Firma Fischer Automotive One Sp. z o.o. zajmująca się produkcją oraz handlem hurtowym częściami dla motoryzacji zatrudni osobę na stanowisko:

21 września 2012, 0:00 Oferta może być już nieaktualna

Firma Fischer Automotive One Sp. z o.o. zajmująca się produkcją oraz handlem hurtowym częściami dla motoryzacji, której kontrahentami są firmy produkcyjne i duże hurtownie motoryzacyjne, zatrudni osobę na stanowisko:

Firma Fischer Automotive One Sp. z o.o. zajmująca się produkcją oraz handlem hurtowym częściami dla motoryzacji, której kontrahentami są firmy produkcyjne i duże hurtownie motoryzacyjne, zatrudni osobę na stanowisko:

 

Specjalista ds. kontroli jakości/technolog (produkty gumowe i metalowe)
ew. doradca zewnętrzny
 

 

Pracownik na tym stanowisku będzie dpowiedzialny za rozwijanie, wdrażanie i monitorowanie procedur zapewniających założony poziom jakości, kontrolę realizacji procedur utrzymania jakości, a także ocenę jakości produktu /usługi.

Wymagania w zakresie kompetencji zawodowych:

 • wykształcenie wyższe techniczne, chętnie w kierunku materiałoznawstwa gumy i metalu 
 • znajomość zasad i procedur związanych z systemem zarządzania jakością,
 • kilkuletnie doświadczenie na stanowisku, związanym z doskonaleniem jakości;
 • praktyczna znajomość i umiejętność wykorzystania statystycznych metod kontroli procesów ;
 • znajomość zagadnień związanych z kontrolą jakościową dostaw surowców, składowania i magazynowania oraz transportu.
   

Pozostałe wymagania:

 • wysoka kultura osobista
 • zorientowanie na wynik;
 • elastyczność, dynamizm i zaangażowanie;
 • umiejętność analizowania i rozwiązywania problemów oraz tworzenia działań im zapobiegającym w przyszłości;
 • odpowiedzialność;
 • dokładność i precyzja;
 • zdolności komunikacyjne;
 • ciągłe podnoszenie kwalifikacji zawodowych.
   

Zakres obowiązków:

 • opracowanie programów kontroli jakości produktów oraz instrukcji kontroli przebiegu procesów technologicznych – katalog błędów, plan kontroli etc.;
 • przeprowadzanie  audytów wewnętrznych;
 • przeprowadzanie (zlecanie uprawnionym jednostkom zewnętrznym) pomiarów i analiz laboratoryjnych i analiz jakościowych produktu;
 • odpowiedzialność za zachowanie obowiązującego poziomu jakości i niezawodności produktu /usługi;
 • nadzorowanie i konserwacja sprzętu kontrolno – pomiarowego;
 • prowadzenie i tworzenie dokumentacji związanych z kontrolą jakości:
 • sporządzanie raportów o produktach wadliwych lub odrzuconych,
 • podejmowanie kroków niezbędnych do wyeliminowania błędów w przyszłości,
 • monitorowanie i ewidencjonowanie reklamacji jakościowych,
 • analiza błędów produkcyjnych, planowanie działań prewencyjnych;
 • odpowiedzialność za kontakty z klientami w przypadku reklamacji jakościowych;
   

Oferujemy:

 • Stałą pracę w oparciu o umowę o pracę lub umowę o współpracy (w przypadku doradcy zewnętrznego) w prężnie rozwijającej się firmie, z pewną pozycją, działającej na rynkach międzynarodowych,
 • Bardzo dobre socjalne warunki pracy,
 • Szkolenia.
   

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV ze zdjęciem oraz listu motywacyjnego na adres
praca@fa1.pl

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych przy realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 o Ochronie Danych Osobowych (DZ.U. nr 133, poz. 883)