Branża motoryzacyjna w 2021 r. – RAPORT

27 stycznia 2022, 9:50

Znamy już wyniki badania rynku motoryzacyjnego, przeprowadzonego przez Stowarzyszenie Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych oraz Santander Bank Polska we współpracy z MotoFocus.pl. Przedstawiamy szczegóły raportu rocznego (dostępnego do pobrania) oraz prognozy na najbliższą przyszłość branży.

Kierunek elektromobilność – barometr branży motoryzacyjnej za rok 2021

W kolejnej edycji badania wzięły udział trzy grupy podmiotów – producenci
części tworzący polski przemysł motoryzacyjny, dystrybutorzy części motoryzacyjnych oraz warsztaty samochodowe. Na podstawie danych, przekazanych przez te grupy w ankietach powstał raport podsumowujący IV kwartał roku 2021 w branży motoryzacyjnej, a także – w szerszej perspektywie – cały poprzedni rok.

W minionym roku, pełnym wyzwań związanych ze skutkami pandemii, zerwanymi łańcuchami dostaw i niedoborem półprzewodników oraz surowców, poszczególne segmenty sektora motoryzacyjnego notowały zróżnicowane wyniki. W trakcie pandemii dobrze radzą sobie dystrybutorzy i producenci części skupieni na dostarczaniu części na aftermarket, notując wzrosty nawet w odniesieniu do czasów „przedpandemicznych”. Trudniejsza w prowadzeniu okazała się za to działalność producentów części dostarczających elementy do montażu nowych samochodów oraz oczywiście samych producentów samochodów. Sytuację warsztatów samochodowych można określić jako stabilną, pomimo kilku trudności, o których więcej piszemy w dalszej części naszego podsumowania.

Producenci części – IAM i OE

W porównaniu do 2020 roku wzrost przychodów w 2021 roku zanotowało 90,6% producentów części z segmentu IAM (aftermarket).

Producenci części na OE (rynek pierwszego montażu) zostali zapytani o zmiany wielkości produkcji w stosunku do 2020 r. Większość z nich poprawiła rezultat względem pandemicznego roku 2020. Niemal co trzeci producent zanotował jednak spadki.

Wyniki te po raz kolejny wykazały lepszą sytuację w segmencie IAM w porównaniu z producentami na pierwszy montaż. Odsetek producentów OE wskazujących na wzrost wielkości produkcji w 2021 r. w porównaniu do 2020 roku wyniósł 65,3%, czyli był znacznie niższy niż ten obserwowany wśród producentów IAM. Należy tu wspomnieć, że wzrost ten liczony jest od niskiej bazowej wartości wynikającej z załamania produkcji po nastaniu pandemii i wcale nie oznacza, że firmy przekroczyły poziomy lub powróciły do wcześniejszych poziomów produkcji.

Zarówno producenci IAM jak i OE optymistycznie podchodzą do prognoz dotyczących swojej działalności w 2022 r. Co ciekawe większy optymizm widać u grupy, która notowała w ostatnim czasie gorsze wyniki, czyli u producentów OE. Ogólnie, producenci spodziewają się wzrostów przychodów i produkcji, spadki prognozuje niewielka grupa firm.

Na obawy o przyszłe wyniki wpływają jednak rosnące koszty prowadzenia działalności. Największym wyzwaniem zarówno dla producentów IAM jak i OE jest wzrost cen surowców i komponentów do produkcji. Na drugim miejscu obydwie grupy wskazały wzrost kosztów energii. Znacznie mniej respondentów niż w poprzednich latach podkreślało koszty pracownicze.

– Jak pamiętamy z poprzednio zebranych danych, w lepszej sytuacji znajdowały się firmy działające na rynku wtórnym. Obserwujemy po analizie obecnie zebranych danych, że nie uległo to zmianie. Jednak trudne pandemicznie i gospodarczo czasy mogą wpłynąć na te wyniki. Klienci mogą wręcz dokonywać jedynie niezbędnych napraw czekając z mniej palącymi na „lepsze” czasy. Prognozy te będą wkrótce weryfikowane i będziemy mogli odnieść się do nich w kolejnym barometrze. – mówi Tomasz Bęben, dyrektor zarządzający Stowarzyszenia Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych – Do tego wszystkiego dochodzą kwestie regulacyjne, pakiet FitFor55, który będzie od firm z naszej branży wymagał ponoszenia kosztów transformacji. W języku angielskim mamy pojęcie tzw. perfect storm na określenie złej sytuacji, na którą nałożyły się różne okoliczności i w mojej ocenie taka kombinacja czynników, która mocno negatywnie wpłynie na motoryzację, właśnie się tworzy. – dodaje Tomasz Bęben.

Dystrybutorzy części motoryzacyjnych

Segment dystrybucji części samochodowych przed pandemią notował rokrocznie poprawę wyników. Po zawirowaniach w pierwszej fazie pandemii w 2020 r., odbudowa popytu nastąpiła szybko i w całym 2020 r. dystrybutorzy odnotowali wzrost przychodów. Mimo problemów w łańcuchach dostaw, w 2021 r. obserwowano dalszą poprawę wyników.


87,5% badanych dystrybutorów zanotowało wzrost przychodów w porównaniu z 2020 rokiem, przy czym w przypadku dystrybutorów o przychodach rocznych powyżej 100 mln zł odsetek ten wyniósł 100%. Wśród nich ponad 3/4 osiągnęło dynamikę wzrostu powyżej 15%. Dynamiczny rozwój rynku jest zasługą ich elastyczności, coraz lepszego poziomu i optymalizacji świadczonych usług, ale i w dużej części konsekwentnej ekspansji na rynki zagraniczne. Dla połowy badanych firm dystrybuujących części sprzedaż zagraniczna jest istotna z punktu widzenia osiąganych wyników.

Prognozy dystrybutorów dotyczące I kwartału 2022 r. są optymistyczne – żaden z respondentów nie spodziewa się spadków przychodów w porównaniu z analogicznym okresem 2021 r.

Dystrybutorzy części zostali zapytani także o kwestię zmian na rynku pojazdów, związanych ze wzrostem liczby pojazdów elektrycznych. Wkrótce takie samochody będą trafiały do warsztatów naprawczych, także niezależnych. Czy dystrybutorzy zamierzają wspierać warsztaty w przygotowywaniu się na takie zmiany? Jak wynika z badania, zdecyduje się na to dokładnie połowa badanych dystrybutorów. Co trzeci z nich uważa, że jest jeszcze za wcześnie (samochodów elektrycznych jest zbyt mało), by myśleć nad tego typu formą pomocy.

– Dystrybutorzy części od dawna są aktywnym partnerem w szkoleniu zarówno uczniów szkół, gdzie dostarczają sprzęt i wiedzę, jak i pracowników warsztatów, którym oferują najnowocześniejsze szkolenia, a zrzeszonym w sieciach warsztatom szereg benefitów podnoszących jakość sprzętu czy oferowanych usług. Czując wiatr zmian, który dotknie zarówno ich samych, jak i warsztaty, które są głównym odbiorcą oferowanych przez nich części motoryzacyjnych, dystrybutorzy będą coraz aktywniej włączali się także w szkolenia z zakresu napraw i serwisowania pojazdów elektrycznych i hybryd typu plug – in. Już obecnie odsetek firm, które zamierzają podjąć tego typu działania wspierające jest wysoki. – mówi Alfred Franke, Prezes Grupy MotoFocus.pl – Dla warsztatów to konieczność podnoszenia kwalifikacji, uzyskiwania różnego rodzaju uprawnień i nabywania nowych kompetencji. Bez tego warsztaty niezależne będą traciły rynek. – dodaje Alfred Franke.

Warsztaty samochodowe

Sytuacja niezależnych warsztatów motoryzacyjnych po czterech kwartałach 2021 roku pozostała dobra. Udział w badaniu wzięli przedstawiciele zarówno małych warsztatów, posiadających 1 do 2 stanowisk pracy, jak i tacy, u których stanowisk jest więcej niż 6, dając kompleksowy obraz rynku.

W porównaniu do 2020 roku w 2021 r. prawie połowa warsztatów zanotowała wzrost liczby klientów. Warto jednak pamiętać o spadkach w pierwszej połowie 2020 roku, a więc niskiej bazie, do której odwołują się warsztaty. Mimo to, prawie jedna czwarta warsztatów wskazała na spadek liczby klientów, a prawie 1/3 jedynie utrzymała dotychczasową liczbę wizyt w warsztatach.

W 2021 r. 54,2% warsztatów odnotowało wzrost przychodów – jest to nieco większy odsetek ankietowanych w porównaniu do tych, którzy wskazali na wzrost liczby klientów. Dodatkowo, o prawie połowę mniejsza jest liczba warsztatów, które jedynie utrzymały przychody na niezmienionym poziomie Jest to wynik między innymi podwyżki cen za roboczogodzinę.

W 2021 r. wzrost cen za usługi / roboczogodzinę odnotowano aż u 86,5% respondentów. Przyczyną tego zjawiska są rosnące koszty prowadzenia działalności m.in. opłat za media czy wynagrodzeń. Trend ten prawdopodobnie utrzyma się w 2022 r., co potwierdzają zebrane prognozy przedstawicieli warsztatów. Żaden z ankietowanych przedstawicieli warsztatów nie wskazał na plan obniżenia stawek. W niemal wszystkich warsztatach ceny pójdą do góry. W prawie 60% z nich o ponad 10%.W pełnej treści raportu znajduje się o wiele więcej danych podsumowujących miniony rok w branży motoryzacyjnej. Zachęcamy do bezpłatnego pobrania pełnej wersji publikacji:

Pełną treść raportu można pobrać tutaj

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!