdach czysto elektrycznych. Wyniki są dostępne w pełnej wersji raportu (do pobrania na dole artykułu).

– Przewiduje się, że produkcja i sprzedaż pojazdów lekkich w Europie wzrośnie w 2023 roku. Ożywienie w produkcji widać od końca ubiegłego roku, w szczególności od początku 2023 roku. Na przykład w Czechach w pierwszym kwartale bieżącego roku wielkość produkcji samochodów osobowych była bliska uzyskanej w porównywalnym kwartale 2019 roku. Powodem jest przede wszystkim poprawa dostępności szeroko rozumianych materiałów produkcyjnych. W Niemczech od połowy ubiegłego roku spadał odsetek producentów motoryzacyjnych wskazujących na problemy z dostępnością istotnych materiałów produkcyjnych, a wciąż jest tu potencjał do poprawy, bo nadal jest on na wysokim poziomie 70%. Wysoka produkcja znajduje odbiorców głównie z uwagi na wciąż duży portfel zamówień po stronie producentów pojazdów. – powiedział Radosław Pelc, analityk sektora motoryzacyjnego w Santander Bank Polska.

Dystrybutorzy części motoryzacyjnych

Dystrybucja części zamiennych wciąż jest tym segmentem rynku, który jest relatywnie mało wrażliwy na wszelkie zmiany otoczenia polityczno-gospodarczego. Dystrybutorzy części motoryzacyjnych przyzwyczaili nas do ciągłych wzrostów i silnej ekspansji na rynki zagraniczne. Stąd też nie zaskakuje, że ponad połowa dystrybutorów zaraportowała wzrost sprzedaży powyżej 10%. Spadek zanotowało 16,7% ankietowanych, natomiast w żadnym z przypadków nie był on większy niż 10%

Prognozy na II kwartał br. są również optymistyczne, choć nie aż tak jak zrealizowane wyniki w I kwartale. Ponad 66% badanych spodziewa się wzrostów sprzedaży, z czego aż 41,6% zakłada, że będą one ponad 10-procentowe. Na przyszłość patrzy negatywnie tylko 11,1% dystrybutorów, którzy wzięli udział w badaniu.

Jednym z kluczowych kryteriów wyboru dystrybutorów przez warsztaty jest dostępność części w magazynach, a napływające sygnały z rynku wskazują, że wojna w Ukrainie, zerwane łańcuchy dostaw oraz inne perturbacje przełożyły się na zmiany w poziomie dostępności części w magazynach. Jednak w I kwartale 2023 r. blisko trzy czwarte badanych wskazało, że poziom dostępności części wzrósł. Pozytywny jest również fakt, że nikt nie zanotował spadków dostępności asortymentu w swoich magazynach.

Pytanie dotyczące asortymentu należącego do kategorii części przeznaczonych do pojazdów czysto elektrycznych zadaliśmy również dystrybutorom. Odpowiedzi można znaleźć w pełnej wersji raportu, którą można pobrać poniżej.

W raporcie znajdują się także wyniki badania warsztatów samochodowych.

Pełną treść raportu można pobrać tutaj

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!