Grupa Auto Partner SA: wzrost przychodów, spadek zysku

, 19 maja 2020, 9:54

Pandemia koronawirusa i kroczący za nią kryzys gospodarczy miały znaczny wpływ na wyniki finansowe Grupy Auto Partner w I kwartale 2020 r. Mimo to, przychody firmy ze sprzedaży wzrosły w porównaniu do tego samego okresu roku 2019. Spadł jednak zysk.

Grupa Auto Partner po I kwartale 2020 roku wypracowała przychody ze sprzedaży sięgające 371,1 mln zł (+13,6% r/r). Sprzedaż eksportowa wzrosła dynamicznie o 25% r/r (do 153,5 mln zł), w kraju o 7% (do poziomu 217,6 mln zł). Istotny wpływ na poziom przychodów miały niższe obroty w marcu 2020, spowodowane pandemią koronawirusa, co istotnie ograniczyło ruch na granicach europejskich oraz mobilność i siłę nabywczą konsumentów.

Zysk netto Grupy po trzech miesiącach 2020 roku wyniósł 12,7 mln zł, co oznacza spadek o 18,1% r/r. W I kwartale Grupa odnotowała rentowność brutto na zbliżonym poziomie rok do roku (26,2% vs. 26,6%). W ujęciu wartościowym marża brutto wzrosła o 12% r/r (do 97,3 mln zł). Na pozostałych poziomach rentowność spadła w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

Grupa w styczniu i lutym 2020 kontynuowała dynamiczny rozwój organiczny poprzez wzmacnianie obecności na rynkach zagranicznych i w Polsce, rozbudowę oferty produktowej i sieci dystrybucji. W dwóch pierwszych miesiącach roku odnotowała silny, dwucyfrowy wzrost przychodów ze sprzedaży, odpowiednio +26,5% i +20,5% r/r. W marcu 2020 w wyniku działań rządów europejskich mających na celu walkę z pandemią koronawirusa możliwości sprzedaży przez Grupę zostały ograniczone, co w efekcie spowodowało spadek przychodów o 3,3% r/r oraz niższą rentowność.

Rentowność brutto była na zbliżonym poziomie rok do roku pomimo istotnego zwiększenia udziału sprzedaży eksportowej charakteryzującej się niższą marżą brutto, ale jednocześnie niższymi kosztami stałymi. Na spadek rentowności na poziomie EBIT wpłynęło przede wszystkim poniesienie w marcu 2020 wysokich kosztów, na poziomie podobnym do poprzednich miesięcy, w szczególności kosztów sprzedaży i marketingu (koszty utrzymania filii w Polsce, utrzymanie sił sprzedażowych) przy jednoczesnym spadku przychodów.

Głównym rynkiem zbytu Grupy pozostaje rynek krajowy, który na koniec marca 2020 odpowiadał za 59% łącznej sprzedaży. Szybko rosnąca sprzedaż zagraniczna (41-proc. udział w przychodach) to efekt umacniania pozycji na rynkach, na których spółka działa od lat oraz silnej ekspansji i zdobywania nowych kierunków eksportowych. Grupa według stanu na 31 marca 2020 posiada 91 filii.

WYBRANE DANE FINANSOWE 2019:

PLN’000 1Q 2020 1Q 2019 Zmiana%
Przychody ze sprzedaży 371 103 326 681 +14%
Sprzedaż w Polsce 217 589 204 053 +7%
Sprzedaż zagraniczna 153 514 122 628 +25%
Zysk brutto ze sprzedaży 97 296 86 851 +12%
Marża brutto na sprzedaży 26,22% 26,59% -0,37 pp.
EBITDA 24 656 25 624 -4%
Marża EBITDA 6,64% 7,84% -1,20 pp.
EBIT 19 001 21 448 -11%
Marża EBIT 5,12% 6,57% -1,45 pp.
Zysk brutto 15 696 19 296 -19%
Zysk netto 12 678 15 488 -18%
Marża netto 3,42% 4,74% -1,32 pp.

 

– I kwartał zakończyliśmy dwucyfrowym wzrostem przychodów, zbliżoną rentownością na poziomie brutto i spadkiem zyskowności, na co wpłynęły słabsze wyniki w marcu, obciążone wpływem pandemii koronawirusa. Z powodu nadzwyczajnych czynników zewnętrznych marzec i kwiecień 2020 były pierwszymi od kilkunastu lat miesiącami, w których zanotowaliśmy ujemną dynamikę przychodów. Szybko dostosowaliśmy naszą działalność do nowej rzeczywistości rynkowej. W trosce o bezpieczeństwo pracowników i klientów wprowadziliśmy środki ostrożności zgodnie z zaleceniami GIS i WHO, zachowując przy tym ciągłość działalności biznesowej. Mamy stabilną sytuację finansową, dobrą płynność. Zapasy utrzymujemy na bezpiecznym poziomie, by być przygotowanym do sprzedaży po pełnym odmrożeniu gospodarki w Polsce i innych krajach europejskich. Obecnie ograniczenia w eksporcie nie są już widoczne, jednak niepewne otoczenie rynkowe wciąż osłabia popyt konsumentów. Dziś kluczowa jest płynność finansowa, staramy się minimalizować wpływ obecnej sytuacji na nasz biznes i przygotowujemy się do stopniowego odbudowywania popytu na rynku – mówi Aleksander Górecki, Prezes Zarządu Auto Partner SA.

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy, które są wyłącznie prywatną opinią ich autorów. Jeśli uważasz, że któryś z kometarzy jest obraźliwy, zgłoś to pod adres redakcja@motofocus.pl.

Anton, 18 lipca 2020, 0:28 0 0

Śmiech mnie ogarnia kiedy czytam takie bzdury. Firma świetnie manipulujaca danymi statystycznymi, żerująca na niewiedzy klientów i pracowników.

Odpowiedz