Moto-Profil – Przedstawiciel handlowy

29 stycznia 2021, 10:49

Przedstawiciel handlowy
Miejsce pracy: Ostróda, Szczytno, Olsztyn, Ełk, Elbląg

Twój zakres obowiązków:

 • Realizacja strategii handlowej oraz celów wyznaczonych przez firmę w zakresie części samochodowych i wyposażenia warsztatowego
 • Weryfikacja i realizacja planów sprzedażowych
 • Pozyskiwanie nowych klientów na przydzielonym terenie, budowanie i utrzymywanie relacji
 • Monitorowanie działań konkurencji
 • Utrzymywanie i rozbudowywanie sieci dystrybucji
 • Ścisła współpraca z pozostałymi członkami zespołów regionalnych
 • Inicjowanie działań mających na celu zwiększenie sprzedaży (marketingowe, szkoleniowe, asortymentowe) dla klientów
 • Reprezentowanie firmy na spotkaniach i targach branżowych

Nasze wymagania:

 • Doświadczenie w branży motoryzacyjnej
 • Doświadczenie w sprzedaży bezpośredniej (B2B) w branży automotive lub/i produktów technicznych
 • Umiejętność prowadzenia negocjacji i rozmów handlowych
 • Komunikatywność, zaangażowanie i otwartość w działaniu
 • Ambitność i determinacja w dążeniu do realizacji wyznaczonych celów
 • Umiejętność nawiązywania trwałych i owocnych relacji biznesowych
 • Posiadanie wiedzy technicznej z zakresu motoryzacji będzie dodatkowym atutem

Oferujemy:

Oferty prosimy wysyłać na adres email: martyna.sikora@moto-profil.pl

Nadesłanych ofert nie zwracamy. Zastrzegamy sobie możliwość odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Wysłanie swojej oferty w procesie rekrutacyjnym na wyżej wymienione stanowisko, jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych  (niezbędnych w procesie rekrutacyjnym w rozumieniu Kodeksu Pracy Art. 221) przez Moto-Profil. Dobrowolne zamieszczenie dodatkowych danych osobowych (np. zdjęcie, informacja o hobby itp.) traktowane jest jako jednoznaczne wyrażenie zgody na ich przetwarzanie przez Moto-Profil.

Informujemy, iż w przypadku rekrutacji na stanowiska do działu IT podczas rozmowy kwalifikacyjnej odbywa się test umiejętności i znajomości technologii charakterystycznej dla danego stanowiska.

Informujemy, że prośba kierowana do osób aplikujących o wskazanie swoich oczekiwań finansowych zawarta w formularzu aplikacyjnym jest uzasadniona koniecznością utrzymania budżetu dla każdego ze stanowisk.

Moto-Profil nie zbiera i nie przetwarza informacji o braku karalności kandydata. Prosimy aby nie przesyłać do Nas takich informacji. Kandydat zamieszczający tego typu informacje w CV jest świadomy, że czyni to wyłącznie ze swojej inicjatywy, informacja ta nie wpływa na wynik rekrutacji i nie jest brana pod uwagę przy ocenie kandydatów.

Pragniemy poinformować, iż administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Moto-Profil sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Niedźwiedziniec 10, 41-506 Chorzów. Ponadto, informujemy, że:

 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Moto-Profil w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji na wskazane stanowisko, na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (w oparciu o Art. 221 Dz.U.2018.0.917 t.j. – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy).
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do 12 miesięcy od przesłania ich w procesie rekrutacyjnym oraz, w przypadku wyrażenia zgody na dalsze rekrutacje, dane osobowe będą przetwarzane przez okres 24 miesięcy.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 • Ponadto, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.
 • Wszelkie żądania proszę wysyłać na adres rekrutacja@moto-profil.pl lub iod@moto-profil.pl
 • Dodatkowo, przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – GIODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w procesie rekrutacji.
 • Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 • Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.