Lista artykułów Tag - art-gum

Bank zwiększa zabezpieczenie kredytów Art-Gum – spółki zależnej Fota SA

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna zabezpieczył się na wypadek problemów spółki Art-Gum ze spłatą kredytu. Powodem tych działań są kłopoty finansowe Fota SA. Kłopoty spółki Art-Gum Bank wystawił spółce Art-Gum aneksy do dwóch umów kredytowych, zawartych trzy lata temu. Na podstawie aneksów, kredytobiorca podpisał z bankiem umowę, której skutkiem jest zwiększenie zastawu rejestrowanego do […]