Dodatkowe kryteria techniczne dla kas fiskalnych online

, 20 czerwca 2018, 11:10

Już niedługo w życie wejdzie Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące. W tym akcie prawnym zdefiniowane zostaną m.in. wymogi dla urządzeń fiskalnych online. Dzięki temu w przyszłości w kasach nowego typu pojawi się kilka dodatkowych rozwiązań technicznych.

Kasy rejestrujące online wprowadzą kilka zmian w sposobie prowadzenia ewidencji. Modyfikacje dotychczasowych czynności, które towarzyszą stosowaniu urządzeń fiskalnych, będą związane z dodatkowymi funkcjami tych technologii sprzedaży. Modele nowego typu nie tylko zaczną współpracować z Centralnym Repozytorium Kas, ale także pozwolą na realizowanie elektronicznych paragonów. Co więcej, ważną zmianą w urządzeniach online będzie ustandaryzowanie komunikacji z terminalami płatniczymi.

Komunikacja kasy z systemem MF

Połączenie każdego urządzenia rejestrującego online z Centralnym Repozytorium Kas będzie jednym z kluczowych rozwiązań w nowym systemie fiskalizacji. W ten sposób organy skarbowe zyskają łatwy dostęp do informacji na temat operacji, które są wykonywane przy użyciu wspomnianych modeli. CRK pozwoli również urzędnikom na sprawne analizowanie zebranych danych. Dzięki temu zmniejszy się liczba przypadkowych kontroli, przeprowadzanych obecnie przez pracowników KAS (Krajowej Administracji Skarbowej). Niemniej, to właśnie użytkownicy urządzeń online, czyli w przyszłości m.in. właściciele warsztatów i punktów wulkanizacji, będą musieli zadbać o poprawną transmisję danych do Centralnego Repozytorium Kas. Sama komunikacja ma się odbywać w sposób automatyczny, tzn. bez udziału podatnika. Co jednak w sytuacji, gdy przesyłanie informacji okaże się utrudnione np. ze względów technicznych?

– Współpraca kas fiskalnych online z CRK będzie się odbywała poprzez łącze internetowe, np. sieć GPRS. Ustawodawca przewidział jednak sytuacje, w których taka współpraca może przysporzyć podatnikom pewnych trudności, chociażby ze względu na słaby zasięg lub w ogóle jego brak. Jeśli wystąpią chwilowe problemy z nawiązaniem połączenia z CRK, przepisy dopuszczą transmisję danych wtedy, gdy ustąpią kłopoty techniczne. Jeżeli jednak komunikacja kasy online z CRK okaże się niemożliwa w sposób trwały, podatnik będzie mógł zgłosić się do Urzędu Skarbowego z wnioskiem o zgodę na przesyłanie informacji w określonych odstępach czasowych. Przy podejmowaniu decyzji US uwzględni m.in. warunki dostępu do sieci teleinformatycznej – wyjaśnia Marcin Ciechowicz, Kierownik Serwisu w Polskim Centrum Kas fiskalnych.

Kiedy będzie trzeba wysłać e-paragon?

E-paragony fiskalne będą elektronicznymi dowodami sprzedaży, które przedsiębiorcy zaczną wystawiać przy użyciu kas rejestrujących online. Nie oznacza to jednak, że obsługa każdego klienta wymusi zrealizowanie takiego dokumentu. Urządzenia nowego typu również będą posiadały mechanizmy termiczne, które służą do wystawiania papierowych paragonów fiskalnych. Co więcej, to właśnie zrealizowanie i wydanie dowodu sprzedaży w takiej formie pozostanie podstawową metodą prowadzenia ewidencji oraz głównym obowiązkiem podatnika. Wystawienie i wysłanie e-paragonu z kasy online będzie konieczne dopiero wtedy, gdy klient wyraźnie poprosi o taki dokument. Następnie elektroniczny dowód sprzedaży trafi na adres e-mail wskazany przez nabywcę.

Współpraca urządzeń online z terminalami

Polskiemu ustawodawcy bardzo zależy na tym, aby w perspektywie kilku najbliższych lat zdecydowanie zwiększyć znaczenie płatności elektronicznych, które stanowią mniejsze obciążenie dla budżetu państwa. A w osiągnięciu tego celu pomoże nie tylko program wsparcia dla przedsiębiorców, czyli „Polska Bezgotówkowa”, ale także dodatkowa funkcjonalność kas online. Wszystkie urządzenia nowego typu zapewnią współpracę m.in. z terminalami płatniczymi. Innymi słowy, w przyszłości każda kasa, która będzie funkcjonowała w warsztacie, zagwarantuje łatwe wdrożenie instrumentu do akceptowania e-płatności.

– Obecnie jeszcze współpraca urządzenia rejestrującego z terminalem do kart jest możliwa w przypadku wybranych modeli. Nie każda kasa posiada odpowiednie interfejsy komunikacyjne, które pozwalają na nawiązanie połączenia i transmisję danych. Natomiast jednym z głównych założeń systemu fiskalizacji online jest ustandaryzowanie tej współpracy. Będzie to możliwe m.in. dzięki ujednoliconym interfejsom komunikacyjnym, które pojawią się w nowych urządzeniach rejestrujących – podkreśla ekspert PCKF.

Rozporządzenie w sprawie kryteriów technicznych

Projekt Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, na początku 2018 roku trafił do notyfikacji w UE. Po zakończeniu tej procedury będzie mógł zostać podpisany i wejdzie w życie. Co ważne, opublikowanie tego Rozporządzenia jest niezbędne do pojawienia się na rynku pierwszych urządzeń online. Żadne inne regulacje prawne nie pozwolą na zdefiniowanie dodatkowych rozwiązań technicznych w kasach nowego typu.

Komentarze

Brak komentarzy!