Cyfryzacja na wszystkich poziomach – wnioski z konferencji CLEPA

, 5 marca 2021, 16:02

11. edycja konferencji CLEPA (Aftermarket Conference) odbyła się po raz pierwszy w historii wirtualnie. W czasie jej trwania, ponad 200 uczestników zapoznało się z nadchodzącymi przepisami, scenariuszami rozwoju rynku, a także trendami, które będą stawały się najważniejsze w najbliższych latach.

Prezentacje na temat potencjału nowych usług i platform cyfrowych dostarczyły ciekawych spostrzeżeń na temat przyszłości rynku motoryzacyjnego, na którym pojawią się nowe możliwości biznesowe. Choć rynek został dotknięty pandemią COVID-19, jego transformacja już trwa. Kierunkiem są nowe technologie układów napędowych, zaawansowane systemy wspomagania kierowcy, nowe modele własności pojazdów i silnie konsolidujące się otoczenie rynkowe.

Aktualne problemy branży moto

Konferencja pokazała, że ​​cyfryzacja zachodzi już na wszystkich poziomach łańcucha wartości w motoryzacji, a dostęp do danych dotyczących pojazdów stanowi obecnie najważniejszą kwestię na poziomie polityki dotyczącej branży.

Nowi rynkowi gracze, wcześniej niezwiązani z motoryzacją, oferują platformy cyfrowe do zarządzania usługami naprawczymi i serwisowaniem pojazdów, podczas gdy inni digitalizują prace naprawcze, stwarzając wyzwania dla mechaników.

W swoim przemówieniu otwierającym konferencję, Frank Schlehuber, Starszy Konsultant ds. Rynku w CLEPA, powiedział:

– Ponieważ technologia pojazdów staje się coraz bardziej złożona, istotne jest, aby producenci części motoryzacyjnych nie byli ograniczani do wyłącznej dystrybucji części zamiennych. Obecnie obowiązujące rozporządzenie unijne MV BER zapewnia konsumentom swobodny wybór miejsca serwisowania pojazdu. Niniejsze rozporządzenie, obecnie poddawane przeglądowi, powinno zostać przedłużone poza rok 2023, aby uniknąć ograniczeń technicznych lub prawnych, stawiających w gorszej pozycji niezależnych producentów części zamiennych.

Rozmawiano również o dostępie do danych pojazdów. Komisja Europejska potwierdziła, że ​​wniosek legislacyjny ma zostać ogłoszony jeszcze w tym roku. Komisja jest również przekonana, że ​​akt delegowany dotyczący dostępu do informacji dotyczących napraw i serwisu, związanych z bezpieczeństwem, znany jako SERMI, zostanie przyjęty w najbliższych tygodniach. W tym samym kontekście zostanie podane wyjaśnienie dotyczące potrzeby montowania interfejsu diagnostyki pokładowej w pojazdach, niezależnie od typu układu napędowego.

Dostęp do danych w pojazdach jest warunkiem wstępnym dla udziału producentów części motoryzacyjnych w nowym rynku mobilności i związanych z nim usługach.

Sekretarz generalna CLEPA, Sigrid de Vries, podkreśliła:

– Przyszłe przepisy dotyczące dostępu do danych muszą zapewnić równe szanse w korzystaniu z łączności samochodowej. Ważne jest, aby zapewnić sprawiedliwy i równy dostęp wszystkim dostawcom usług oraz wspierać tworzenie konkurencyjnego rynku z korzyścią i w najlepszym interesie konsumentów.

Przyszłość motoryzacji

Spostrzeżenia na temat przyszłości sektora zostały przedstawione za sprawą prezentacji badania „Aftermarket 2030”, zleconego przez CLEPA i przeprowadzonego przez Boston Consulting Group (BCG). Wyniki przewidują niższy wzrost działalności usługowej w kolejnych latach, głównie ze względu na malejące koszty utrzymania pojazdów elektrycznych. Z drugiej strony bezpieczeństwo wzrośnie dzięki rosnącemu rozpowszechnieniu systemów wspomagających kierowcę, które zmniejszą liczbę wypadków o 10-20% do 2030 roku.

Podczas konferencji wykazano także, jak cyfryzacja już teraz przekształca rynek wtórny. Wprowadzane są platformy łączące konsumentów i warsztaty, a także rozwiązania chmurowe, umożliwiające nowe usługi.

Kolejna edycja, również wirtualna, konferencji CLEPA Aftermarket zaplanowana jest na 25 listopada. Jej wiodącymi tematami będą zrównoważony rozwój i gospodarka o obiegu zamkniętym.

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!