Wstępne wyniki finansowe Auto Partner SA w pierwszym półroczu

, 4 sierpnia 2020, 9:08

Zarząd spółki Auto Partner SA podał do publicznej wiadomości wstępne szacunkowe wyniki swojej grupy kapitałowej dotyczące pierwszego półrocza 2020 roku. Spółka, mimo trudnej sytuacji związanej z pandemią, odnotowała znaczny zysk.

Przychody netto Auto Partner SA ze sprzedaży wyniosły 767,8 mln zł, co oznacza wzrost o 6,7% rok do roku. Za to zysk z działalności operacyjnej wyniósł 61,1 mln zł, co oznacza, że był aż o 50,3% wyższy niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Przekłada się to na zysk netto w wysokości 44,6 mln zł (więcej o 54,2% w zestawieniu z I półroczem 2019).

Marża brutto ze sprzedaży wzrosła w porównywanych okresach o 18,7%. Z kolei zadłużenie z tytułu kredytów, pożyczek i faktoringu spadło – z 168,9 mln zł do 105,9 mln.

Firma w treści raportu finansowego stwierdziła, że na uzyskane rezultaty wpływ miały przede wszystkim czynniki takie jak:

  • podwyższenie cen od kwietnia 2020 (m.in. w odpowiedzi na rosnące kursy EUR/PLN i USD/PLN) i utrzymanie ich na nowych poziomach,
  • niższy wolumen zakupów towarów handlowych w kwietniu 2020, co wpłynęło na znaczące obniżenie zadłużenia z tytułu kredytów, pożyczek i faktoringu,
  • kontrola kosztów operacyjnych i znaczące ich obniżenie w okresie niższych przychodów (w szczególności w kwietniu 2020), będących skutkami pandemii koronawirusa i ograniczeń wprowadzanych przez kraje europejskie oraz utrzymywanie poziomu kosztów na zadowalającym poziomie po ustaniu wspomnianych wyżej ograniczeń.

Obecnie Auto Partner nie dostrzega trudności związanych z transportem towarów, o którym to ryzyku informował w marcu 2020 roku w poprzednich raportach.

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!