Obsługa układu hamulcowego według Delphi

, 16 maja 2017, 10:08

Wymiana tarcz i klocków hamulcowych, w większości przypadków, wygląda na czynność nieskomplikowaną. Pamiętajmy jednak, że bezpośrednio ingerujemy w układ, który odpowiada za bezpieczeństwo kierowcy, pasażerów i innych uczestników ruchu drogowego. 

Najpopularniejsze usterki zgłaszane przez klientów po naprawie układu to wibracje podczas hamowania i piszczenie klocków. Na ich powstanie ma wpływ szereg czynników związanych ze stanem układu hamulcowego i zawieszenia, a także jakość montowanych produktów.

Na podstawie ocen reklamacji tarcz hamulcowych można wysnuć wniosek, że większość problemów wynika z niewłaściwego montażu podzespołów, braku podstawowych narzędzi i wiedzy dotyczącej obsługi układów hamulcowych. Czynnikami wpływającymi na zaistnienie takiej sytuacji są: presja czasu i ceny, wywierana przez klientów, właścicieli serwisów i samych mechaników. W celu przyspieszenia obsługi pomijane są czynności związane z czystością i kontrolą wykonanej pracy.

Dokonując prawidłowej wymiany tarcz i klocków hamulcowych nie można pominąć żadnej z czynności.

1.    Kontrola układu hamulcowego (jakość płynu hamulcowego, stan przewodów elastycznych, stan zacisków i elementów gumowych)

2.    Ocena zużycia tarcz i klocków hamulcowych. W przypadku wymiany samych klocków hamulcowych należy zmierzyć grubość tarcz. Tarcze nadmiernie zużyte spowodują uszkodzenie klocków i ich piszczenie oraz niską skuteczność hamowania.

3.    Wciśnięcie tłoków zacisków należy dokonać przy pomocy odpowiednich narzędzi. W przypadku hamulca elektrycznego, tłoki należy cofnąć przy użyciu testera diagnostycznego.

4.    Wciskając tłok należy poluzować odpowietrznik i nadmiar płynu hamulcowego zlać do pojemnika.

5.    Przed zamontowaniem nowych tarcz należy dokładnie oczyścić piastę koła oraz jarzmo zacisku. Wskazana jest kontrola płaszczyzny piasty za pomocą liniału.

6.    Pomiędzy piastę i tarczę nie wolno stosować, żadnych smarów!

7.    Zamontowaną tarczę należy zamocować za pomocą śrub w odpowiedniej kolejności, równym momentem ( zalecany min. 50% nominalnego) i sprawdzić bicie tarczy przy użyciu miernika zegarowego.
Przyjmuje się, że maksymalne bicie osiowe tarczy nie może przekroczyć 0,05mm. W przypadku przekroczenia tej wartości należy skontrolować bicie piasty. Jeśli przekracza ono dopuszczalne 0,02 mm, należy dokonać jej naprawy lub wymiany.

Uwaga! Zawsze należy sprawdzić dopuszczalne bicie tarcz zalecane przez producenta. W przypadku BMW X5’ 2006, maksymalne dopuszczalne bicie tarcz nie powinno przekroczyć 0,01mm.

Pomiar bicia zamontowanej tarczy jest niezwykle istotny dla całego procesu naprawy. Jeśli bicie tarczy wykryte zostanie na tym etapie, jesteśmy w stanie błyskawicznie zdiagnozować źródło problemu:

a.    błąd montażu – brud pod tarczą,
b.    niedokładnie wyczyszczona piasta,
c.    uszkodzona piasta koła
d.    wadliwie wykonana tarcza hamulcowa.

Należy zwrócić uwagę na fakt, że bicie tarczy najczęściej pojawia się po przejechaniu 1000 – 2000 kilometrów. Ma to związek z niewłaściwym ułożeniem tarczy na piaście. Tarcza obracając się ociera się o klocki: na przemian z zewnętrznej i wewnętrznej strony. Powoduje to powstanie charakterystycznych wgłębień rozmieszczonych po przeciwległych stronach tarczy.

Tak zużyta tarcza powoduje, odczuwalne bicie tarcz hamulcowych.

Wgłębienia te można zaobserwować jedynie dokonując pomiaru grubości tarczy maksymalnie co 45%. Dopuszczalna odchyłka grubości tarczy to 0,01mm.

Reklamacja klienta jest momentem, w którym mechanik decyduje się na zastosowanie miernika zegarowego. Niestety, jest to za późno o tysiąc, dwa tysiące kilometrów. Wyczuwalne bicie przy hamowaniu jest najlepszym dowodem na niewłaściwą pracę układu. Wynik pomiaru, oczywiście, wykaże bicie tarcz, ale w tym momencie pomiar jest pozbawiony sensu, bo powinniśmy dokonać pomiaru tolerancji grubości tarcz, a nie pomiaru bicia. Pomiar bicia ma jedynie sens bezpośrednio po montażu.

Braking Equipment

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!