Zaproponuj swoje ułatwienia dla biznesu

, 11 lutego 2021, 12:30

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii prowadzi prace nad kolejnym pakietem zmian, które mają wpłynąć na poprawę warunków prowadzenia działalności gospodarczej. W pracach mają pomóc przedsiębiorcy, którzy jeszcze do 24 lutego mogą przesyłać swoje propozycje, które uproszczą i usprawnią działanie biznesu w Polsce.

Biznes potrzebuje impulsu

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii zachęca do zgłaszania propozycji zmian w prawie, które przyczynią się do poprawy sytuacji szerokiej grupy podmiotów i dadzą impuls dla wzrostu i inwestycji.

– Mając na uwadze obecną sytuację związaną z pandemią koronawirusa, takie inicjatywy należy aktywnie popierać – mówi Alfred Franke, Prezes Stowarzyszenia Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych

Pakiet zmian, jaki finalnie powstanie, w wyniku omawianych konsultacji, ma przypominać ten określany mianem „przyjazne prawo”, który z drobnymi wyjątkami wszedł w życie 1 stycznia 2020 r. Największe szanse na wdrożenie będą miały propozycje poparte danymi, wyjaśniające istotę i cel w sposób konkretny, jak również prezentujące potencjalne skutki społeczno-gospodarcze.

By zebrać informacje zwrotne od przedsiębiorców, resort przygotował elektroniczny formularz zgłoszeń, dostępny pod linkiem:

https://www.webankieta.pl/ankieta/589130/impuls-dla-biznesu.html

Obszary do poprawy

Wypełniając ankietę można wybrać jedną z dwudziestu reprezentowanych branż. Nie ma tam wprost słowa „motoryzacja”, co nie oznacza jednak, że branżę tę pominięto. Jako jeden punkt (G) widnieje „Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych włączając motocykle”, wydaje się więc, że to grupa idealna dla dystrybutorów i warsztatów motoryzacyjnych. Także producenci części motoryzacyjnych znajdą coś dla siebie: „Przetwórstwo przemysłowe” (C). W czterech miejscach w ankiecie możliwe jest opisowe zgłoszenie problemu i sposobu na jego rozwiązanie w następujących obszarach:

1. Nadmiernej restrykcyjności obowiązków sprawozdawczych.

Chodzi o podanie przykładów, gdzie zasadne jest zmniejszenie zakresu lub częstotliwości przedkładanych przez przedsiębiorców danych, informacji lub sprawozdań, uchylenie obowiązków, które wynikają z przepisów nieprzystających do obecnych uwarunkowań i tym podobne.

2. Brak szczególnych ułatwień dla Mikro-, Małych i Średnich Przedsiębiorców (MŚP).

Chodzi o podanie przykładów, gdzie celowe jest wyłączenie MŚP spod zakresu określonych przepisów (możliwość dobrowolnego wprowadzenia rozwiązań przez MŚP nawet zwolnienie MŚP z określonych wymogów).

3. Nieprecyzyjność przepisów.

Chodzi o przepisy, które są szczególnie trudne w odbiorze dla przedsiębiorców, nie pozwalają zidentyfikować zakresu swobody działania przedsiębiorcy, nie wskazują wprost, które z przepisów mają charakter bezwzględnie obowiązujący, a które dobrowolny i tym podobne.

4. Brak dostosowania przepisów do rozwoju technologicznego i wsparcia innowacji.

Chodzi o wskazanie przepisów, które przykładowo generują bariery dla stosowania nowoczesnych technologii, uległy (lub w bliskim horyzoncie czasowym ulegną) dezaktualizacji z uwagi na postęp techniczno-technologiczny w danej branży i tym podobne.

Ministerstwo w formularzu stosuje objaśnienia, które pozwalają zrozumieć lub nakierować przedsiębiorców o jakiego typu odpowiedzi chodzi.

– Celem obecnych prac jest stworzenie przyjaznego lub, jak kto woli, przyjaźniejszego przedsiębiorcy otoczenia prawnego. Nie zakładam, by w obecnej sytuacji gospodarczej z akceptacją spotkały się pomysły obniżki podatków, choć warto apelować przynajmniej o brak nowych, ale dla przedsiębiorców równie uciążliwe są procedury czy bariery administracyjne, poważnie utrudniające działalność. Przykładem jest czas na wydanie niektórych decyzji administracyjnych sięgających nawet kilku miesięcy. Jeżeli widzicie Państwo w swojej praktyce gospodarczej problemy, które można odformalizować czy poprawić, to jest ku temu dobra okazja i do 24 lutego możemy wiele zrobić zarówno w specyficznych dla motoryzacji przepisach, jak i w ogólnie obowiązujących wszystkich przedsiębiorców – dodaje Alfred Franke.

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!