Lista artykułów Tag - just-in-time

Zakłócenia w motoryzacyjnym łańcuchu dostaw – dyskusja podczas kongresu SDCM

Zamknięcie światowych gospodarek było następstwem pandemii koronawirusa, która poddała próbie m.in. elastyczność łańcuchów dostaw w branży motoryzacyjnej. Te okazały się mało odporne na tak duże zachwiania rynku. Spowodowało to nie tylko zerwanie łańcuchów, ale również uwidocznienie bolączek funkcjonowania światowych biznesów. Pojawiły się zupełnie nowe problemy, z którymi musi się mierzyć obecnie branża automotive.