Dlaczego należy wymieniać oleje w samochodzie?

22 kwietnia 2022, 13:23

Obsługa olejowa współczesnych silników spalinowych w znacznym stopniu ukierunkowana jest na aspekt proekologiczny. Dlatego, podczas jej przeprowadzania, istotnymi czynnikami, które muszą być spełnione są interwał określony przebiegiem samochodu w km oraz specyfikacja oleju.

Interwał przebiegu samochodu a wymiana oleju

W przypadku pierwszego z kryteriów, jest ono określone przez producenta samochodu
w zaleceniach serwisowych. Zauważalną w tym przypadku cechą jest znaczne wydłużenie tego interwału w odniesieniu do zaleceń obsługi olejowej, typowych dla starszych konstrukcji silników. Obecnie normą są interwały rzędu 30 000 i 40 000 km przebiegu, które
w przełożeniu na czasookres eksploatacji, przekładają się na średni przedział 1,5-2 lat.

Istotną rzeczą, na którą użytkownik samochodu powinien zwracać uwagę, jest wskazanie producenta pojazdu na możliwość skrócenia zalecanego interwału, nawet
o połowę. Powodem takiego zalecenia są warunki eksploatacji samochodu, często określane mianem ciężkich bądź trudnych. W odniesieniu do użytkownika, bezpośrednio odpowiedzialnego za eksploatację, interpretację takich warunków należy traktować jako podejście typowo subiektywne. W praktyce często stosowane jest zalecenie przypisane do tak zwanych normalnych warunków eksploatacji, czyli górnego przedziału obsługi olejowej, wyrażonego w km przebiegu. Nie bez znaczenia, w tym przypadku, jest aspekt ekonomiczny, uwzględniany przez użytkownika.

Specyfikacja oleju silnikowego – dlaczego jest ważna?

Drugie z kryteriów, decydujące o poprawnie przeprowadzonej obsłudze olejowej, wiąże się bezpośrednio z właściwościami oleju. Oleje, jako czynniki robocze w układach olejenia silników, muszą realizować trzy podstawowe zadania:

a) redukować tarcie pomiędzy współpracującymi częściami,
b) odbierać ciepło,
c) czyścić magistralę olejową i zapobiegać korozji.

Zadania te mają odniesienie do wszystkich rodzajów olejów.

Oleje silnikowe, stosowane z uwzględnieniem rodzaju silnika (o ZI oraz o ZS) są produktami, których jakość jest ściśle określona według stosowanych klasyfikacji oraz musi mieścić się w tych klasyfikacjach.

Podstawową zasadą, którą zawsze należy mieć na uwadze, jest dobór odpowiedniego oleju zgodnie z zaleceniami producenta oraz dokonywanie wymiany z jednoczesną obsługą układu olejenia według zaleceń serwisowych. Dobór oleju silnikowego powinien uwzględniać klasyfikacje jakościowe i lepkościowe. Stosowane są dwie klasyfikacje jakościowe:

a) API- (klasyfikacja amerykańska, American Petroleum Institute- Amerykański Instytut Naftowy),
b) ACEA (klasyfikacja europejska, Association des Constructeurs Europeens d’Automobiles – Europejskie Zrzeszenie Producentów Samochodów).

Klasyfikacja lepkościowa olejów określana jest skrótem SAE J300 (Society of Automotive Engineers). Oznaczenia specyfikacji jakościowych i lepkościowych olejów, umieszczane są na etykietach opakowań.

Oleje silnikowe febi
Rys. 1. Oleje silnikowe febi, katalog https://partsfinder.bilsteingroup.com/, (rys. bilstein group)

Innym, istotnym kryterium właściwego doboru oleju, do konkretnych wersji silnikowych, jest specyfikacja producenta samochodu, również umieszczona na etykietach opakowań. Specyfikacja stosowana jest, jako numer katalogowy, w doborze oleju, np.: specyfikacji lepkościowej oleju SAE 5W-20 HC E-FO, (febi 108350) odpowiadają następujące specyfikacje jakościowe ACEA A1/B1, C5, API SN i producentów samochodów: Fiat 9.55535-CR1, Ford WSS-M2C945-A, WSS-M2C948-B, Chrysler MS 6395; Jaguar STJLR.03.500.

Stosowanie się do zaleceń obsługi olejowej wynika przede wszystkim ze specyfiki konstrukcji współczesnych silników spalinowych. Olej poza wymienionymi, podstawowymi funkcjami, wykorzystywany jest do sterowania pracą układu rozrządu. Dlatego jedną
z przyczyn dysfunkcji tego układu jest stary olej lub olej o niewłaściwie dobranej specyfikacji. Starzenie się oleju przekłada się bezpośrednio na przyspieszone zużycie współpracujących ze sobą części w postaci: ograniczenia lub braku funkcji smarnej, antykorozyjnej, czy przenoszenia zanieczyszczeń w obrębie magistrali olejowej powodując ograniczenia w jej przepustowości). Niewłaściwa specyfikacja oleju to przede wszystkim niewłaściwy dobór parametrów oleju, głównie jego lepkości zmieniającej się w zależności od obciążenia temperaturowego. Lepkość jest jednym z istotnych parametrów podawanych
w kartach charakterystyki oleju.

Źródło: febi, https://partsfinder.bilsteingroup.com/.

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!