Pomiar emisji tylko przy rurze wydechowej to droga donikąd – ważne głosowanie Komisji ITRE

, 27 kwietnia 2022, 12:26

Kategoryczna realizacja norm emisji CO2, proponowanych w ramach pakietu Fit for 55, spowoduje zamknięcie się motoryzacji na produkcję pojazdów z innymi rodzajami napędu niż silniki elektryczne, zasilane bateryjnie. Głosowanie, które odbyło się podczas posiedzenia Komisji ITRE daje nadzieję na złagodzenie proponowanych norm.

elektromobilność
fot. Pixabay, autor: distelAPPArath

Droga do neutralności klimatycznej to nie wyłącznie auta na prąd

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Parlamentu Europejskiego (ITRE) głosowała nad poprawkami do proponowanych norm emisji CO2 dla nowych samochodów osobowych i lekkich pojazdów użytkowych, opublikowanych przez Komisję Europejską w lipcu ubiegłego roku w ramach pakietu Fit for 55. Większość członków ITRE opowiedziała się za zredukowaniem najbliższych celów redukcji emisji CO2 ze 100 do 90%. 

Głosowano także nad propozycją włączenia napędów spalinowych wykorzystujących paliwa odnawialne jako umożliwiających realizację celów dotyczących norm emisji. Została ona odrzucona, ale jedynie o dwa głosy.

Sigrid de Vries, sekretarz generalny CLEPA– Głosowanie w komisji ITRE jest ważnym sygnałem, dającym nadzieję na utrzymanie otwartości technologii w drodze do realizacji celów związanych z emisją CO2. Pomiar emisji stosowany wyłącznie „przy rurze wydechowej” oznacza de facto zakaz stosowania silnika spalinowego w samochodach. Obniżenie założonego celu do 90% pozwala na dalsze wykorzystanie wszystkich technologii napędowych, np. hybrydowych pojazdów typu plug-in, dla lepszego zarządzania przejściem na neutralność klimatyczną. – mówi Sigrid de Vries, sekretarz generalny CLEPA, stowarzyszenia reprezentującego dostawców motoryzacyjnych w UE.

Ponadto CLEPA popiera wniosek Komisji ITRE skierowany do Komisji Europejskiej o opracowanie metodologii oceny i spójnego raportowania danych dotyczących emisji CO2 w całym cyklu życia samochodów osobowych i lekkich pojazdów użytkowych do 2023 r.

Cieszymy się, że członkowie ITRE podkreślają silną potrzebę przedstawienia metodologii dokładnego pomiaru pełnego śladu węglowego pojazdu w całym jego cyklu życia. Jest to niezbędne, aby skutecznie ograniczać emisje, a nie tylko przesuwać je wzdłuż łańcucha wartości. To całościowe podejście jest niezbędne do osiągnięcia neutralności klimatycznej i mamy nadzieję, że Komisja podejmie szybkie działania. – dodaje Sigrid de Vries.

Metodologia pomiaru emisji tylko w momencie homologacji dopuszczającej konkretny model auta do ruchu w rzeczywistości może zafałszować realną emisję CO2. Zdaniem CLEPA konieczne jest weryfikowanie emisji na wszystkich etapach produkcji i eksploatacji samochodu oraz jego podzespołów (np. produkcja i utylizacja baterii).

Zachęty do zakupu pojazdów bezemisyjnych powinny zostać utrzymane

Na tym samym posiedzeniu, członkowie komisji ITRE opowiedzieli się za utrzymaniem państwowych i międzynarodowych programów, wspierających produkcję i rozwój pojazdów bezemisyjnych i niskoemisyjnych.

– Ważne jest, aby utrzymać obecne zachęty do dalszego rozwoju wydajnych technologii aż do czasu wprowadzenia holistycznej metodologii badań emisji w całym cyklu życia pojazdu. Pojazdy nisko i bezemisyjne będą nadal wymagały wsparcia, dlatego utrzymanie zachęt jest pozytywną decyzją – mówi Sigrid de Vries z CLEPA.

Głosowanie w komisji ITRE nie jest wiążące i nie wpływa na wprowadzenie jakichkolwiek oficjalnych zmian w przepisach. Rodzi jednak optymistyczne prognozy co do wyników głosowań dotyczących tych samych tematów także w innych komisjach oraz na posiedzeniu plenarnym Parlamentu Europejskiego.

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!