Lista artykułów Tag - oiler

Zmiana formy prawnej spółki Oiler

22 grudnia 2011 roku Oiler Sp. z o.o. została przekształcona ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną Oiler S.A. Zgodnie z art. 553 §1 ksh Oiler S.A. przysługują wszystkie prawa i obowiązki Oiler Sp. z o.o. Aktualne dane spółki: Oiler S.A. , ul. Malinowska 24A, 83-110 Tczew, NIP 593-16-66-838, REGON 191185385, KRS 0000406252.

Spalanie oleju odpadowego nieopłacalne i nielegalne?

Chociaż na pierwszy rzut oka spalanie oleju odpadowego w lokalnych kotłowniach wydaje się legalne, artykuł 13 ustawy o odpadach z 27 kwietnia 2001 r. zakazuje prowadzenia odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami lub urządzeniami spełniającymi określone wymagania. Ust. 3 w art. 49a ustawy dopuszcza spalanie olejów odpadowych, jeżeli spełniają łącznie poniższe warunki: nie zawierają PCB […]