Schaeffler – Specialist Product Management

29 czerwca 2023, 13:05

Schaeffler – combining the fascination of international group technology with the culture of a family-owned company. As a partner of all major automobile manufacturers, as well as many industrial customers, we offer you many opportunities for personal development.

For our Polish company based in Warsaw we are looking for you to strengthen our team.

Specialist Product Management

Location: Warsaw

The post holder will be responsible for, among other things:

 • Proactive product portfolio management & optimalisation (potentials, competition, orders & sales)
 • Preparing and uploading product, technical and marketing information to catalogues
 • Communicating product information to internal and external audiences
 • Sales, Marketing and Technical Teams active support
 • Liaising with European Product Management on product-related topics
 • Implementation of day-to-day product management activities,
 • Administration of product data in SAP & PSP
 • Supervision of catalogues (also On-Line)
 • Proper spare parts selection (hotline cataloging)
 • Preparing presentations, conducting product training sessions
 • Planning a product development strategy
 • Conducting product related analysis of market demands
 • Content and online community management (FB, YouTube).

Requirements:

 • Outstanding analytical skills
 • Advanced Microsoft Office skills
 • Excellent spare parts market knowledge
 • Experience in a similar position min. 3 years
 • Good technical knowledge
 • Open-minded, out of the box thinking. ready for challenges and changes attitude
 • Good presentation skills
 • Readiness to visit customer, active sales support
 • Good command of English. Level B2/C1 required
 • German is an advantage

We offer:

 • The chance to develop within an international team
 • Real influence on product portfolio
 • Working in a hybrid system
 • Participation in the development of training and introduction of new solutions
 • Openness to implementing ideas
 • Autonomy of action
 • A chance to work in a company with a stable position in the market
 • Attractive salary adopted to results and skills
 • Permanent employment contract with attractive financial conditions & bonus
 • Private medical care

As a global company with employees around the world, it is important to us that we treat each other with respect and value all ideas and perspectives. By appreciating our differences, we inspire creativity and drive innovation. In this way, we contribute to sustainable value creation for our stakeholders and society as a whole. Together, we advance how the world moves.

Exciting assignments and outstanding development opportunities await you because we impact the future with innovation. We look forward to your application.

Please apply using the link:
https://jobs.schaeffler.com/job-invite/13115/

Your contact:
Schaeffler Polska Spółka z.o.o.
Agnieszka Marczewska
+48532010209

www.schaeffler.com/careers

Schaeffler jest dynamiczną firmą technologiczną, a jej sukces jest wynikiem ducha przedsiębiorczości i długiej historii własnej działalności. Czy to brzmi dla Ciebie interesująco? Jako partner wszystkich głównych producentów samochodów, a także kluczowych graczy z sektora lotniczego i przemysłowego, oferujemy wiele możliwości rozwoju.
Dla naszego polskiego oddziału z siedzibą w Warszawie poszukujemy osoby, która wzmocni nasz zespół

Specjalista ds. produktu

Lokalizacja: Warszawa

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna m.in. za:

 • proaktywne zarządzanie i optymalizowanie oferty produktowej
 • przygotowywanie i załączanie informacji produktowych, technicznych i marketingowych do katalogów
 • przekazywanie informacji o produktach odbiorcom wewnętrznym i zewnętrznym
 • aktywne wsparcie działu sprzedaży, marketingu i technicznego
 • ciągła współpraca z europejskim działem zarządzania produktami
 • wdrażanie codziennych działań związanych z zarządzaniem produktami
 • administrowanie danymi produktów w systemie SAP& PSP
 • nadzór nad katalogami (również On-Line),
 • dobór części z oferty dla klientów z infolinii
 • przygotowywanie prezentacji, prowadzenie szkoleń produktowych
 • planowanie strategii rozwoju produktu,
 • prowadzenie analiz związanych z produktami pod kątem zapotrzebowania rynku
 • zarządzanie treścią i społecznością online (FB, YouTube).

Wymagania:

 • wysokie umiejętności analityczne
 • zaawansowane umiejętności obsługi Microsoft Office
 • bardzo dobra znajomość rynku części zamiennych
 • doświadczenie na podobnym stanowisku min. 3 lata
 • dobra wiedza techniczna, znajomość budowy samochodu
 • myślenie poza schematami, gotowość i otwartość na wyzwania.
 • umiejętność prezentacji przed klientami
 • gotowość do odbywania spotkań z klientami, aktywne wspieranie sprzedaży
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2/C1
 • znajomość języka niemieckiego będzie dodatkowym atutem

Oferujemy:

 • dobrą atmosferę w pracy
 • pracę w systemie hybrydowym
 • otwartość na wdrażanie pomysłów
 • możliwość pracy w firmie o stabilnej pozycji na rynku
 • Atrakcyjne zarobki dostosowane do wyników i umiejętności
 • umowę o pracę na czas nieokreślony
 • prywatną opiekę medyczną
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków

Dla nas, jako globalnej firmy zatrudniającej pracowników na całym świecie, ważne jest, abyśmy traktowali się nawzajem z szacunkiem i cenili wszystkie pomysły i perspektywy. Ceniąc to co różni nas od siebie, pobudzamy kreatywność i napędzamy innowacje. W ten sposób przyczyniamy się do zrównoważonego tworzenia wartości dla naszych interesariuszy i całego społeczeństwa. Razem zmieniamy sposób, w jaki porusza się świat.

Czekają na Ciebie ekscytujące zadania i wyjątkowe możliwości rozwoju, ponieważ dzięki innowacjom wpływamy na przyszłość. Czekamy na Twoją aplikację.

Prosimy o składanie aplikacji poprzez naszą stronę karier:

https://jobs.schaeffler.com/job-invite/13115/

Osoba do kontaktu:
Schaeffler Polska Spółka z.o.o.
Agnieszka Marczewska
+48532010209