Menu

AD Polska

Zmiany własnościowe w AD Polska

W poprzednim serwisie informacyjnym podaliśmy wiadomość o podpisaniu umowy partnerskiej między AD Polska, a firmą Auto-Land z Olsztyna. Tego samego dnia tj. 29.04 br. zakończona została procedura połączenia kapitałowego firmy „Franciszek Stachura” Sp. z o.o. w Krakowie, Partnera AD, z grupą kapitałową AD Polska. Status Firmy AD Stachura uległ zmianie; z partnera stowarzyszonego na partnera […]

Nowy Partner AD Polska

W dniu 29.04.2003 nastąpiło podpisanie umowy partnerskiej między AD Polska, a firmą AUTO-LAND z Olsztyna. Do grupy AD Polska należą już firmy: Dakol, Stenmot, Stachura i firma Polmot.

Program Vivid dla warsztatów

Firma AD Polska rozpoczęła akcję wyposażania placówek zintegrowanych w Sieci Serwisów AD, w specjalistyczny program komputerowy Firmy VIVID AUTOMOTIVE DATA & MEDIA B.V., ułatwiający dokonywanie skomplikowanych napraw oraz szacowanie czasu potrzebnego na ich zakończenie. Producentem profesjonalnego oprogramowania jest holenderska firma VIVID, europejski dostawca informacji technicznych poświęconych szeroko rozumianemu przemysłowi motoryzacyjnemu. Program powstał w 1995 roku, […]

Nowy udziałowiec AD Polska

W kwietniu 2003 roku planowane jest powiększenie grupy AD Polskao nowego partnera kapitałowego. Zostanie nim firma Pana Franciszka Stachury,dotąd będąca członkiem stowarzyszonym grupy. Po połączeniu udziałowcami AD Polska będą następujące firmy: Dakol , Stenmot, Stachura. Firma Polmot z Bydgoszczy nadal pozostaje członkiem stowarzyszonym.

Nowy udziałowiec AD Polska

W kwietniu 2003 roku planowane jest powiększenie grupy AD Polska o nowego partnera kapitałowego. Zostanie nim firma Pana Franciszka Stachury, dotąd będąca członkiem stowarzyszonym grupy. Po połączeniu udziałowcami AD Polska będą następujące firmy: Dakol , Stenmot, Stachura. Firma Polmot z Bydgoszczy nadal pozostaje członkiem stowarzyszonym.