Kolejny etap prac nad polskim samochodem elektrycznym

, 25 stycznia 2018, 10:02

Niedawno pisaliśmy o przygotowaniach ElectroMobility Poland do stworzenia polskiego samochodu elektrycznego. Projekt wchodzi właśnie w kolejną, drugą fazę przygotowań do tego wydarzenia.

Założenia projektu zakładają cztery etapy:

• Etap I – Opracowanie wstępnej koncepcji technicznej budowy prototypu oraz wstępnej koncepcji biznesowej produkcji seryjnej
• Etap II – Opracowanie szczegółowej koncepcji technicznej budowy prototypu oraz koncepcji przygotowania do produkcji seryjnej
• Etap III – Pierwszy etap prac nad prototypem – budowa modelu funkcjonalnego oraz opracowanie dokumentacji konstrukcyjno-technologicznej docelowego prototypu
• Etap IV – Finalizacja prac nad prototypem, przekazanie pojazdu do oceny EMP

Do ElectroMobility Poland wpłynęło kilkanaście projektów polskiego e-samochodu, a chęć współpracy przy tworzeniu elektrycznego samochodu wyraziło niemal 200 firm z różnych branż. Do końca stycznia będą trwały oceny zgłoszonych propozycji, a na początku lutego nastąpi zawarcie umów z zakwalifikowanymi uczestnikami. Wówczas ich zadaniem będzie przygotowanie szczegółowego projektu, wraz z harmonogramem i kosztorysem oraz z planem uruchomienia produkcji.

Osobami decydującymi o wyborze projektów są eksperci z wielu dziedzin – projektanci i konstruktorzy pojazdów, specjaliści z branży motoryzacyjnej, badawczo-rozwojowej, naukowej i technicznej. W komisji znaleźli się też osoby zajmujące się oceną możliwości komercjalizacji projektu

Jak pisaliśmy w poprzednich artykułach, ElectroMobiility Poland planuje rozpocząć prace nad polskim samochodem elektrycznym już w pierwszym kwartale 2018 r. Prace mają potrwać kilkanaście miesięcy, a wiosną 2019 r. możemy spodziewać się pierwszych prototypów samochodów elektrycznych.

Wsparcie polskiego rządu
Spółka ElectroMobility Poland powstała w związku z rządowym Planem Rozwoju Elektromobilności, który zakłada, że do 2025 r. w Polsce będzie jeździć 1 milion pojazdów elektrycznych. Jednak z ostatnich prognoz wynika, że ten wynik może być trudny do osiągnięcia, ponieważ w Polsce sprzedawanych jest jedynie kilkaset samochodów elektrycznych rocznie, a żeby osiągnąć wynik miliona liczba ta powinna przekroczyć 100 tysięcy pojazdów elektrycznych rocznie.

Polski rząd pracuje obecnie nad zachętami, które miałyby zwiększyć ilość aut elektrycznych na polskich drogach: proponowane jest zwolnienie z podatku akcyzowego, odpis od amortyzacji dla przedsiębiorców, zwolnienie kierowców samochodów elektrycznych z opłat za parkowanie, a także korzystanie z buspasów i możliwość wjazdu do centrów miast.

 

 

Komentarze

Brak komentarzy!