Lista artykułów Tag - zarząd

Prezes Fota SA o przyczynach straty poniesionej przez grupę w 2012 r.

Prezes Zarządu Fota SA przy okazji publikacji rocznego raportu przedstawił pismo, w którym tłumaczy przyczyny straty poniesionej przez spółkę w 2012 r.. Wśród przytoczonych argumentów znajdują się wzrost konkurencji, naruszenia umów przez agentów czy negatywnie oddziałujące zdarzenia jednorazowe. Przyczyny strat odniesionych przez Fota SA Zdaniem Prezesa Zarządu Fota SA, Pawła Gizickiego, strata poniesiona przez spółkę […]

Fota SA wytacza proces byłym filiantom

Zarząd Fota S.A. podał do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania sądowego przeciwko byłym oddziałom agencyjnym, których kontrola wykazała istotne naruszenia warunków współpracy. Wyniki kontroli przeprowadzonej przez zarząd Fota S.A. Zgodnie z informacjami zawartymi w raporcie kwartalnym Fota, opublikowanym 1 marca 2013 roku, kontrola przestrzegania zasad w zakresie zarządzania majątkiem spółki w oddziałach agencyjnych wykazała […]

Jakub Fota członkiem zarządu Fota S.A.

Zarząd Spółki Fota S.A. poinformował o powołaniu Jakuba Fota na członka zarządu spółki. Będzie on operacyjnie odpowiedzialny za rozwój sprzedaży za pośrednictwem nowych kanałów dystrybucyjnych. Nowy członek zarządu Fota S.A. Powołany na członka zarządu Jakub Fota jest synem Bogdana i Lucyny Fota, którzy łącznie posiadają 69% akcji spółki. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu […]

Nowy dyrektor motoryzacyjnego sektora UFI Filters na rynku wtórnym

W ramach trwającej restrukturyzacji wewnątrz grupy UFI Filters, dyrektor zarządzający Salvatore Torrisi zatwierdził powołanie Eduardo Martí’ego na dyrektora do spraw rynku wtórnego motoryzacyjnego sektora działalności grupy w Europie, na Bliskim Wschodzie oraz w Afryce. Od 1 stycznia 2013 r. nowy dyrektor będzie odpowiedzialny za rozwój i koordynację aftermarketowego sektora działalności UFI Filters w Europie, na […]

Zmiany na najwyższych stanowiskach w Variant S.A.

Ostatnie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Variant S.A. z 20 VI 2011 roku, podjęło decyzję o wprowadzeniu zmian personalnych w Zarządzie spółki oraz Radzie Nadzorczej. Nowym prezesem Variant S.A. został pan Leszek Kołodziej dotychczasowy wiceprezes, związany ze spółką od początku jej istnienia. Zarząd firmy powiększył się natomiast o dwóch nowych członków: Krzysztofa Kubita – pełniącego do tej […]

Zmiana w zarządzie FIGIEFA

Prezes Stowarzyszenia Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych (SDCM), Alfred Franke, został członkiem Zarządu Międzynarodowej Federacji Niezależnych Dystrybutorów Motoryzacyjnych (FIGIEFA). Kandydatura zaproponowana przez prezesa FIGIEFA, Michela Vilatte’a, została jednogłośnie przyjęta 24 lutego 2011r. podczas ostatniego Walnego Zgromadzenia Członków FIGIEFA. Komentując swoją nominację Alfred Franke powiedział: „Działalność SDCM na szczeblu europejskim jest niezwykle istotna dla polskich przedsiębiorców, […]

Zmiany w zarządzie Michelin

Michel Rollier, Generalny Dyrektor Zarządzający w Grupie Michelin ogłosił, że rozpoczyna proces przekazywania kierowania firmą. Podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się 13 maja 2011 roku, akcjonariusze będą poproszeni o wybranie Jean-Dominique Senarda na stanowisko drugiego Generalnego Dyrektora Zarządzającego. Grupa Michelin będzie miała dwóch Generalnych Dyrektorów Zarządzających do czasu aż Michel Rollier ostatecznie zadecyduje o […]