WSZYSTKO CO POTRZEBUJESZ WIEDZIEĆ O CZUJNIKACH TEMPERATURY SPALIN (EGTS)

19 kwietnia 2023, 14:12

Jako wiodący światowy specjalista w dziedzinie elektroniki samochodowej, marka NTK VEHICLE ELECTRONICS oferuje szeroką gamę, które przyczyniają się do optymalnych osiągów pojazdów. Jednym z takich produktów jest gama czujników temperatury spalin (EGTS) marki NTK VEHICLE ELECTRONICS, które odgrywają istotną rolę w ograniczaniu emisji. Poniżej przyjrzyjmy się temu ważnemu komponentowi silnika.

1. Co to jest czujnik temperatury spalin (EGT)?

Czujniki EGT mierzą temperaturę spalin. Zainstalowane w różnych miejscach w układzie wydechowym, czujniki te służą do zbierania informacji przesyłanych do sterownika silnika (ECU) w celu zapewnienia ochrony przed przegrzaniem elementów układu wydechowego oraz nadzorowania oczyszczania filtra cząstek stałych (DPF).

2. Jak działają czujniki EGT?

Czujniki temperatury spalin służą do monitorowania optymalnego punktu pracy, ochrony odpowiednich podzespołów przed przeciążeniem termicznym i utrzymywania ich w pożądanym zakresie temperatur, zapewniającym optymalne współczynniki konwersji w katalizatorach . A zatem czujniki EGT pełnią ważną rolę w ograniczaniu emisji szkodliwych substancji.

Zadaniem czujników EGT jest monitorowanie temperatury turbosprężarek, katalizatorów, filtrów cząstek stałych i układów redukcji tlenu azotu. Istnieją dwa typy czujników: o dodatnim współczynniku temperaturowym (PTC) i ujemnym współczynniku temperaturowym (NTC). W przypadku czujników PTC rezystancja wzrasta wraz ze wzrostem temperatury, natomiast w  przypadku czujników NTC wzrost temperatury powoduje spadek rezystancji.

3. Jak sprawdzić czujnik temperatury spalin EGT?

Najpierw należy odłączyć czujnik od ECU. Następnie należy podłączyć czujnik do multimetru (w ustawieniu „Ohm”) lub, jeszcze lepiej, do oscyloskopu. Następnie czujnik należy rozgrzać uruchamiając silnik (pamiętaj: w przypadku czujników NTC rezystancja spada wraz ze wzrostem temperatury; dla czujników PTC rezystancja rośnie wraz z temperaturą). Pomiar należy wykonywać od początku, ponieważ czujniki reagują niezwykle szybko i należy zwrócić uwagę, czy rezystancja spada (lub rośnie) w sposób ciągły (bez przerw) wraz ze wzrostem temperatury. Jeśli czujnik jest odłączony, do jego ogrzania można użyć np. opalarki, upewniając się jednocześnie, że dobrano prawidłowy zakres pomiarowy. W przeciwnym razie może wyświetlić się komunikat„open line” („przerwa w obwodzie”), nawet jeśli czujnik działa prawidłowo. Patrz pytanie 8, aby uzyskać informacje o prawidłowych temperaturach pracy każdego typu czujników. Zaleca się zachowanie ostrożności podczas pracy z gorącymi częściami i/lub podczas pracy silnika.

Aby uzyskać więcej przydatnych informacji, kliknij link do wideo: [EN] Exhaust Gas Temperature Sensor testing with Multimeter – YouTube

4. Co oznacza obecność kodu „p2033” na czujniku EGT?

„p2033” to diagnostyczny kod usterki, który informuje, że czujnik EGT – znajdujący się w rurze wlotowej przed katalizatorem – jest w stanie wysokiego napięcia. Ten czujnik chroni katalizator przed uszkodzeniem z powodu nadmiernego ciepła.

5. Gdzie znajduje się czujnik temperatury spalin EGT?

Czujnik EGT można znaleźć przed lub za: 1) katalizatorem, 2) turbosprężarką lub 3) filtrem DPF. Czujniki temperatury spalin są również wykorzystywane w elementach układu redukcji  NOX .

6. Czy można oczyścić czujnik temperatury spalin?

Jeśli na czujniku nagromadziły się zanieczyszczenia, istnieje możliwość jego oczyszczenia. Można to zrobić za pomocą suchej ściereczki.

7. Jakie są objawy uszkodzonego czujnika temperatury spalin EGT?

W przypadku uszkodzenia czujnika zaświeci się lampka kontrolna silnika. Objawy niesprawności czujnika EGT to zwiększone zużycie paliwa, usterki innych podzespołów, a także nieudana regeneracja filtra cząstek stałych, co w konsekwencji może doprowadzić do jego uszkodzenia.

8. Jaka jest prawidłowa temperatura pracy czujnika EGT?

Prawidłowo działający czujnik temperatury spalin NTC (o ujemnym współczynniku temperaturowym) typu E pracuje w zakresie temperatur od -40 do +900°C, a jego oporność wynosi od ok. 100Ω do 200kΩ. W temperaturze pokojowej (20°C) powinien dawać odczyt około 20kΩ.

Prawidłowo działający czujnik temperatury spalin NTC typu C pracuje w zakresie temperatur pomiędzy +100//+900°C, a jego oporność wynosi od ok. 100Ω do 200kΩ. W temperaturze pokojowej (20°C) powinien dawać odczyt około 6MΩ.

Różnica między czujnikami typu E i C polega głównie na ich elementach pomiarowych. Są one identyfikowane dzięki obecności liter „E” i „C” w numerach części.

W prawidłowo działającym czujniku temperatury spalin PTC (o dodatnim współczynniku temperaturowym)  zakres pomiaru wynosi od -70 do +900°C. W temperaturze pokojowej (20°C) powinien dawać odczyt około 220Ω.

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!