Zbliża się termin złożenia oświadczenia uprawniającego do obniżenia ceny energii

23 listopada 2022, 14:09

Stowarzyszenie Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych przypomina, że by korzystać z energii elektrycznej w cenie 785 zł/MWh mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada br., powinny złożyć do swojego sprzedawcy energii stosowne oświadczenie.

Wzór takiego oświadczenia stanowi załącznik do rozporządzenia Min. Klimatu i Środowiska ws. wzoru oświadczenia odbiorcy uprawnionego. Oświadczenie można składać w formie papierowej lub elektronicznej (tzn. plik opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym przesłany pocztą elektroniczną).

Możliwość zastosowania ceny 785 zł/MWh wprowadzona została dzięki ustawie z 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych, mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku. Gwarantowana cena maksymalna energii elektrycznej będzie stosowana przez sprzedawców energii do rozliczeń z odbiorcami uprawnionymi, wśród których znajdują się podmioty użyteczności publicznej, jednostki samorządu terytorialnego oraz mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!