KWESTIONARIUSZ – PREELIMINACJE DO KONKURSU BEZPIECZNY WARSZTAT 2017

Nazwa Firmy: *

Imię i nazwisko: *

Adres, kod pocztowy i numer telefonu: *

Adres email: *

Jaka jest liczba pracowników w warsztacie (bez uczniów)? *

Jaka jest liczba stanowisk naprawczych w budynku warsztatowym? *

Wymień wiodącą sieć warsztatową, z którą masz podpisaną umowę: *

Jakie posiadasz dodatkowe autoryzacje? *

Wpisz powierzchnię naprawczą warsztatu (m²): *

Wpisz powierzchnię biura obsługi klienta (m²): *

Jaki jest zakres usług wykonywanych w warsztacie (zaznacz co najmniej 1 odpowiedź): *

Czy warsztat posiada wdrożony system zarządzania jakością ISO lub przeszedł pozytywnie w ciągu ostatnich dwóch lat audyt zewnętrznej firmy? *

Czy warsztat świadczy usługi naprawy wielu marek samochodów? *

Wpisz liczbę godzin pracy warsztatu: *

pon.-pt.

123

sobota

123

Czy warsztat posiada (zaznacz właściwe): *

Zaznacz, które z poniższych działań zostało podjęte przez warsztat w przeciągu ostatnich dwóch miesięcy: *

Czy stosujesz dodatkowe formy płatności? *

Czy warsztat oferuje samochód zastępczy dla klienta? *

Ile lat mają samochody zastępcze oferowane klientom przez warsztat? (jeśli warsztat nie oferuje, pomiń pytanie)

od 0 do 3 lat - wpisz liczbę

123

od 4 do 8 lat - wpisz liczbę

123

powyżej 8 lat - wpisz liczbę

123

Czy przyjmując samochód do naprawy korzystasz z tzw. check listy (opracowanej listy kontrolnej potencjalnych usterek)? *

Czy udzielasz gwarancji na wykonane usługi (niezależnej od gwarancji produktowej)? *

Czy w warsztacie jest poczekalnia dla klientów? *

Jakie udogodnienia oferujesz klientowi oczekującemu na naprawę?

W jaki sposób sprawdzasz satysfakcję klienta z wykonanych usług? *

Czy Twój warsztat oferuje pakiet lojalnościowy dla stałych klientów? *