Narzędzie AkzoNobel dla lakiernictwa

11 sierpnia 2022, 14:45

AkzoNobel wprowadza pierwsze w branży narzędzie do wspierania zrównoważonego rozwoju warsztatów lakierniczych. Warsztaty lakiernicze mogą teraz skorzystać z kalkulatora do pomiaru, zarządzania i redukcji emisji dwutlenku węgla.

Kalkulator CO2eRepairCalculator został zaprojektowany, aby pomóc klientom w zmniejszeniu emisji dwutlenku węgla. To część nowej inicjatywy, w ramach której producent zachęca warsztaty lakiernicze do bardziej zrównoważonego rozwoju.

Narzędzie jest najnowszą cyfrową innowacją AkzoNobel i ma zapewnić klientom długotrwałe korzyści. CO2eRepairCalculator identyfikuje poziomy emisji dwutlenku węgla związane z procesem lakierowania i suszenia – w tym zużytą energię – i jest powiązany bezpośrednio z używanymi produktami do renowacji pojazdów. Dostarcza również danych dotyczących emisji lotnych związków organicznych (VOC), pomagając tym samym klientom zrozumieć, gdzie można wprowadzić ulepszenia.

– Jesteśmy bardzo dumni z wprowadzenia kolejnej branżowej nowość, która jest przykładem tego, jak kierujemy się zrównoważonym rozwojem poza naszą własną działalnością – mówi Patrick Bourguignon, dyrektor zarządzający działu Automotive and Specialty Coatings w AkzoNobel. – Wyznaczyliśmy sobie oparty na podstawach naukowych cel, jakim jest zmniejszenie o połowę emisji dwutlenku węgla w całym łańcuchu wartości do 2030 roku. Jego osiągnięcie będzie w dużej mierze zależało od współpracy z partnerami, wzajemnego stawiania sobie ambitnych zadań i szukania innowacyjnych sposobów na pokonanie bezprecedensowych wyzwań, przed którymi wszyscy stoimy.

Podczas korzystania z narzędzia, emisje i zużyta energia są obliczane w oparciu o kontrolowaną naprawę dwóch paneli w kabinie lakierniczej, zgodnie ze standardami rozliczania gazów cieplarnianych określonymi w Protokole Gazów Cieplarnianych. Wyniki są prezentowane w internetowym pulpicie nawigacyjnym, który umożliwia uwzględnienie lokalnych cen energii.

– CO2eRepairCalculator pokazuje warsztatom lakierniczym, jak zmiany w stosowanych przez nie produktach i przestrzeganych procesach wpływają na zmniejszenie emisji dwutlenku węgla i kosztów energii, a także na poprawę ich wydajności – dodaje Georgia Collins, Commercial Marketing Director w dziale Automotive and Specialty Coatings AkzoNobel. – Narzędzie to jest częścią naszej globalnej inicjatywy skierowanej do warsztatów lakierniczych, poprzez którą chcemy zachęcić do uwzględnienia idei zrównoważonego rozwoju w całym procesie lakierowania. Pokazując rzeczywiste liczby, zwiększymy świadomość klientów i będziemy ich wspierać na drodze do stania się bardziej odpowiedzialnymi społecznie firmami.

Wprowadzenie kalkulatora na rynek oznacza, że warsztaty lakiernicze będą mogły podejmować bardziej ukierunkowane działania, dążąc do realizacji swoich celów w zakresie zrównoważonego rozwoju i redukcji emisji dwutlenku węgla. Staje się to coraz ważniejsze, ponieważ firmy ubezpieczeniowe wywierają rosnący nacisk na preferowanych partnerów warsztatów lakierniczych, aby zmniejszyli swoje emisje zgodnie z ambicjami łańcucha dostaw, spełniającymi Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

CO2eRepairCalculator jest obecnie wprowadzany na rynku brytyjskim dla klientów Sikkens (wkrótce dołączy do niego Lesonal). W ciągu najbliższych kilku miesięcy będzie dostępny także na rynkach europejskich.

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!