Lista artykułów Tag - piskp

Nowy prezes Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów

Leszek Turek został nowym prezesem Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów. Grudniowe posiedzenie zaowocowało także zmianami w strukturze PISKP. Nowy prezes i pięć oddziałów regionalnych PISKP Dr inż. Leszek Turek to przedsiębiorca zrzeszony w Izbie od początku jej istnienia. Obecny prezes PISKP od 1991 roku pełnił funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Transportu Samochodowego, gdzie pracował ponad 13 […]

Szkolenia dla przedstawicieli SKP

Polska Izba Stacji Kontroli Pojazdów zaprasza na kolejny cykl spotkań szkoleniowych dla przedstawicieli stacji kontroli pojazdów i starostw powiatowych, w październiku 2012 roku. Program spotkań obejmuje następującą problematykę: Omówienie najnowszego rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach. Przedstawienie założeń […]

PISKP: Szkolenie uzupełniające dla diagnostów

Polska Izba Stacji Kontroli Pojazdów serdecznie zaprasza na szkolenie uzupełniające dla diagnostów z zakresu zmian w przepisach związanych z systemem badań technicznych. Tematyka szkolenia dotyczy zmian w przepisach w okresie od 01.01.2011 – do 31.06.2012 oraz problemów związanych z badaniami technicznymi pojazdów. Czas trwania szkolenia: około 3 godziny. Koszt: Członkowie PISKP: bezpłatnie Osoby spoza PISKP: […]

Konferencja „Stacje Kontroli Pojazdów – 2012”

Na konferencji szkoleniowej „Stacje Kontroli Pojazdów – 2012”, która odbędzie się w dniach 25-27 kwietnia w Mrągowie, poruszony zostanie m.in. temat bankowozów typu „C” i badań technicznych pojazdów hybrydowych. Ósma ogólnopolska konferencja, organizowana przez Polską Izbę Stacji Kontroli Pojazdów, została objęta patronatem Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. W programie konferencji przewidziane są referaty dotyczące […]

Szkolenia PISKP na przełomie września i października

Polska Izba Stacji Kontroli Pojazdów organizuje na przełomie września i października 2011 roku kolejny cykl spotkań szkoleniowych dla przedstawicieli stacji kontroli pojazdów, a także starostw powiatowych. Program spotkań obejmuje zagadnienia: Omówienie najnowszego projektu ustawy „O dopuszczeniu pojazdów do ruchu drogowego” z dnia 23 maja 2011 roku. Omówienie najważniejszych zmian w przepisach wykonawczych w dziedzinie badań […]

Konferencja szkoleniowa PISKP w Mrągowie

Polska Izba Stacji Kontroli Pojazdów organizuje w dniach 12-14 kwietnia 2011 roku w Hotelu Mercure Mrongovia w Mrągowie VII konferencję szkoleniową pod nazwą „Stacje Kontroli Pojazdów 2011”. W trakcie konferencji uznani prelegenci wygłoszą referaty, a dostawcy wyposażenia stacji kontroli pojazdów zorganizują wystawy i punkty informacyjne, a swoją obecnością zaszczycą przedstawiciele świata biznesu i polityki. Odbędzie […]

W Nowym Roku, nowe prawo

Przełom roku wiąże się często ze zmianami, z nadejściem czegoś nowego, oczekiwanego jako dalszy postęp naszego rozwoju. Tak też będzie z regulacjami prawnymi obejmującymi swoją materią funkcjonowanie stacji kontroli pojazdów. Obecnie trwają prace nad ostatecznym kształtem ustawy zmieniającej ustawę „Prawo o ruchu drogowym” . W trakcie spotkań i konsultacji pomiędzy Ministerstwem Infrastruktury a Polską Izbą […]

Konferencja „Stacje Kontroli Pojazdów – 2008”

W dniach 16-18 kwietnia 2008 w Zakopanem odbędzie się konferencja szkoleniowa pt. „Stacje Kontroli Pojazdów – 2008”, organizowana przez Polską Izbę Stacji Kontroli Pojazdów. Konferencja jest skierowana do pracowników stacji kontroli pojazdów. Przewidziano liczne referaty omawiające problemy natury techniczno-prawnej związane z badaniami technicznymi, dyskusje panelowe dotyczące różnych aspektów działalności stacji kontroli pojazdów, jak również punkty […]