Lista artykułów Tag - zarząd

Zmiany na najwyższych stanowiskach w Variant S.A.

Ostatnie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Variant S.A. z 20 VI 2011 roku, podjęło decyzję o wprowadzeniu zmian personalnych w Zarządzie spółki oraz Radzie Nadzorczej. Nowym prezesem Variant S.A. został pan Leszek Kołodziej dotychczasowy wiceprezes, związany ze spółką od początku jej istnienia. Zarząd firmy powiększył się natomiast o dwóch nowych członków: Krzysztofa Kubita – pełniącego do tej […]

Zmiana w zarządzie FIGIEFA

Prezes Stowarzyszenia Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych (SDCM), Alfred Franke, został członkiem Zarządu Międzynarodowej Federacji Niezależnych Dystrybutorów Motoryzacyjnych (FIGIEFA). Kandydatura zaproponowana przez prezesa FIGIEFA, Michela Vilatte’a, została jednogłośnie przyjęta 24 lutego 2011r. podczas ostatniego Walnego Zgromadzenia Członków FIGIEFA. Komentując swoją nominację Alfred Franke powiedział: „Działalność SDCM na szczeblu europejskim jest niezwykle istotna dla polskich przedsiębiorców, […]

Zmiany w zarządzie Michelin

Michel Rollier, Generalny Dyrektor Zarządzający w Grupie Michelin ogłosił, że rozpoczyna proces przekazywania kierowania firmą. Podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się 13 maja 2011 roku, akcjonariusze będą poproszeni o wybranie Jean-Dominique Senarda na stanowisko drugiego Generalnego Dyrektora Zarządzającego. Grupa Michelin będzie miała dwóch Generalnych Dyrektorów Zarządzających do czasu aż Michel Rollier ostatecznie zadecyduje o […]