Magneti Marelli – Specjalista ds.Techniczno-Handlowych

15 kwietnia 2021, 13:46

Firma Magneti Marelli AfterMarket Parts and Services powstała w 1985 roku jako dywizja handlowa Marelli Holding, a jej misją stało się wprowadzanie na rynek posprzedażny części (przeznaczonych do fabrycznego wyposażenia samochodów) dla dywizji produkcyjnych Firmy.

Firma zajmuje na światowym rynku pozycję dystrybutora części zamiennych w segmencie Independent AfterMarket (niezależny rynek posprzedażny) branży motoryzacyjnej (samochody osobowe i dostawcze). Wyspecjalizowana w wielu markach części zamiennych,  Marelli posiada w swojej ofercie około 30000 pozycji katalogowych podzielonych na 30 linii produktowych i może korzystać z zorganizowanej sieci obejmującej około 4800 autoryzowanych warsztatów na świecie (1800 we Włoszech, 1200 w Hiszpanii i w Portugalii, 160 w Grecji, 46 w Polsce, 30 na Chorwacji, 1540 w Brazylii, 40 w Argentynie, Paragwaju i Urugwaju oraz 25 w Turcji).Swoim klientom z branży elektrycznej, elektronicznej, mechanicznej, nadwozi i materiałów eksploatacyjnych oferuje oryginalne części zamienne lub części zamienne o jakości oryginalnego wyposażenia (OE) jak również wyposażenie warsztatowe, szkolenia oraz wsparcie techniczne. Firma poszukuje pracownika na stanowisko:

Specjalista ds. Techniczno-Handlowych
Region: Polska Północna
Miejsce pracy: Określony region

Opis stanowiska:

 • Bieżąca obsługa klientów biznesowych i warsztatów
 • Aktywna sprzedaż produktów firmy
 • Prezentacje i szkolenia marketingowo-techniczne
 • Analizy i statystyki w zakresie powierzonych obowiązków(Excel, SAP)
 • Aktywacje oprogramowania i obsługa baz danych
 • Raportowanie sprzedaży i wyników
 • Pomoc w rozwiązywaniu problemów technicznych i sprzedażowych

Wymagania:

 • Doświadczenie w motoryzacji lub wykształcenie wyższe techniczne lub handlowe
 • Doświadczenie w branży wyposażenia warsztatowego będzie dodatkowym atutem
 • Komunikatywność
 • Znajomość j. angielskiego w stopniu komunikatywnym
 • Umiejętność autoprezentacji i pracy w zespole
 • Pewność siebie i umiejętność przekazywania wiedzy technicznej
 • Analityczne i otwarte podejście do obowiązków
 • Umiejętność budowania relacji z klientami

Oferujemy:

 • Pracę w renomowanej firmie holdingu CK Marelli
 • Motywacyjny system wynagrodzeń i premii
 • Bogaty pakiet socjalny (opieka medyczna, karta Multisport, dopłaty do kolonii i obozów, konkursy dla dzieci i dorosłych, itp.)
 • Niezbędne do pracy narzędzia
 • Możliwość rozwoju poprzez system szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych w Polsce i zagranicą
 • Umowę o pracę na czas nieokreślony (po okresie próbnym)
 • Możliwość zdobycia doświadczenia w pracy w międzynarodowym zespole

CV prosimy przesyłać na adres mailowy: przemyslaw.trelinski@marelli.com

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)”

Obowiązek informacyjny

Droga Kandydatko/Drogi Kandydacie,

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 • Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Magneti Marelli Aftermarket Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przzy ul. Plac pod Lipami 5
 • Przestrzeganie zasad ochrony danych w Magneti Marelli Aftermarket Sp. z o.o. nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez adres email: IODMMAM@marelli.com.

CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 • Prowadzenie procedury rekrutacyjnej na stanowisko wskazane w ogłoszeniu:
  • art. 6 ust. 1 lit c) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (obowiązek prawny) w zakresie danych wynikających z art. 221 Kodeksu Pracy
  • art. 6 ust. 1 lit. a) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (zgoda osoby, której dane dotyczą) w zakresie danych podanych przez Kandydata wykraczających poza katalog art. 221 Kodeksu Pracy.
  • art. 6 ust. 1 lit. b) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy)
 • Wykorzystywanie złożonych dokumentów aplikacyjnych na potrzeby przyszłych rekrutacji:
  • art. 6 ust. 1 lit. a) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (zgoda osoby, której dane dotyczą)
 • Udostępnienie danych innym podmiotom Grupy Marelli w celach prowadzenie własnych procesów rekrutacji:
  • art. 6 ust. 1 lit. a) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (zgoda osoby, której dane dotyczą)

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcami danych osobowych kandydatów do pracy będą pracownicy Administratora danych osobowych, pracownicy Grupy Marelli, podmioty świadczące usługi związane z obsługą procesu rekrutacji, dostawcy usług hostingowych, a także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie odrębnych przepisów prawa. Dane mogą być przetwarzane przez osoby trzecie działające w imieniu Spółki i na podstawie szczególnych zobowiązań umownych, których siedziby mieszczą się w państwach członkowskich UE lub krajach poza UE.

Dane mogą być przekazywane osobom trzecim w celu spełnienia obowiązków prawnych, wykonania nakazów władz publicznych lub korzystania z praw Spółki przysługujących jej przed organami sądowymi.

PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY (EOG)

W ramach stosunków umownych Spółka może przekazywać Dane do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), w tym przechowywać je w bazach danych zarządzanych przez podmioty działające w imieniu Spółki. Zarządzanie bazami danych i przetwarzanie Danych jest związane z celami przetwarzania i odbywa się zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych. W przypadku przekazywania Danych poza EOG, Spółka zastosuje wszelkie odpowiednie środki umowne w celu zagwarantowania odpowiedniej ochrony tych Danych, w tym m.in. umowy zawierające standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską w celu zakazania przekazywania danych osobowych poza EOG.

KONSEKWENCJE NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym. Konsekwencją niepodania danych wynikających z art. 221 kodeksu pracy może być nieuwzględnienie  kandydata w procedurze rekrutacyjnej. Niepodanie  danych osobowych innych niż wynikające z art. 221 ma charakter dobrowolny i nie ma wpływu na możliwość udziału w procesie rekrutacyjnym.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe kandydatów do pracy będą przechowywane:

 • do momentu zakończenia procesu rekrutacji na wskazane w ogłoszeniu stanowisko,
 • w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Administratora – do momentu wycofania tej zgody, w każdym razie nie dłużej nie dłużej niż rok od momentu wyrażenia zgody,
 • w przypadku udostępnienia danych – do momentu wycofania zgody przez kandydata, w każdym razie nie dłużej niż przez pół roku od wyrażenia zgody na udostępnienie.

Po upływie wyżej wymienionego okresu dane będą przechowywane  przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ:

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, kandydatom do pracy przysługują następujące prawa:

 • prawo dostępu do treści danych (art. 15 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych),
 • prawo do sprostowania danych i usunięcia danych, (odpowiednio art. 16 i 17  Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,  (art. 18  Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych),
 • prawo do przenoszenia danych (art. 20  Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych),
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych  (art. 21 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych),
 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Administratora oraz udostępnienie danych do wskazanej Spółki z Grupy Marelli  w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (art. 7 ust. 3 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych).
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

COFNIĘCIE ZGODY

 • Zgodnie z art. 7 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili cofnąć swoją zgodę, pisząc na adres IODMMAM@marelli.com lub privacy@marelli.com bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Aby skorzystać z wyżej praw, osoba której dane dotyczą, może napisać do Spółki za pośrednictwem maila na adres IODMMAM@marelli.com lub privacy@marelli.com określając przedmiot żądania oraz właściwą podstawę prawną.

Zgody

W CV prosimy zamieścić następującą zgodę na przetwarzanie danych osobowych:

Wyrażam zgodę Administratorowi Magneti Marelli Aftermarket Sp zo.o. na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w aplikacji, innych niż wynikające z art. 221 kodeksu pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Jeśli zgadza się Pani / Pan, aby CV było wykorzystane również w trakcie innych aplikacji, prosimy dopisać następującą treść zgody:

Jednocześnie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych na potrzeby innych rekrutacji  prowadzonych przez (Podać pełną nazwę Spółki) w ciągu 1 roku od daty niniejszej zgody.

Jeśli zgadza się Pani / Pan na udostępnienie CV innym podmiotom Grupy  Marelli do celów prowadzenia procesów rekrutacyjnych, prosimy dopisać następującą treść zgody:

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych wyrażam zgodę na  wyrażam również zgodę na udostępnienie mojego CV innym podmiotom Grupy  Marelli dla celów prowadzonych procesów rekrutacyjnych.