Wyniki badania na temat preferencji kierowców w zakresie opon całorocznych

12 października 2023, 13:22

27% badanych kierowców jeździ na oponach całorocznych. ¾ tej grupy uważa, że są one bezpieczne także zimą poza miastem. Kierowcy posiadający opony całoroczne oraz ci z „sezonówkami” nieco inaczej podchodzą do kontroli stanu ogumienia w swoich autach.

Kierowcy jeżdżący na „sezonówkach” na ogół częściej sprawdzają stan bieżnika niż osoby, które korzystają z opon całorocznych. Jednocześnie to w tej pierwszej grupie więcej jest tych, którzy wcale tego nie robią. Natomiast jeśli chodzi o kontrolę ciśnienia w oponach, nieco częściej sprawdzają je ci, którzy posiadają opony całoroczne. Poza tym autorzy badania chcieli się dowiedzieć, jaki odsetek kierowców w ogóle jeździ na oponach wielosezonowych i jaki jest ich profil społeczno-demograficzny.

27% kierowców wybiera opony całoroczne – badanie Continental oraz InsightOut Lab

Wyniki badania pokazały, że niemal każdy aktywny kierowca jest świadomy, jakich opon używa. 27% respondentów odpowiedziało, że w aucie, którym jeździ na co dzień, są założone opony całoroczne. 71% wskazało opony sezonowe (letnie lub zimowe), a jedynie 2% nie potrafiło odpowiedzieć na to pytanie.

Wśród tych, którzy używają opon całorocznych, najliczniejszą grupą są mieszkańcy największych miast (powyżej 0,5 mln mieszkańców) – 41%. W pozostałych miejscowościach (od wsi do dużych miast do 500 tys. mieszkańców) ten odsetek wynosi 24-29%.

Wśród użytkowników aut z założonymi oponami sezonowymi (lato/zima) najwięcej jest tych, którzy chcieliby przy nich pozostać (46%), a kolejne 31% nie wie lub po prostu nie myślało o przerzuceniu się na ogumienie całoroczne. Istnieje jednak grupa 20% osób, którzy obecnie rozważają zmianę „sezonówek” na „all-season”.

Jakie są powody, dla których jeżdżący na letnich lub zimowych oponach wzbraniają się przed zmianą na całoroczne? Badanie wykazało, że przyczyną wskazywaną najczęściej jest to, że według badanych nie zapewniają one odpowiedniego bezpieczeństwa zimą (43% wskazań; pytanie wielokrotnego wyboru). Kolejne 19% użytkowników „sezonówek” odpowiedziało, że ogumienie całoroczne zużywa się szybciej latem, a następne 19% – że jest ono bardziej odpowiednie dla osób, które mało jeżdżą. Kierowcy jeżdżący na oponach sezonowych często przyznają się również (34%), że tak naprawdę nie potrafią podać konkretnych przyczyn, dla których nie jeżdżą na oponach całorocznych.

Zatrzymajmy się tutaj na chwilę, by porównać te wyniki z innym pytaniem, w którym „dopasowanie do warunków atmosferycznych” było najczęściej wymienianą (22% odp.) cechą opon, która wpływa na decyzje zakupowe. To potwierdza, jak ważnym kryterium dla użytkowników jest panująca za oknem pogoda. Warto zatem zapytać jak polscy kierowcy korzystają z aut zimą. Posiadacze opon sezonowych nieco więcej czasu spędzają w trasie niż osoby jeżdżące na gumach całorocznych. Na pytanie „Jak użytkujesz auto zimą?” 33% pierwszej grupy odpowiedziało, że jeździ po okolicy swojego zamieszkania, ale często także w trasie, podczas gdy takich odpowiedzi w grupie „all-season” było tylko 18%. Odsetek tych, którzy jeżdżą tylko po swojej okolicy w grupie „sezonówek” wynosił 16%, a w grupie „całorocznej” 24%. Wyniki odpowiedzi „jeżdżę głównie po okolicy mojego zamieszkania, ale zdarza mi się wyjechać w trasę” rozkładały się odpowiednio na poziomie 47 i 52%.

„Sezonówki” czy „all-season” – stan których opon częściej sprawdzamy?

Stan opon to jeden z kluczowych elementów naszego bezpieczeństwa podczas jazdy samochodem. Jak każdy produkt, opony zużywają się, i to w tempie na ogół szybszym niż pozostałe części pojazdu. Dlatego ważne jest monitorowanie kilku parametrów ogumienia: stanu bieżnika, poziomu ciśnienia oraz wieku opon. Jak pod tym względem wypadają polscy kierowcy? Czy jeśli chodzi o kontrolę stanu opon widać różnice między kierowcami, którzy jeżdżą na gumach całorocznych i sezonowych?

Z badania wynika, że rodzaj posiadanych opon nie wpływa na poziom znajomości wieku opon. Wśród wszystkich kierowców 46% pamięta, a 54% nie pamięta z którego rocznika są opony zamontowane w ich aucie. Dla właścicieli „sezonówek” te wskaźniki są dokładnie takie same, a dla użytkowników opon całorocznych różnią się minimalnie i wynoszą odpowiednio 48 i 52%.

Większe różnice między kierowcami zachodzą pod względem sprawdzania stanu bieżnika. Blisko 2/3 kierowców ogółem sprawdza stan bieżnika co najmniej raz w sezonie. 14% robi to raz w roku a 15% gdy sobie o tym przypomni. Natomiast 7% nie robi tego wcale.

A jak to wygląda w podziale na grupy tych, którzy jeżdżą na oponach całorocznych i tych, którzy korzystają z „sezonówek”? Przyjrzyjmy się bardziej szczegółowym wynikom badania. Te pokazują, że kierowcy jeżdżący na oponach sezonowych nieco częściej (67% wskazań) niż użytkownicy „all-season” (58%) sprawdzają zużycie bieżnika przynajmniej dwa razy w roku (suma odpowiedzi „raz w miesiącu” i „raz w sezonie”). Z kolei w przypadku odpowiedzi „raz w roku” oraz „rzadko, jak sobie przypomnę” odsetki wynosiły odpowiednio 24% i 40%. Ciekawe jest, że aż 9% użytkowników opon letnich/zimowych nie sprawdza bieżnika wcale, przy jedynie 2% w grupie „all-season”.

A jak często rozpatrywane grupy badanych sprawdzają poziom ciśnienia w oponach? Okazuje się, że kierowcy jeżdżący na ogumieniu całorocznym nieco częściej robią to raz w miesiącu lub częściej – odpowiedziało tak 25% z nich, przy 20% kierowców z grupy „sezonówek”. W przedziałach „raz na 2-3 miesiące”, „raz na pół roku”, oraz „raz na rok lub rzadziej” odpowiedzi rozkładały się podobnie w obu grupach badanych. Uwagę zwracają natomiast wskazania „tylko jeśli zauważę coś niepokojącego”. Jeśli 13% użytkowników opon całorocznych sprawdza liczbę atmosfer tylko doraźnie, to w drugiej grupie jest takich kierowców prawie dwa razy więcej – 22%.

Czy opony całoroczne zimą poza miastem są bezpieczne?

W ramach badania zapytano Polaków czy zgadzają się z twierdzeniem, że na oponach całorocznych podczas zimy można bezpiecznie jeździć poza miastem. Ankietowani odpowiedzieli „zdecydowanie tak”, lub „raczej tak” w 35%, a „zdecydowanie nie”, lub „raczej nie” – w 29% przypadków. Pozostałe 37% nie potrafiło udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Widać więc, że Polacy nie przesądzają znacząco na korzyść lub niekorzyść „wielosezonówek” w poruszanej kwestii.

Mniej więcej podobnie układają się odpowiedzi wśród kierowców, którzy jeżdżą na oponach sezonowych. Natomiast wyraźnie odmienne opinie panują wśród tych, którzy korzystają z gum całorocznych. W sumie aż 77% z nich uważa, że opon „all-season” można bezpiecznie używać także zimą poza miastem. Odmiennego zdania jest tylko 6% z nich, a 17% nie ma w tej sprawie zdania.

Metodologia

Badanie przeprowadzone na panelu Ariadna na ogólnopolskiej próbie liczącej N=1046 osób, w tym 763 aktywnych kierowców. Kwoty dobrane wg reprezentacji w populacji Polaków w wieku 18 lat i więcej dla płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania. Termin realizacji: 15-18 września 2023 r. Metoda: CAWI.

 

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!