Napęd pasowy pompy HP silników 1.8 TDCI Ford

, 29 marca 2021, 11:22

Silniki 1.8 TDCI, o pojemności skokowej 1753 cm3, są silnikami o zapłonie samoczynnym, z bezpośrednim wtryskiem paliwa, stosowanymi w samochodach marki Ford. W zależności od zmian konstrukcyjnych, głównie w obrębie układu zasilania silnika w paliwo, stosowane są ich dodatkowe określenia: Lynx lub Duratorq.

Specyfika napędu układu rozrządu w silnikach 1.8 TDCI Lynx / Duratorq, wynika z zastosowania przekładni pasowej do napędu wałka rozrządu. Przekładnia ta jest przekładnią pośrednią, ponieważ jej napęd realizowany jest od pompy wysokiego ciśnienia (HP), układu zasilania silnika w paliwo. Przekładnią główną, realizującą napęd od wału korbowego do pompy, jest przekładnia łańcuchowa lub przekładnia pasowa, w zależności od wersji i okresu stosowania silnika, z pasem pracującym w środowisku olejowym. Podczas zalecanej obsługi przekładni napędu układu rozrządu, wskazana jest również obsługa przekładni napędu pompy wysokiego ciśnienia. Pierwsze wersje silników 1.8 TDCI Lynx / Duratorq wyposażane były w przekładnię łańcuchową napędzającą pompę HP, bezpośrednio od wału korbowego. Przekładnia tego typu dostępna jest w ofercie febi pod nr referencyjnym 46390, rys. 1 i składa się z dwóch zębatek wyposażonych w dwa wieńce zębate każda; dwóch łańcuchów typu simplex, prowadzonych równolegle; prowadnic oraz napinacza śrubowego.

Rys. 1. Przekładnia łańcuchowa febi 46390, wykorzystywana do napędu pompy wysokiego ciśnienia paliwa silników Ford 1.8 TDCI Lynx / Duratorq, (rys. bilstein group)

Numer referencyjny zestawu febi 46390 zgodny jest z numerem pierwszomontażowym producenta, OE 1 198 056. W zależności od oznaczenia kodowego silników 1.8 TDCI Lynx/ Duratorq, zestaw stosowany był, w wybranych modelach samochodów, do 2012 roku, katalog partsfinder: febi | 46390 | Zestaw łańcucha pompy oleju dla pompy wtrysku | bilstein group partsfinder | Oficjalny katalog części zamiennych febi, SWAG & Blue Print.

Przekładnia łańcuchowa napędu pompy wysokiego ciśnienia układu zasilania silnika w paliwo została zastąpiona przekładnią pasową, z pasem pracującym w środowisku olejowym, febi 46380, rys. 2.

Rys. 2. Przekładnia pasowa febi 46380, wykorzystywana do napędu pompy wysokiego ciśnienia paliwa silników Ford 1.8 TDCI Lynx / Duratorq, (rys. bilstein group)

W zależności od oznaczenia kodowego silników 1.8 TDCI Lynx / Duratorq, rys. 3, zestaw stosowany był, w wybranych modelach samochodów, do 2013 roku, katalog partsfinder: febi | 46380 | Zestaw paska rozrządu dla pompy wtrysku | bilstein group partsfinder | Oficjalny katalog części zamiennych febi, SWAG & Blue Print. W skład zestawu wchodzą dwa koła pasowe współpracujące z pasem zębatym, pas, prowadnice oraz napinacz.

Rys. 3. Lokalizacja oznaczenia kodowego silników Ford 1.8 TDCI Lynx / Duratorq, (rys. J. Kaparuk)

Oznaczenie kodowe silnika wycechowane jest na bloku od strony koła zamachowego. Metodyka obsługi przekładni pasowej napędu pompy HP silników 1.8 TDCI Lynx / Duratorq, na pojeździe, obejmuje następujące czynności:

1. Odłączenie akumulatora.
2. Ustawienie tłoka 1-go cylindra w położeniu GMP (1-szy
cylinder od przodu silnika).

W tym celu należy, zdemontować pokrywę głowicy, rys. 4, następnie obracać wałem korbowym, w kierunku zgodnym z kierunkiem obrotów silnika. Do położenia tłoka 1- go cylindra, na około 5o przed GMP.

Rys. 4. Pokrywa głowicy silników Ford 1.8 TDCI Lynx / Duratorq. Oznaczenia: 1 – miejsca osadzenia śrub mocowania pokrywy do głowicy; 2 – miejsce osadzenia czujnika położenia i prędkości obrotowej wałka rozrządu, (rys. J. Kaparuk)

Ponowny montaż pokrywy z momentem dokręcenia śrub 5 Nm. Wskazana jest wymiana uszczelki pod pokrywą, na nową. Do wybranych wersji silników można zastosować uszczelniacz wałka rozrządu od strony napędu pasowego febi 05946, rys. 5 oraz czujnik położenia i prędkości obrotowej wałka rozrządu, febi 38222, rys. 6.

Rys. 5. Uszczelniacz wałka rozrządu od strony napędu pasowego, febi 05946, stosowany w wybranych wersjach silników Ford 1.8 TDCI Lynx / Duratorq, (rys. bilstein group)

Ponowny montaż pokryw łożyskowania wałka rozrządu z momentem dokręcenia nakrętek 20 Nm.

Rys. 6. Czujnik położenia i prędkości obrotowej wałka rozrządu, febi 38222, stosowany w wybranych wersjach silników Ford 1.8 TDCI Lynx / Duratorq, (rys. bilstein group)

Ponowny montaż czujnika z momentem dokręcenia śruby 5 Nm.

3. Demontaż prawej łapy mocowania silnika do nadwozia, ponowny montaż z momentami dokręcenia śrub uwarunkowanymi specyfiką konkretnego modelu samochodu i rodzajem łapy oraz przedniego wspornika łapy, ponowny montaż do silnika z momentem dokręcenia śrub 28 Nm.
4. Demontaż elementów składowych napędu osprzętu.
5. Demontaż osłony pasowego napędu układu rozrządu (osłona z tworzywa sztucznego), ponowny montaż z momentem dokręcenia śrub 7 Nm.

Przy położeniu tłoka 1- go cylindra, na około 5o przed GMP, konieczne jest użycie przyrządu specjalnego, ograniczającego obrót wałem korbowym silnika. Przyrząd montowany jest w otworze technologicznym, wykonanym w kadłubie silnika z lewej strony, od przodu, rys. 7.

Rys. 7. Otwór technologiczny do umieszczenia przyrządu specjalnego ograniczającego obrót wałem korbowym w silnikach Ford 1.8 TDCI Lynx / Duratorq, (rys. J. Kaparuk)

Obracając wałem korbowym do wyczuwalnego oporu (do wykonania przestawienia kątowego układu korbowotłokowego, metodyka zaleca wykorzystanie miejsca osadzenia blokady w wałku rozrządu), należy skontrolować, czy istnieje możliwość montażu blokady wałka rozrządu, rys. 8.

Rys. 8. Miejsce osadzenia blokady wałka rozrządu silników Ford 1.8 TDCI Lynx / Duratorq, (rys. J. Kaparuk)

Po wykonaniu tych czynności, potwierdzających poprawność ustawienia, zarówno układu korbowo- tłokowego i wałka rozrządu, metodyka nakazuje blokadę układu korbowo tłokowego, na wieńcu zębatym koła zamachowego. W tym celu, konieczne jest wymontowanie rozrusznika i na bazie otworów pod śruby, do jego mocowania, należy zamontować przyrząd w formie zębnika, który określi stałe położenie układu korbowotłokowego.

6. Demontaż elementów składowych pasowego napędu układu rozrządu.

W zakres tej czynności wchodzi odkręcenie, napinacza, paska rozrządu, koła pasowego osadzonego na wałku rozrządu (koło bierne w przekładni pasowej napędu układu rozrządu), koła pasowego osadzonego na piaście koła pasowego napędu pompy HP (koło czynne w przekładni pasowej napędu układu rozrządu) oraz tylnej osłony przekładni pasowej napędu rozrządu, rys. 9.

Rys. 9. Przód silnika Ford 1.8 TDCI Lynx / Duratorq. Oznaczenia: 1 – koło pasowe napędu wałka rozrządu, ponowny montaż z momentem dokręcenia śruby 50 Nm; 2 – koło pasowe osadzone na piaście koła pasowego napędu pompy HP, ponowny montaż z momentem dokręcenia śrub 42 Nm; 3 – miejsce montażu napinacza pasa przekładni napędu rozrządu, ponowny montaż z momentem dokręcenia śruby 50 Nm; 4 – tylna osłona przekładni pasowej napędu rozrządu, ponowny montaż z momentem dokręcenia śrub 10 Nm; 5 – miejsca przykręcenia śrub mocowania przedniego wspornika łapy, ponowny montaż z momentem dokręcenia śrub 28 Nm, (rys. J. Kaparuk)
Rys. 10. Masa uszczelniająca febi 109660, (rys. bilstein group)

Przed montażem koła pasowego, osadzonego na piaście koła pasowego napędu pompy HP, rys. 9, poz. 2, zalecane jest nałożenie masy uszczelniającej, febi 109660, rys. 10, na powierzchnie przylegania kół oraz krawędzie otworów pod śruby mocujące. Masa uszczelniająca, febi 109660, może być również stosowana do uszczelnienia powierzchni przylegania misy olejowej.

7. Demontaż osłony przekładni pasowej napędu pompy HP, rys. 11.

Pod osłoną przekładni pasowej napędu pompy HP znajduje się uszczelka, którą należy, przy ponownym montażu osłony, wymienić na nową. Osłona powinna być zamontowana z momentem dokręcenia śrub 10 Nm. Wskazana jest wymiana pierścienia uszczelniającego.

Rys. 11. Osłona przekładni pasowej napędu pompy HP silnika Ford 1.8 TDCI Lynx / Duratorq. Oznaczenia: 1 –lokalizacja osłony na silniku, 2 – osłona po demontażu z pierścieniem uszczelniającym, 3 – osłona od strony wewnętrznej z pokrywą pompy układu olejenia silnika, (rys. J. Kaparuk)

8. Wymontowanie elementów składowych przekładni napędu pompy HP, rys. 12.

Do niezbędnych czynności zalicza się:
a. wymontowanie napinacza, ponowny montaż z momentem dokręcenia 65 Nm;
b. wymontowanie koła pasowego z wału korbowego- ponowny montaż, poprzez koło pasowe napędu osprzętu, z użyciem nowej śruby i dwuetapowym dokręceniem: etap I dokręcenie momentem 100 Nm i etap II- dokręcenie momentem 180 Nm;
c. wymontowanie koła pasowego napędu pompy HP, ponowny montaż z momentem dokręcenia nakrętki na wał pompy HP 45 Nm;
d. wymontowanie pasa i prowadnic, ponowny montaż prowadnic z momentem dokręcenia śrub 23 Nm.

Rys. 12. Elementy składowe przekładni pasowej napędu pompy HP. Oznaczenia: 1 – napinacz, 2 – koło pasowe osadzone na wale korbowym (koło czynne), 3 – koło pasowe napędu pompy HP (koło bierne), 4 – pas, 5 – prowadnice, (rys. J. Kaparuk)

9. Montaż nowych elementów składowych przekładni napędu pompy HP.

Montaż należy przeprowadzić w kolejności odwrotnej do demontażu. Znaki na kołach pasowych przekładni muszą pokrywać się ze znakami na pasie, kierunek montażu pasa musi być zgodny z kierunkiem obrotów silnika, rys. 13.

Rys. 13. Korelacja znaków kontrolnych kół pasowych i pasa oraz oznaczenie kierunku montażu pasa w przekładnia pasowej napędu pompy HP silników Ford 1.8 TDCI Lynx / Duratorq. Oznaczenia: a) – znaki na kole pasowym wału korbowego, b) – kierunek montaży pasa zgodny z kierunkiem obrotów silnika, c) – znaki na kole pasowym pompy HP, (rys. J. Kaparuk)

10. Wymiana elementów składowych przekładni napędu układu rozrządu.

Po wykonanej obsłudze przekładnia napędu pompy HP, wskazana jest obsługa przekładni napędu układu rozrządu, zestaw febi 172711, rys. 14. Montaż elementów składowych, należy realizować w kolejności odwrotnej do demontażu, pkt 5 oraz 6.

Rys. 14. Zestaw napędu układu rozrządu Uszczelniacz wałka rozrządu od strony napędu pasowego, febi 172711, stosowany w silnikach Ford 1.8 TDCI Lynx / Duratorq, (rys. bilstein group)

Podczas wymiany elementów składowych przekładni napędu układu rozrządu konieczna jest wymiana pompy układu chłodzenia silnika. Pompę należy zamontować z momentem dokręcenia śrub 10 Nm, Wieniec koła pasowego do piasty pompy, z momentem dokręcenia śrub 23 Nm. Zalecany do układu płyn oznaczony jest specyfikacją Ford WSS-M97B44-D, zgodność febi 19400 (koncentrat) G12+. Pojemność układu chłodzenia silnika: w granicach 7 dm3 (zależnie od modelu).

W przypadku konieczności wykonania obsługi układu olejenia silnika konieczne jest zastosowanie oleju silnikowego SAE 5W- 30, (OE Ford: WSS-M2C913-D), febi 101152 5 dm3 lub febi 101150 1 dm3. Zalecana ilość oleju przy wymianie z filtrem oleju 5,6 dm3.

Filtr oleju febi 48484 (OE Ford: 1 807 516; 1 339 125; 4M5Q- 6714-CA), rys. 15a) lub febi 27129 (OE Ford: 1 322 152; 4M5Q6714BA; 1 003 003; 1 059 924; 1 136 568; 1 148 703; 1 207 066; 1 231 233; 2M5Q6714AB; 2M5Q6714AC; 2U7J6714AA;5 022 955; 6 203 126; 6 915 969; XS4Q6714AB), rys. 15b).

Rys. 15. Filtry stosowane w układach olejenia silników Ford 1.8 TDCI Lynx / Duratorq. Oznaczenia: a) – filtr febi 48484, b) – filtr febi 27129, (rys. bilstein group)

Zastosowanie filtrów febi jest uwarunkowane specyfikacją i zgodnością z numerem OE Ford. Moment dokręcenia korka spustowego w misie olejowej 36 Nm. Korek jest wielokrotnego stosowania, konieczność wymiany podkładki.
Zakres dostępnych referencji febi wraz ze szczegółową specyfikacją, w katalogu on-line: partsfinder.bilsteingroup.com

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy, które są wyłącznie prywatną opinią ich autorów. Jeśli uważasz, że któryś z kometarzy jest obraźliwy, zgłoś to pod adres redakcja@motofocus.pl.

Grzes, 29 marca 2021, 18:10 3 0

Fafafajnie.

Odpowiedz