Zgłoś się i promuj polską markę

, 2 stycznia 2018, 11:52

„Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe – Marka Polskiej
Gospodarki – Brand” to nazwa nowego projektu przeznaczonego dla sektora MŚP,
realizowanego przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu (PAIH).

Na podstawie analiz trendów i potencjału wybranych rynków, Ministerstwo Rozwoju przygotowało listę 12 priorytetowych sektorów polskiej gospodarki, które mają największą szansę na globalny sukces.

Udział w Branżowych Programach Promocji umożliwi przedsiębiorcom ekspansję na nowe perspektywiczne rynki pozaunijne, często odległe i kosztowne. Na większości z tych rynków działania promocyjne polskich przedsiębiorców uzupełnione zostaną o działania informacyjne oraz medialne, które wzmocnią przekaz promocyjny.

Działania realizowane przez PAIH to m.in. budowa polskich stoisk narodowych na zagranicznych imprezach targowych, organizacja misji przyjazdowych dla przedsiębiorców i dziennikarzy zagranicznych oraz działania medialne. Za działania związane z udziałem przedsiębiorców w targach odpowiada Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach poddziałania 3.3.3 – „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand”.

W ramach promocji branży części samochodowych i lotniczych, PAIH zorganizuje stoiska narodowe na 11 imprezach wystawienniczych w 8 krajach (m.in. Rosja, USA, Kanada, Chiny). Stoiska narodowe będą mieć charakter punktów informacyjnych prezentujących potencjał branży. Na stoiskach wydzielone zostanie miejsce do spotkań b2b, znajdzie się na nim również oprawa audiowizualna oraz miejsce na materiały promocyjne dotyczące sektora. W założeniu stoiska mogą być miejscem spotkań dla przedstawicieli polskich firm i regionów. Miejscem promocji polski jako miejsca do inwestowania i pozyskiwania partnerów biznesowych. Na stoisku narodowym nie będą się wystawiali konkretni przedsiębiorcy, a promowana będzie branża jako całość.

– Polska jest 12 największym na świecie eksporterem części motoryzacyjnych. Ponad połowa naszej produkcji jest eksportowana i to po całym świecie. Chiny o których mówi się, że zalewają świat swoimi wyrobami eksportują części zaledwie nieco ponad 2 razy tyle co Polska. Dodatkowe środki zainwestowane w promocję branży części zamiennych mogą pomóc przedsiębiorcom w rozwoju i eksporcie. Przy tym potrzebne jest wzmacnianie pozytywnego wizerunku Polski i polskiej gospodarki za granicą. – wyjaśnia Alfred Franke, prezes Stowarzyszenia Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych – Niestety często polskie marki nie są wystarczająco rozpoznawalne za granicą, nie potrafią przebić się na rynku i prowadzi to do tego, że nasi producenci stają się poddostawcą dla globalnych producentów części motoryzacyjnych. Dlatego ich promocja i wsparcie działalności zagranicznej są wręcz konieczne. W związku z tym nasze stowarzyszenie z optymizmem obserwuje oraz popiera projekt realizowany przez PAIH. – dodaje.

Już dziś zapraszamy polskie firmy, które planują udział w targach objętych
programem, do kontaktu z Polską Agencją Inwestycji i Handlu i odwiedzenia
polskiego stoiska.

Lista wydarzeń targowych dostępna jest na stronie internetowej poświęconej
promocji branży części samochodowych i lotniczych: https://parts.trade.gov.pl/pl/

Komentarze

Brak komentarzy!