NGK SPARK PLUG zmienia nazwę i logo. Teraz to Niterra. Wywiad z Dyrektorem Generalnym Przedstawicielstwa NGK SPARK PLUG w Polsce.

16 lutego 2023, 8:10

W ubiegłym roku rynek motoryzacyjny zelektryzowała wiadomość, że firma NGK SPARK PLUG zmienia swoją nazwę na Niterra. Co się stało? Dlaczego największy na świecie producent świec zapłonowych zmienia swoją angielską nazwę, nawiązującą do jego flagowego produktu? O przyczynach tych zmian, o nowej nazwie i logo rozmawiamy z panem Tomaszem Supadym, nowym Dyrektorem Generalnym Przedstawicielstwa NGK SPARK PLUG w Polsce.

Dlaczego angielska nazwa firmy zmienia się z NGK SPARK PLUG na Niterra? Skąd pomysł na odejście od szeroko rozpoznawalnej nazwy, będącej jednocześnie silną marką?

Tomasz Supady: Główną przyczyną jest postęp elektromobilności na świecie. Biorąc pod uwagę przewidywane odejście od układów napędowych ICE (z silnikami spalinowymi, przyp. red.), a także cele zrównoważonego rozwoju firmy, nazwa „NGK SPARK PLUG” nie opisuje już dokładnie rozwoju działalności firmy jako całości. Ponadto obecna nazwa firmy „NGK SPARK PLUG” od dawna odzwierciedla już tylko jedną z wielu linii produktów w jej portfolio biznesowym. Firma oferuje również szeroką gamę czujników dla przemysłu motoryzacyjnego.

Co oznacza zmiana „angielskiej” nazwy firmy? Czy nowa nazwa zostanie przyjęta przez całą globalną firmę?

Nazwa „Niterra” będzie używana w Europie i regionie EMEA (oraz w krajach anglojęzycznych [USA, Australia itd.]). W krajach, w których używana jest japońska nazwa firmy, na razie nie nastąpi zmiana nazwy. Jednak nowy logotyp „Niterra” zostanie przyjęty we wszystkich regionach dla zachowania spójności.

Od kiedy zacznie obowiązywać zmiana nazwy?

Nazwa firmy będzie obowiązywać po formalnym wpisaniu do rejestrów handlowych w różnych jurysdykcjach. Rejestracja jest zaplanowana na początek kwietnia 2023 roku.

Na świecie istnieją inne firmy o nazwie Niterra. Czy są one w jakiś sposób powiązane z firmą?

Na świecie istnieje kilka innych lokalnych firm, które nazywają się Niterra. Działają one jednak w zupełnie innych branżach, głównie w obszarach niszowych, które nie są powiązane z tą firmą ani nie konkurują z nią.

Co oznacza nazwa Niterra?

„Niterra” to wymyślone słowo, które łączy łacińskie słowa „niteo” oznaczające „błyszczeć” i „terra/ziemia”. Wyraża ono pragnienie Grupy NGK, aby być firmą, która nie tylko przyczynia się do tworzenia zrównoważonego społeczeństwa, ale także sprawia, że ziemia błyszczy: jest to cel sformułowany w wizji firmy na 2040 rok: „Więcej niż ceramika, przekraczając granice wyobraźni”.

Dlaczego logo wygląda w ten sposób?

Zdecydowaliśmy się na użycie samego logotypu, czyli rodzaju logo, które zawiera tylko nazwę firmy – bez symboli, firmowych maskotek czy emblematów.

Żółty kolor będący kropką nad „i” symbolizuje wizerunek płonącej świecy, a to dlatego, że w nowej nazwie Niterra zawiera się znaczenie rozświetlania świata. Jako podstawowy kolor wybrano petrol green, ponieważ tworzy on wrażenie Ziemi widzianej z kosmosu. Oba kolory symbolizują znaczenie Niterra: ziemia i blask.

Jaka jest wizja i misja Niterra?

Wizją i misją Niterra jest rozszerzenie działalności firmy poza obszar ceramiki, w którym jest ona aktualnie światowym ekspertem i liderem. Chcemy sprostać stojącym przed światem wyzwaniom i przyczynić się do budowania lepszego społeczeństwa.

Gdzie Niterra chce być za 20 lat?

W ciągu 20 lat Niterra chce wprowadzić radykalne zmiany wykraczające poza obecną ścieżkę, aby stać się firmą, która odgrywa wiodącą rolę w tworzeniu prawdziwie zrównoważonego społeczeństwa. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez wykorzystanie jej kluczowych kompetencji w takich obszarach, jak technologia materiałów ceramicznych, technologia czujników, globalny system produkcji/sprzedaży itp. oraz osiągnięcie rozwoju firmy w czterech następujących obszarach biznesowych: Mobilność, Medycyna, Środowisko i Energia oraz Komunikacja.

Czy zmiana nazwy pociągnie za sobą dalsze zmiany (przejęcia, rozszerzenie działalności itp.)?

Celem Niterra jest rozwój biznesowy w czterech następujących obszarach działalności: Mobilność, Medycyna, Środowisko i Energia oraz Komunikacja. Poprzez inicjatywy takie jak fundusz Corporate Venture Capital Fund (CVC) firma inwestuje kapitał w dobrze rokujące przedsięwzięcia, takie jak start-upy, w których dostrzega potencjał.

Co się stanie z obecnymi nazwami i logo marek NGK i NTK?

Nazwy i logo marek NGK i NTK będą nadal stosowane w branży motoryzacyjnej w oddziałach specjalizujących się w technologii zapłonu i elektroniki samochodowej.

A zatem mechanicy nie muszą obawiać się, że wkrótce nie znajdą na półkach ulubionych produktów takich jak świece zapłonowe i żarowe z logo NGK i NTK?

Oczywiście, że nie. Wręcz przeciwnie – na półkach będą pojawiały się nowe produkty, zwłaszcza pod marką NTK.

Co się stanie z logo używanym w sportach motorowych?

TS: Logo sportów motorowych nie ulegnie zmianie, aby utrzymać wysoką rozpoznawalność marki firmy w sportach motorowych. Można go dalej wykorzystywać w sportach motorowych/sponsoringu.

Czy dane firmy pozostaną takie same (numer rejestru handlowego, warunki korzystania, informacje bankowe itp.)? Czy dla Dystrybutorów będących Państwa Klientami zmiana nazwy niesie jakieś radykalne zmiany?

TS: W przypadku spółki GmbH wszystkie warunki ogólne, warunki sprzedaży i dostaw, umowy oraz wszystkie powiązane prawa i obowiązki firmy pozostaną niezmienione w przyszłości. Bez zmian pozostanie również numer rejestru handlowego, NIP/numer identyfikacyjny VAT, numer DUNS oraz dane rachunku bankowego.

Niterra EMEA GmbH jako następca prawny NGK SPARK PLUG EUROPE GmbH automatycznie przejmie wszelkie sprawy prawne. Wynika to z faktu, że przyszłe nowe umowy muszą zawierać nową nazwę firmy. Będą to jedyne zmiany dla naszych Klientów w tym momencie.

Co dokładnie zmieni się w zakresie produktów, asortymentu, opakowań itp.?

TS: Nie będzie żadnych zmian w zakresie produktów i asortymentu. Szata graficzna opakowań wraz z komunikacją marki pozostaną takie same, zostanie zmodyfikowany jedynie adres.

Czy ulegnie zmianie obecność firmy w Internecie?

TS: Z dniem 1 kwietnia 2023 roku zostanie zmienione logo firmy na stronie EMEA  www.ngkntk.com, będą też odpowiednio  dostosowane kody kolorów.

Komunikacja w mediach społecznościowych jest kierowana do konkretnych grup odbiorców i uwzględnia różne perspektywy. Dlatego zmiany w poszczególnych kanałach komunikacji również będą różne i będą wyglądały następująco:

LinkedIn: Strona firmy na LinkedIn zmieni nazwę na „Niterra EMEA GmbH”. Nowe logo firmy zostanie ustawione jako zdjęcie profilowe.

YouTube: Nazwa firmowego kanału na  YouTube zostanie zmieniona na „Niterra EMEA GmbH”. Nowe logo firmy zostanie ustawione jako zdjęcie profilowe.

Facebook & Instagram: Strony firmy na Facebooku i Instagramie NIE zostaną zmienione na Niterra – będzie zmienione  jedynie dotychczasowe logo firmy zgodnie z komunikacją marki NGK & NTK. Zostaną jednak zmodyfikowane informacje profilowe.

Jedyną zmianą na platformach – TekniWiki & Fanshop – będzie logo firmy i ewentualnie modyfikacje kolorów.

Artykuł sponsorowany NGK SPARK PLUG